Теплота згоряння палива. ККД нагрівника

Додано: 27 листопада 2023
Предмет: Фізика, 8 клас
9 запитань
Запитання 1

Кількість теплоти, яка виділяється під час згоряння палива, визначається за формулою:

варіанти відповідей

Q=cm(t2-t1)

Q=cm(t1-t2)

Q=qm

Q=cmΔt

Q=λm

Q=r m

Q=cmt

Q=qΔt

Запитання 2

Фізична величина, яка характеризує певне паливо і чисельно дорівнює кількості теплоти, що виділяється під час повного згоряння 1 кг цього палива - це...

варіанти відповідей

Питома теплоємність

ККД

Питома теплота згоряння палива

Маса палива

Питома теплота плавлення

Питома теплота пароутворення

Кількість теплоти

Запитання 3

Фізична величина, яка характеризує ефективність нагрівника й дорівнює відношенню корисно спожитої теплоти до всієї теплоти, яка може бути виділена під час повного згоряння палива - ...

варіанти відповідей

Питома теплота згоряння палива

ККД

Кількість теплоти

Питома теплоємність

Повна енергія

Корисна робота

Повна робота

Запитання 4

Найбільша кількість теплоти виділиться при повному згорянні:

варіанти відповідей

Спирту

Торфу

Гасу

Сухих дров

Бензину

Запитання 5

Чому неможливо повністю використати всю енергію, що «накопичена» в паливі?

варіанти відповідей

Жодне паливо не може в реальних умовах згоріти повністю.

Нагрівники не дуже досконалі

Тому що ККД нагрівника менший за 100%

Тому що ККД нагрівника більший за 100%

Якась частина енергії витрачається марно

Якась частина енергії не витрачається зовсім

Запитання 6

Одиниця вимірювання питомої теплоти згоряння палива ...

варіанти відповідей

%

кг

Дж

Дж/кг

Дж/0С

Дж/(кг⋅0С)

0С

Запитання 7

Теплота поглинається під час процесів...

варіанти відповідей

нагрівання

охолодження

пароутворення

конденсація

плавлення


кристалізація

згоряння палива

Запитання 8

Теплота виділяється під час процесів..


варіанти відповідей

нагрівання

охолодження

плавлення

кристалізація

пароутворення

конденсація

згоряння палива

Запитання 9

Розташуйте паливо у порядку зменшення кількості теплоти, що воно виділяє при повному згорянні 1 його кілограму..

1.природній газ; 2.порох; 3.пропан; 4.торф; 5.солома.

варіанти відповідей

3;1;4;2;5

1;2;3;4;5

1;3;4;5;2

5;4;3;2;1

4;3;2;5;1

5;2;4;1;3

немає правильної відповіді

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест