Тест "Історія виникнення та розвитку фінансових відносин"

Додано: 26 березня 2021
Предмет: Економіка, 7 клас
Тест виконано: 15 разів
12 запитань
Запитання 1

Термін «фінанси» походить від латинського «financia», що в перекладі означає...

варіанти відповідей

Грошовий потік 

Скарбниця 

Грошовий платіж 

Фінансовий платіж

Запитання 2

Термін «фінанси» виник у:

варіанти відповідей

12–14 ст. у Греції

13–15 ст. в Італії  

9–11 ст. у Франції

5–4 ст. до н.е. у Китаї

Запитання 3

Головним об’єктом фінансових відносин є:

варіанти відповідей

Кошти громадян

Грошові ресурси підприємств

Валовий внутрішній продукт 

Чистий дохід

Запитання 4

Що є предметом фінансів?

варіанти відповідей

Фінансові ресурси

Фінансові відносини 

Гроші

Капітал

Запитання 5

Об’єктивними передумовами функціонування фінансів є:

варіанти відповідей

Товарно-грошові відносини, існування держави, дія економічних законів 

Існування держави, дія закону вартості, потреби розширеного відтворення

Економічний розвиток суспільства, дія економічних законів, потреби розширеного відтворення

Товарно-грошові відносини, дія економічних законів

Запитання 6

Суб’єктами фінансових відносин є:

варіанти відповідей

Держава, суб’єкти господарювання, населення  

Державні службовці, працівники ДПА, суб’єкти господарювання

Населення, державні підприємства, державна служба охорони

Державний бюджет, цільові державні фонди, державний кредит

Запитання 7

Основними функціями фінансів є:

варіанти відповідей

Контрольна, економічна, стимулююча

Розподільча, стимулююча, відтворювальна, регулювальна

Розподільча, контрольна 

Фіскальна, розподільча, регулювальна

Запитання 8

Фінанси – це:

варіанти відповідей

Усі види доходів держави і підприємств

Еквівалент коштів;

Економічні відносини, що складаються при утворенні, розподілі і використанні грошових фондів;

Формування і використання коштів державного бюджету

Запитання 9

Основними у фінансах є відносини:

варіанти відповідей

Обміну

Купівлі-продажу товарів і послуг

Розподілу і перерозподілу

Виробництва валового внутрішнього продукту

Запитання 10

Суспільне призначення фінансів:

варіанти відповідей

Формування і використання грошових фондів держави за допомогою особливих форм руху вартості

Рух вартості без участі готівки перерахуванням коштів по рахункам кредитних установ

Грошові відносини з мобілізації фінансових ресурсів у розпорядження держави

Грошові відносини, пов'язані з використанням державних засобів на потреби держави

Запитання 11

Об'єктом морського страхування може бути...

варіанти відповідей

юридичні та фізичні особи, професійна діяльність яких пов'язана з морськими перевезеннями.

будь-який майновий інтерес, пов'язаний з торговельним мореплавством, а саме: судно, вантаж, фрахт, прибуток очікуваний від вантажу, заробітна плата та інші види винагороди капітана, інших осіб, які належать до суднового екіпажу, а також ризик прийнятий на себе страховиком (перестрахування).

Запитання 12

Суб'єктами морського страхування є ...

варіанти відповідей

будь-який майновий інтерес, пов'язаний з торговельним мореплавством, а саме: судно, вантаж, фрахт, прибуток очікуваний від вантажу, заробітна плата та інші види винагороди капітана, інших осіб, які належать до суднового екіпажу, а також ризик прийнятий на себе страховиком (перестрахування)

є юридичні та фізичні особи, професійна діяльність яких пов'язана з морськими перевезеннями.

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест