Теорема Фалеса. Узагальнена теорема Фалеса

Додано: 13 грудня 2020
Предмет: Геометрія, 8 клас
Тест виконано: 2767 разів
14 запитань
Запитання 1

На рисунку ОВ1 = В1В2 = В2В3 =5 см, В1А1 ∣∣ В2А2 ∣∣ В3А3. ОА1 = 8 см. Знайти довжину відрізка А2А3.

варіанти відповідей

10 см

5 см

16 см

8 см

4 см

Запитання 2

На рисунку LC∣∣MD∣∣FE∣∣BK, AL=LM=MF=FB=3см. Знайти СЕ, якщо АЕ=9см.

варіанти відповідей

3 см

6 см

9 см

12 см

Запитання 3

Виконайте завдання за готовим рисунком

варіанти відповідей

4 см

неможливо визначити

10 см

8 см

5 см

Запитання 4

Якщо на одній стороні кута відкласти рівні відрізки та через їх кінці провести паралельні прямі, то які відрізки будут відкладені на другій стороні?

варіанти відповідей

різної довжини

рівні відрізкам першої сторони

рівні між собою

визначити неможливо

Запитання 5

Узагальнена теорема Фалеса звучить так:

варіанти відповідей

Якщо паралельні прямі, що перетинають дві задані прямі а і b, відтинають на одній прямій рівні відрізки, то вони відтинають рівні відрізки й на іншій прямій.

 Якщо прямі, що перетинають дві задані прямі а і b, відтинають на одній прямій рівні відрізки, то вони відтинають рівні відрізки й на іншій прямій.

Паралельні прямі, що перетинають сторони кута, відтинають від його сторін пропорційні відрізки.

Прямі, що перетинають сторони кута, відтинають від його сторін пропорційні відрізки.

Запитання 6

Відношенням відрізків завдовжки a і b називається......

варіанти відповідей

частка їх довжин

добуток їх довжин

сума їх довжин

степінь їх довжин

Запитання 7

Якщо на сторонах кута відкласти рівні відрізки та через їх кінці провести прямі, то якими будуть ці прямі?

варіанти відповідей

різні

перпендикулярні

паралельні

прямі будуть перетинатися

Запитання 8

На прямій взяті точки А, В, С, К і М так, що АВ = ВС = СК = КМ, і через ці точки проведені паралельні прямі, які перетинають іншу пряму відповідно в точках А₁, В₁, С₁, К₁ і М₁. Знайдіть довжину відрізка А₁К₁, якщо довжина відрізка A₁M₁ = 10 см.

варіанти відповідей

6 см

6,5 см

7 см

7,5 см

Визначити неможливо

Запитання 9

Паралельні прямі m,а, n перетинають сторони кута А. Використовуючи малюнок знайдіть довжину відрізка АК

варіанти відповідей

26 см

30 см

24 см

Запитання 10

На малюнку А1А= А2А3 и А1В| | А2В2 | | А3В3. Яка серед запропонованих рівностей вірна?

варіанти відповідей

А1А2 = В1В2

В1В2 = В2В3

В1В= В1В3

ОВ1 = В2В3.

Запитання 11

Дано: АА11А22А33А4

А1В1∣∣А2В2∣∣А3В3∣∣А4В4

АВ4= 20 см. Знайдіть В1В3

варіанти відповідей

10 см

4 см

20 см

5 см

визначити неможливо

Запитання 12

Виконайте завдання за готовим рисунком

варіанти відповідей

Визначити неможливо

5 см

10 см

20 см

Запитання 13

ABCD -трапеція (AD∣∣BC). ВС=10 см. МК∣∣ВЕ∣∣CD. АD=16 см. Знайдіть АК

варіанти відповідей

10 см

5 см

6 см

3 см

Запитання 14

Задача.

варіанти відповідей

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест