Теплові явища. Внутрішня енергія. Види теплообміну

Додано: 30 вересня 2019
Предмет: Фізика, 8 клас
Тест виконано: 94 рази
9 запитань
Запитання 1

Продовжити речення.

"Температура - це фізична величина, яка ..."

варіанти відповідей

характеризує стан теплової рівноваги системи тіл

вимірюється тільки ртутними термометрами

є мірою середньої кінетичної енергії хаотичного руху частинок, із яких складається тіло.

вимірюється градусами

Запитання 2

Тверді тіла, рідини й гази під час нагрівання зазвичай ....

варіанти відповідей

стискаються

випаровуються

розширюються

не змінюються

Запитання 3

Коли тіло охолоджується, то зменшується...

варіанти відповідей

швидкість руху його частинок

відстань між його частинками

кількість частинок тіла

розміри частинок тіла

Запитання 4

Сума кінетичної енергії теплового руху частинок, із яких складається тіло, і потенціальної енергії їхньої взаємодії називають ....

варіанти відповідей

кінетичною енергією тіла

потенціальною енергією тіла

внутрішньою енергією тіла

кількістю теплоти

Запитання 5

Фізична величина, що дорівнює енергії, яку тіло одержує або віддає під час теплопередачі

варіанти відповідей

Кількість теплоти. Позначається Q. Одиниця вимірювання 1Дж (джоуль)

Робота. Позначається А. Одиниця вимірювання 1Дж (джоуль)

Кількість теплоти. Позначається А. Одиниця вимірювання 1Дж (джоуль)

Запитання 6

Види теплопередачі:

варіанти відповідей

Конвекція, випромінювання, горіння

Теплопровідність, випромінювання, нагрівання

Теплопровідність, конвекція, випромінювання

Конвекція, випромінювання, випаровування

Запитання 7

Фізична величина,що дорівнює кількості теплоти, яку необхідно передати речовині масою 1 кг, щоб ннагріти її на 1оС

варіанти відповідей

кількість теплоти, позначається Q (1 Дж)

температура, t (1оС)

маса, m (кг)

питома теплоємність

Запитання 8

Обчисліть кількість теплоти, що необхідна для нагрівання 2 кг води від 20оС до

100оС.

варіанти відповідей

672 Дж

6720 Дж

4200 Дж

672 кДж

Запитання 9

Яку кількість теплоти отримає навколишнє середовище після охолодження 3 кг окропу (100оС), що знаходиться в алюмінієвій посудині масою 0,5 кг. Температура повітря 20оС.

варіанти відповідей

1044 Дж

2088 Дж

1,0448 МДж

1,0448 кДж

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест