Теплові явища

Додано: 16 жовтня 2023
Предмет: Фізика, 8 клас
18 запитань
Запитання 1

Вид теплопередачі, який зумовлюється хаотичним рухом частинок речовини й не супроводжується перенесенням цієї речовини, називається...

варіанти відповідей

теплопровідність

випромінювання

поглинання

конвекція

Запитання 2

Питома теплоємість речовини вимірюється в...

варіанти відповідей

Дж

Дж/кг0С

Дж/кг

Дж0С/кг

Запитання 3

Зміну температури обчислюють за формулою

варіанти відповідей

 Q =сm∆t

 с =Q/m∆t

 m=Q/с∆t

∆t =Q/сm

Запитання 4

Як зміниться об'єм повітрної кульки, якщо її винести з теплої кімнати на мороз?

варіанти відповідей

зменшиться

збільшиться

залишиться незмінною

Запитання 5

Вид теплопередачі, який здійснюється шляхом перенесення теплоти потоками рідини або газу, називається...

варіанти відповідей

теплопровідністю

випромінюванням

поглинанням

конвекцією

Запитання 6

Кількість теплоти вимірюється в

варіанти відповідей

Дж

Дж/кг0С

Дж/кг

Дж0С/кг

Запитання 7

Вид теплопередачі,в ході якого енергія передається за допомогою електромагнітних хвиль, називається...

варіанти відповідей

теплопровідністю

випромінюванням

поглинанням

конвекцією

Запитання 8

Що таке внутрішня енергія?

варіанти відповідей

Сукупність кінетичної та потенційної енергії усіх частинок тіла

Загальна кількість енергії в усіх тілах

Енергія, яка виділяється при зміні агрегатного стану речовини

Кількість енергії, що переноситься від одного тіла до іншого

Запитання 9


Від чого залежить кількість теплоти, необхідна для нагрівання тіла?

варіанти відповідей

Від речовини та температури.

Від речовини тіла та його маси.

Запитання 10

За якою формулою обчислюють кількість теплоти, передану тілу під час нагрівання або виділену ним під час охолодження?

варіанти відповідей

 Q=cmΔt

Q=cmρ

Запитання 11

Яким є фізичний зміст питомої теплоємності речовини?

варіанти відповідей

Кількість теплоти, яку необхідно передати тілу масою 1 кг, щоб змінити температуру на 1°С

Кількість теплоти, яку необхідно передати тілу, щоб нагріти його на 1°С

Запитання 12

Теплопровідність може відбуватися...

варіанти відповідей

 тільки в газах.

лише в твердих тілах.

в газах і рідинах.

в газах, рідинах та твердих тілах.

Запитання 13

Конвекція може відбуватися...

варіанти відповідей

тільки в газах.

 лише у твердих тілах.

в газах і рідинах.

в газах, рідинах та твердих тілах.

Запитання 14

Як рухаються молекули речовини?

варіанти відповідей

Впорядковано

Молекули, перебуваючи на певних місцях,нерухомі

Хаотично

Безперервно

Запитання 15

Оберіть правильне твердження

варіанти відповідей

Менш нагріте тіло віддає тепло більш нагрітому тілу

 Менш нагріте тіло приймає тепло від більш нагрітого тіла

 Обидва твердження вірні

Запитання 16

Що таке температура?

варіанти відповідей

 Кількість тепла, що переноситься від одного тіла до іншого

Кількість тепла, що зберігається в тілі

Середня кінетична енергія хаотичного руху частинок речовини, із яких складається тіло

Запитання 17

Питома теплоємність води 4200 Дж/кг⋅°С. Оберіть правильне твердження.

варіанти відповідей

Для нагрівання води масою 1 кг на 4200°С потрібна кількість теплоти, що дорівнює 1 Дж.

Для нагрівання води масою 1 кг на 1°С потрібна кількість теплоти, що дорівнює 4200 Дж.

Для нагрівання води масою 4200 кг на 1°С потрібна кількість теплоти, що дорівнює 1 Дж.


Запитання 18

Якою буквою позначають кількість теплоти?

варіанти відповідей

Q

F

C

T

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест