12 липня о 18:00Вебінар: Формування історичних уявлень учнів: практичні поради вчителю

Тест “Функція, її властивості. Найпростіші перетворення графіків функцій”

Додано: 3 травня 2020
Предмет: Алгебра, 9 клас
Тест виконано: 73 рази
12 запитань
Запитання 1

Яка з фунцій є спадною на множині дійсних чисел?

варіанти відповідей

у = 3х – 7 

у = √х

у = 4 – х

у = х² – 5 

Запитання 2

Яка з функцій є зростаючою на всій області свого визначення?

варіанти відповідей

у = -2/х  

у = 2/х  

у = -8х

у = х² + 5х – 6 

Запитання 3

Знайти значення функції у = х/(2х+1), якщо значення аргументу дорівнює -2

варіанти відповідей

-2/3

-2/5

2/5

2/3

Запитання 4

Дано функцію у = 4х + 12. На якому проміжку функція набуває додатніх значень?

варіанти відповідей

(3; +∞)

(-3; +∞)

(-∞; -3)

[-3; +∞)

Запитання 5

Знайти область визначення функції у = √(6-3х) + √(0,5х + 4)

варіанти відповідей

[-8; 2]

(-8; 2)

[2; +∞)

[-2; 2]

Запитання 6

Знайти нулі функції у = (10+5х)/(х – 4)

варіанти відповідей

4

4 і -2

-2

2

Запитання 7

Дано функцію у = (х – 8)/(2х+6). Областю визначення функції є:

варіанти відповідей

(-∞; 4) υ (4; +∞)

(-∞; -3) υ (-3; 4) υ (4; +∞)

(-∞; +∞)

(-∞; -3) υ (-3; +∞)

Запитання 8

В результаті паралельного перенесення графіка функції у = х² вздовж осі абсцис на 5 одиниць вправо отримали графік функції

варіанти відповідей

у = (х+5)²

у = х² + 5

у = х² – 5

у = (х – 5)²

Запитання 9

Графік функції у = х³ розтягнули вдвічі вздовж осі ординат і симетрично відобразили відносно осі абсцис. Графік якої функції отримали?

варіанти відповідей

у = 2х³

у = -2х³

у = -(2х)³

у = -0,5х³

Запитання 10

Графік функції у = х² зсунули ліворуч на 4 одиниці і підняли вгору на 6 одиниць . Графік якої функції отримали?

варіанти відповідей

у = (х +4)² + 6

у = (х – 4)² + 6

у = (х +6)² + 4

у = (х – 6)² - 4

Запитання 11

Знайти множину значень функції у =4 – √х

варіанти відповідей

[0; +∞)

[4; +∞)

(-∞; 4]

(-∞; -4]

Запитання 12

Областю визначення функції у= f(х) є проміжок [-2; 5]. Знайти область визначення функції у= f(х+3).

варіанти відповідей

[-2; 5]

[-5; 2]

[1; 8]

визначити неможливо

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест