20 квітня о 19:00Вебінар: Мобінг (цькування) у педагогічному колективі: ознаки, юридичні аспекти, алгоритм подолання

Тест 10 клас І семестр

Додано: 20 грудня 2019
Предмет: , 10 клас
16 запитань
Запитання 1

Повідомлення – це

варіанти відповідей

інформація, що містить текстові дані

послідовність сигналів різної природи

об’єкти, що перебувають в стані безперервних змін

властивість, що може набувати різних значень

Запитання 2

Для відправки/отримання інформаційного повідомлення необхідна наявність:

варіанти відповідей

адреси та комп’ютера

джерела, приймача та канала зв’язку

канал зв’язку та джерело 

джерело, комп’ютер, відправник, канал зв’язку

Запитання 3

 Сукупність дій, спрямованих на досягнення поставленої мети називають:

варіанти відповідей

процесом

системою

структурою

явищем

Запитання 4

Система, яка здійснює пошук, збирання, передавання, зберігання і опрацювання даних називають:

варіанти відповідей

технічною

комерційною

інформаційною

телекомунікаційною

Запитання 5

Які ознаки належать до основних ознак інформаційного суспільства: (виберіть декілька відповідей) 

варіанти відповідей

інформація найважливіший економічний ресурс

інформаційне суспільство є видом відкритого суспільства

інформація розвивається за своїми законами, не пов'язаних з реальними факторами.

інформація не залежить від екологічних факторів

Запитання 6

Система дистанційного навчання – це:

варіанти відповідей

навчання в мережі, на спеціальному порталі з встановленим програмним забезпеченням

навчання з репетитором вдома

база навчального матеріалу, що надається вчителем в школі

самостійне навчання, з використанням різних джерел для навчання

Запитання 7

Сукупність методик ефективної організації часу для виконання поточних

задач, проектів та календарних подій називають:

варіанти відповідей

Планувальник подій

Щоденник

Тайм-менеджмент

Система часу

Запитання 8

Сукупність прийомів в Інтернеті, спрямованих на привернення уваги до товару чи послуги, популяризацію цього товару (сайта) в мережі та його ефективного просування з метою продажу називають:

варіанти відповідей

інтернет-магазин

інтернет-маркетинг

інтернет-речей

інтернет-банкінг

Запитання 9

Основними цілями електронного урядування є: (виберіть декілька відповідей)

варіанти відповідей

підвищення якості управлінських процесів

здійснення різних фінансових транзакцій

розсилка відповідної абонентської бази

збільшувати потенційну споживчу аудиторію

забезпечення відкритості інформації

підвищення якості і доступності публічних послуг

Запитання 10

Створення систем, які можуть розв’язувати складні задачі без допомоги людини, називають галузь:

варіанти відповідей

інформаційних технологій

технологічно-екологічна

сучасна електроніка

штучного інтелекту

Запитання 11

Що називають комп’ютерним моделюванням?

варіанти відповідей

Комп’ютерна програма, призначена для створення й редагування об’єктів досліджень 

Процес створення інформаційних моделей комп’ютерними засобами 

Метод дослідження і демонстрації об’єктів, функцій, процесів або явищ 

Розділ інформатики, у якому вивчаються методи дослідження й демонстрації моделей об’єктів, функцій, процесів або явищ 

Запитання 12

Як називають візуальне відображення інформації, статистичних даних для простої й наочної демонстрації тенденцій, співвідношень, а також зацікавлення в предметі дослідження.

варіанти відповідей

лінія тренду

інфоргафіка

гістограма

кругова діаграма

Запитання 13

В процесі розв’язання економічних задач, коли відомий результат, який треба одержати шляхом обчислень за формулами (або відомо, що він має бути щонайменшим або щонайбільшим), а значення, які визначають цей результат, містяться не в одній комірці, а в діапазоні комірок, використовують

варіанти відповідей

підбір параметра формули

застосування фінкцій роботи з матрицями

пошук розв'язку

оптимізація розв'язку

Запитання 14

Який тип записів використовують для автоматичної нумерації записів в БД Access?


варіанти відповідей

текстовий

поле МЕМО

числовий

лічильник

Запитання 15

Як називається стовпець таблиці в СУБД Access?


варіанти відповідей

запис

форма

поле

стовпець

Запитання 16

Тип даних МЕМО відповідає за

варіанти відповідей

введення числа, що автоматично збільшується на одиницю

введення тексту завдовжки до 255 символів

введення заміток або довгих описів

введення до таблиці малюнків, звуків, інших документів тощо

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест