15.11 Теплові двигуни. ККД теплового двигуна

Додано: 22 листопада 2023
Предмет: Фізика, 8 клас
10 запитань
Запитання 1

Пристрій, у якому теплова енергія згоряння палива перетворюється в механічну роботу, називається:

варіанти відповідей

Електричний двигун

Тепловий двигун

Реактивний двигун

Запитання 2

Впускний і випускний клапани закриті, поршень рухається вгору, стискаючи пальну суміш. Це:

варіанти відповідей

І такт

ІІ такт

ІІІ такт

ІV такт

Запитання 3

Фізична величина, яка є характеристикою економічності теплового двигуна:

варіанти відповідей

Питома теплота згоряння палива

Кількість теплоти, що виділяється при згорянні палива

ККД

Запитання 4

75% кількості теплоти, яка виділилась при згорянні палива, пішло на нагрівання деталей двигуна. Це означає, що:

варіанти відповідей

ККД двигуна дорівнює 25%

ККД двигуна дорівнює 75%

На корисну роботу пішло 75% теплоти

Запитання 5

Частина будь-якого теплового двигуна, яка розсіює певну кількість теплоти в навколишнє середовище, називається:

варіанти відповідей

Нагрівник

Холодильник

Поршень

Запитання 6

Пристрій, у якому нагрітий струмінь пари під тиском обертає вал без допомоги поршня, шатуна і колінчатого вала, називається:

варіанти відповідей

Парова турбіна

Газова турбіна

Дизельний двигун

Запитання 7

Робочим тілом в ДВЗ є:

варіанти відповідей

Розжарений газ, що виділяється при згорянні палива

Поршень

Пальна суміш

Запитання 8

Є два теплових двигуна. В першому на корисну роботу використовується 1/3 всієї кількості теплоти, що виділяється при згорянні палива, а в другому - 1/4. Який з цих двигунів ефективніший з точки зору економії?

варіанти відповідей

Перший

Другий

Обидва однаково ефективні

Неможливо визначити

Запитання 9

Що зображено на малюнку?

варіанти відповідей

Електричний двигун

Двигун внутрішнього згоряння

Парова турбіна

Газова турбіна

Запитання 10

Що є невід'ємною частиною будь-якого теплового двигуна?

варіанти відповідей

Нагрівник

Поршень

Турбіна

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест