Тест з теми "Документи та документообіг"

Додано: 10 жовтня 2022
Предмет: Інформатика, 11 клас
Тест виконано: 16 разів
24 запитання
Запитання 1

Сукупність обов'язкових даних у документі, без яких він не може бути підставою для обліку й не має юридичної сили

варіанти відповідей

шаблони

зразки

формуляри

реквізити

Запитання 2

Документообіг — це...

варіанти відповідей

процес отримання документів в спеціальних архівних організаціях на довготривале зберігання

рух документів в організації з моменту їх створення або одержання і до завершення виконання або відправлення

обмін документами між різними організаціями з метою отримання прибутку

операція відправки документів до організацій, які перевіряють їх справжність.

Запитання 3

До обов’язкових реквізитів документу, згідно з державними стандартами, НЕ відносять:

варіанти відповідей

назва виду документа

дата створення документа

відмітка про наявність документа в електронній формі

зміст документа

Запитання 4

Електронний документ не може бути застосовано як оригінал, якщо цим документом є: 

варіанти відповідей

наказ

свідоцтво про право на спадщину;

акт звірки

договір

Запитання 5

Сукупність процесів створення, оброблення, правлення, передавання, одержання, зберігання, використання та знищення електронних документів називається


варіанти відповідей

Електронний документообіг

Документообіг

Електронний документ

Документ

Запитання 6

Строк зберігання електронних документів на електронних носіях інформації повинен бути не меншим

варіанти відповідей

5 років

від строку, встановленого законодавством для відповідних документів на папері

10 років

 25 років

Запитання 7

Оберіть основні принципи електронного документообігу:

(декілька відповідей)

варіанти відповідей

однократна реєстрація документа

багаторазова реєстрація документа

безперервність руху документа

виконання лише однієї операції

ефективно організована система пошуку документа

Запитання 8

Види документів за напрямком

варіанти відповідей

регулярні

стандартні

вхідні

вихідні

індивідуальні

Запитання 9

Основний вид документа, перший і єдиний його примірник. Він має підпис керівника установи й, у разі потреби, завірений штампом і печаткою. Він першим набуває юридичної сили це…

варіанти відповідей

копія

дублікат

оригінал

витяг

Запитання 10

Основні групи шаблонів

варіанти відповідей

встановлені

інстальовані

Microsoft Office Online 

головні

шаблони користувача

Запитання 11

Сукупність реквізитів, розташованих у певній послідовності на бланку, називається

варіанти відповідей

формуляр

зразок

реквізити

документ

Запитання 12

Логічні елементи тексту

варіанти відповідей

Основна частина

Доказ

Аргумент

Закінчення

Вступ

Запитання 13

Особливості ділового стилю

варіанти відповідей

Наявність реквізитів

Індивідуальні риси стилю

Точність

Наявність мовних зворотів

Відсутність мовних зворотів

Запитання 14

Реквізити бувають

варіанти відповідей

універсальні

постійні

напівпостійні

стандартні

змінні

Запитання 15

Відформатований певним чином документ-заготовка, який зберігається в окремому файлі та використовується як основа для створення нових документів певного типу

варіанти відповідей

формуляр-зразок

зразок

формуляр

документ

шаблон

Запитання 16

Мовні конструкції, яким властиві постійний склад компонентів, їх порядок та усталене звучання

варіанти відповідей

Рубрикація

Кліше

Звернення

Текст

Запитання 17

Логічні елементи тексту

варіанти відповідей

Аргумент

Вступ

Закінчення

Коментарії

Доказ

Запитання 18

Кліше можуть бути

варіанти відповідей

Спрошені

Прості

Складні

Ускладнені

Спеціальні

Запитання 19

Види документів за характером інформаційних зв’язків:

варіанти відповідей

вхідні

вихідні

внутрішні

термінові

Запитання 20

Види документів за походженням:

варіанти відповідей

службові

особисті

з адміністративних питань

з бухгалтерського обліку

планування

Запитання 21

Види документів за доступністю:

варіанти відповідей

секретні

особливо секретні

для службового використання

несекретні

термінові

нетермінові

Запитання 22

Види документів за термінами зберігання:

варіанти відповідей

тимчасового зберігання

довготермінового зберігання

постійного зберігання

індивідуальні

типові

Запитання 23

Види документів за назвою:

варіанти відповідей

акти

інструкції

протоколи

накази

звернення

паперові

електронні

Запитання 24

Площі, призначені для закріплення документа в технічних засобах зберігання, а також для нанесення спеціальних позначок і зображень

варіанти відповідей

довжина реквізиту

робоча площа документа

береги документа

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест