Тестове опитування з теми “Репродукція та розвиток”

Додано: 30 квітня 2020
Предмет: Біологія, 10 клас
Тест виконано: 286 разів
24 запитання
Запитання 1

Процес, який супроводжується якісними перетвореннями -цеваріанти відповідей

 ріст

 

розвиток

 

некроз


 апоптоз

Запитання 2

Для стовбурових клітин характерні риси:

варіанти відповідей

є диференційованими

здатні до поділу

є недиференційованими

не здатні до поділу

можуть дати початок іншим видам клітин

Запитання 3

Як називається наука про старіння?

варіанти відповідей

альгологія

валеологія

біоніка

геронтологія

Запитання 4

Назвіть ключові ознаки старіння клітин:

варіанти відповідей

геномна стабільність

білковий гомеостаз

теломерні скорочення

збільшення кількості міжклітинних контактів

накопичення пошкоджень у клітинах

накопичування відходів життєдіяльності

Запитання 5

Назвіть генетично запрограмовану загибель клітини

варіанти відповідей

некроз

цитоліз

апоптоз

цитокінез

Запитання 6

Як називається загибель клітин під дією шкідливих чинників

варіанти відповідей

апоптоз

некроз

гліколіз

деплазмоліз

Запитання 7

Вкажіть основну відмінність некрозу від апоптозу

варіанти відповідей

експресія генів

реакція запалення

не потребує затрат енергії

генетична запрограмованість

Запитання 8

Що відбувається з клітинами за нестачі поживних речовин для її життєдіяльності

варіанти відповідей

швидкий поділ

перехід у фазу спокою

запрограмована загибель

реплікація ДНК

Запитання 9

Виберіть приклади ознак старіння шкіри:

варіанти відповідей

втрачають здатність до репродукції

змінюється щільність гіалоплазми

знижується швидкість реплікації ДНК

збільшується інтенсивність транспортування речовин

Запитання 10

Скільки часу триває грудний період постембріонального розвитку людини: 

варіанти відповідей

1 рік 

2 місяці 

9 місяців 

7 тижнів

10 місяців 

Запитання 11

Розвиток організму від народження до смерті -- це

варіанти відповідей

передрепродуктивний 

ембріональний 

постембріональний 

репродуктивний

Запитання 12

В чоловічих і жіночих статевих залозах в зоні росту міститься 10 000 первинних статевих клітин. Скільки з них утвориться сперматозоїдів та яйцеклітин?

варіанти відповідей

10 000 сперматозоїдів та 10 000 яйцеклітин

40 000 сперматозоїдів та 10 000 яйцеклітин

40 000 сперматозоїдів та 40 000 яйцеклітин

10 000 сперматозоїдів та 40 000 яйцеклітин

Запитання 13

Укажіть правильну послідовність утворення гамет у процесі сперматогенезу

варіанти відповідей

сперматоцити - сперматиди - сперматозоїди- сперматогонії

сперматиди - сперматозоїди - сперматогонії - сперматоцити

сперматогонії - сперматоцити - сперматиди - сперматозоїди

сперматогонії - сперматиди - сперматоцити -- сперматозоїди

Запитання 14

Переваги статевого розмноження над нестатевим не пов‘язані з ....

варіанти відповідей

Великою кількістю нащадків

Значною генетичною різноманітністю нащадків

Більшим поширенням нащадків

Нижчою чутливістю до дії середовища

Запитання 15

Новий організм під час вегетативного розмноження розвивається із....

варіанти відповідей

Однієї клітини

Двох клітин

Багатоклітинних частин материнського організму

Не заплідненого яйця

Запитання 16

Спосіб статевого розмноження, за якого розвиток нового організму здійснюється із незаплідненої яйцеклітини, це-....

варіанти відповідей

Гермафродитизм

Роздільно статевість

Партеногенез

Поліембріонія

Запитання 17

До нестатевого розмноження відносяться:

варіанти відповідей

розмноження спорами

партеногенез

розмноження за допомогою статевих клітин

вегетативне розмноження

Запитання 18

Де відбувається запліднення у людини?

варіанти відповідей

У матці

У маткових трубах

У яєчниках

У плаценті

Запитання 19

До профілактики онкозахворювань належить:

варіанти відповідей

організація правильного харчування

відмова від шкідливих звичок

позитивні емоції

активний спосіб життя

негативні емоції

профілактичні огляди

Запитання 20

Трансформовані клітини характеризуються такими особливостями: 

варіанти відповідей

нерегульований безмежний ріст

регульований обмежний ріст. 

неконтрольований поділ

контрольований поділ

порушення диференціації

здатність до інфільтрації 

можливість мігрувати по організму й утворювати метастази 

Запитання 21

Чому деякі клітини не здатні до поділу?

варіанти відповідей

тому що, клітинний цикл збігається з тривалістю їхнього життя

тому що, в результаті великої кількості поділів на кінцях хромосом скорочуються теломери

тому що, в результаті спеціалізації вони втратили ядро

це є результатом накопичення 3-10 незалежних мутацій

Запитання 22

Добери декілька відповідей. Для профілактики хвороб, які передаються статевим шляхом потрібно:

варіанти відповідей

використання презервативів

використання контрацептивів

уникати випадкових статевих контактів

дотримуватись гігієни статевих органів

Запитання 23

До методів репродуктивної медицини відносять:

варіанти відповідей

методи, які унеможливлюють сперматогенез

метод екстракорпорального запліднення

методи контрацепції

методи, які унеможливлюють запліднення та овогенез

заморожування ембріонів

сурогатне материнство, донорство яйцеклітини та сперми

Запитання 24

Розташуйте правильну послідовність подій - етапів, які відбуваються протягом ембріогенезу

варіанти відповідей

гаструляція → первинний органогенез → дроблення

дроблення → первинний органогенез → гаструляція

дроблення → бластуляція → гаструляція → первинний органогенез

дроблення → гаструляція → бластуляція → первинний органогенез

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест