Тестові вправи на тему: «Конституція України, громадянство України, конституційні права, свободи й обов'язки людини та громадянина».

Додано: 14 грудня 2019
Предмет: Правознавство, 9 клас
Тест виконано: 583 рази
60 запитань
Запитання 1

Україна є суверенна, незалежна, ... , соціальна, правова держававаріанти відповідей

антидемократична  

тоталітарна 

демократична

деспотична

Запитання 2

Основний закон держави, який приймається в особливому порядку, має найвищу юридичну силу та підвищену стабільність, установлює основи життя суспільства й державного устрою - цеваріанти відповідей

право

Нормативно-правовий акт (закон)

конституція

мораль

Запитання 3

День Конституції Україниваріанти відповідей

24 серпня 1991

28 червня 1996  

20 листопада 1989

26 червня 1996

Запитання 4

До складу Конституційного суду України входятьваріанти відповідей

12 суддів

90 суддів   

81 суддів

18 суддів

Запитання 5

Хто призначає суддів Конституційного судуваріанти відповідей

Президент України, з'їзд суддів та Верховна рада

Верховна рада, громадяни та Президент України

З'їзд суддів, кабінет міністрів України, громадяни

Президент України, кабінет міністрів України, Верховна рада України

Запитання 6

Суддів Конституційного суду призначають наваріанти відповідей

5 років

4 роки  

9 років

6 років

Запитання 7

Кандидат на посаду судді Конституційного суду України зобов'язаний мати стаж не меншеваріанти відповідей

10 років 

20 років  

5 років

15 років

Запитання 8

Повноваження Конституційного суду Україниваріанти відповідей

офіційне тлумачення законів і вирішення питань про відповідальність Конституції України, законів та інших актів

здійснювати правосуддя, відповідати на звернення громадян та тлумачення законів

Запитання 9

Судді Конституційного суду не можуть (бути) ...варіанти відповідей

депутатами, членами будь яких партій і рухів

викладачами, депутатами, суддями інших судів

членами будь яких партій, займатися науковою діяльністю

Запитання 10

Скільки всього депутатів у Верховній Раді України?варіанти відповідей

150

245

400

450

Запитання 11

Скільки всього розділів в Конституції України?варіанти відповідей

4

10

14

15

Запитання 12

В Україні існує …. громадянствоваріанти відповідей

єдине

подвійне

Запитання 13

Хто може звернутися до Конституційного Суду з проханням перевірити конституційність певного закону?варіанти відповідей

Президент та громадяни

Громадяни та Голова Верховної Ради

Голова Верховної Ради та 40 народних депутатів

Президент або 45 народних депутатів

Запитання 14

Судді Конституційного Суду має бути не менше...варіанти відповідей

40 років 

35 років

45 років

30 років

Запитання 15

Носієм суверенітету і єдиним джерелом влади в Україні є...варіанти відповідей

Президент України

Верховна Рада України

Народ

Конституційний Суд України

Запитання 16

Що таке Преамбула Конституції України?варіанти відповідей

Вступ

Зміст

Назва титульної сторінки

Назва розділу

Запитання 17

Ніхто не може …… державну владуваріанти відповідей

захопити

віддати

узурпувати

втратити

Запитання 18

Територія України в межах існуючого кордону є цілісною і ……варіанти відповідей

незалежною

неподільною

суверенною

недоторканою

Запитання 19

Апатриди - цеваріанти відповідей

люди які мають два громадянства

індивіди які мають соціальні властивості

людина яка не належать до громадянства жодної з держав, тобто стає особою без громадянства

Запитання 20

Визначить підстави припинення громадянства України: 3 варіантиваріанти відповідей

Вихід з громадянства України

В наслідок обману, свідомого подання неправдивих відомостей або фальшивих документів

Добровільне набуття громадянства іншої держави

Втрата громадянства України

За підставами передбаченими міжнародними договорами

Запитання 21

Правовий зв'язок між особою і певною державою , що визначає їхні взаємні права й обов'язки це - ...варіанти відповідей

Конституція

Громадянство

Юридична відповідальність

Юридичний факт

Запитання 22

Загальний час безперервного проживання на території держави щоб здобути громадянства України
варіанти відповідей

5 років

3 роки

6 років

4 роки

Запитання 23

Визначить у якому рядку всі визначені підстави набуття громадянства України вірні


варіанти відповідей

За народженням, за територіальним походженням; визнання й дотримання Конституції України та законів України

У наслідок поновлення громадянства України; у наслідок усиновлення громадянином України; шляхом прийняття до громадянства України

Володіння державною мовою в достатньому для спілкування обсязі;

у наслідок встановлення опіки громадянином України

Запитання 24

Особа - цеваріанти відповідей

суб'єкт правовідносин

індивід який має соціальні властивості

індивід який має біологічні властивості

людина

Запитання 25

Біпатриди - цеваріанти відповідей

людина яка не належать до громадянства жодної з держав, тобто стає особою без громадянства

люди які мають два громадянства

люди які мають більш двох громадянств

людина яка ніколи не мала громадянства

Запитання 26

Володіння якою мовою обов'язково для прийняття до громадянства Україниваріанти відповідей

англійська мова

державна мова

люба іноземна мова

Запитання 27

Наявність яких джерел існування обов'язково для прийняття до громадянства Україниваріанти відповідей

незаконних

високооплачуваних

законних

Будь-яких

Запитання 28

Підстави для втрати громадянства Україниваріанти відповідей

Добровільне набуття громадянства іншої держави; добровільний вступ на військову службу іншої держави; в наслідок обману свідомого подання неправдивих відомостей або фальшивих документів

Вихід з громадянства України; втрата громадянства України; за міжнародними договорами

Запитання 29

«Людина» є поняттям здебільшого:
варіанти відповідей

біологічним      

соціальним

політико-правовим

 етичним

Запитання 30

У якій державі до населення застосовується термін «піддані»:
варіанти відповідей

республіка

унітарна держава

федеративна держава

монархія

Запитання 31

Особа, яка не є громадянином даної держави і має докази приналежності до

громадянства іншої держави:варіанти відповідей

іноземець

біпатрид

апатрид

підданий

Запитання 32

Документом, що не підтверджує громадянство України є:


варіанти відповідей

паспорт громадянина України

свідоцтво про народження

тимчасове посвідчення громадянина України

водійське посвідчення

Запитання 33

Вихід з громадянства України дітьми віком від 14 до 18 років може відбуватися:


варіанти відповідей

лише за їхньої згоди

за бажанням батьків

рішенням суду

Указом Президента України

Запитання 34

Скільки всього підстав набуття громадянства України?


варіанти відповідей

6

5

7

4

Запитання 35

Скільки потрібно перебувати у шлюбі, щоб отримати громадянство України?варіанти відповідей

3 роки

5 років

2 роки

4 роки

Запитання 36

Скільки всього підстав припинення громадянства України?варіанти відповідей

2

3

4

5

Запитання 37

Хто такі іноземці?варіанти відповідей

Люди які перебувають на території України, але мають громадянство іншої держави

Люди які проживають на території України, але розмовляють англійською мовою

Люди у яких нема громадянства

Люди у яких багато громадянств

Запитання 38

Особистість -варіанти відповідей

Це індивід, що має біологічні властивості

Це людина, яка має соціальні властивості

Це індивід, що має не лише біологічні, а й певні соціальні властивості, які виявляються у взаєминах з іншими людьми

Запитання 39

Скільки всього умов прийняття до громадянства України?варіанти відповідей

3

4

5

6

Запитання 40

З якого віку вихід дітей з громадянства України може відбуватися лише за їхньою згодою?


варіанти відповідей

З 12

Від 10 до 14

Від народження до 18

З 14

Запитання 41

Знайдіть зайвий варіантваріанти відповідей

За народженням

Унаслідок поновлення громадянства України

Безперервне проживання на території України 5 років

За територіальним походженням

Запитання 42

Скільки потрібно безперервно проживати на території України людям яким надано статус біженця для отримання громадянства України?варіанти відповідей

5 років

2 роки

3 роки

4 роки

Запитання 43

Скільки потрібно безперервно проживати на території України для отримання громадянства людям, які встановлюють контракт про проходження військової служби в Збройних силах України?

варіанти відповідей

5 років

2 роки

3 роки

4 роки

Запитання 44

Кожному гарантується ... житлаваріанти відповідей

безкоштовна площа для

безпека на території

недоторканність

майно на території

Запитання 45

Кожен має право на повагу до його ...варіанти відповідей

праці

власності

громадянства

гідності

Запитання 46

Право на життя - це відноситься до ... прав та свобод людиниваріанти відповідей

економічних

особистих

політичних

соціальних

культурних

Запитання 47

Право на охорону здоров'я - це відноситься до ... прав та свобод людини


варіанти відповідей

економічних

особистих

політичних

соціальних

культурних

Запитання 48

Право на освіту - це відноситься до ... прав та свобод людини


варіанти відповідей

економічних

особистих

політичних

соціальних

культурних

Запитання 49

Право на участь в управлінні державою - це відноситься до ... прав та свобод людини


варіанти відповідей

економічних

особистих

політичних

соціальних

культурних

Запитання 50

Право на підприємницьку діяльність - це відноситься до ... прав та свобод людини


варіанти відповідей

економічних

особистих

політичних

соціальних

культурних

Запитання 51

Права людини - цеваріанти відповідей

правовий зв'язок між особою та певною державою, що визначає їхні взаємні права та обов'язки

норми забезпечення людині прав на вільне життя й розвиток як особистості, задоволення своїх потреб, здебільшого закріплені законодавством

можливість мати юридичні права й обов'язки

можливість набувати юридичні права та обов'язки

Запитання 52

Оберіть в якому рядку всі обов'язки являються конституційнимиваріанти відповідей

шанувати державні символи, докладати про факти булінгу, сплачувати податки та збори

захищати Вітчизну, володіти державною мовою, неухильно дотримуватися Конституції та законів України

Обов'язки батьків піклуватися про неповнолітніх дітей, обов'язки повнолітніх дітей піклуватися про непрацездатних батьків, не посягати на права та свободи, честь і гідність інших людей

не заподіювати шкоди природі та культури, відшкодувати завдані збитки, володіти державною мовою

Запитання 53

Підприємницьку діяльність, можна починати зі


варіанти відповідей

13 років

14 років

15 років

16 років

Запитання 54

Кожен зобов'язаний сплачувати ... в порядку та розмірах, установлених закономваріанти відповідей

борги

податки й збори

кредити й збори

орендну плату

Запитання 55

Кожен має право володіти, користуватися і розпоряджатися ... , результатами своєї інтелектуальної, творчої діяльностіваріанти відповідей

своєю власністю

своїм життям

своїми діями

своїми друзями та сім'єю

Запитання 56

Кожна людина має невід'ємне право на...варіанти відповідей

Життя

Житло

Освіту

Недоторканність

Запитання 57

Протягом якого часу, правоохоронні органи можуть застосувати тримання особи під вартою без пояснення причини?варіанти відповідей

48 годин

24 години

72 години

12 годин

Запитання 58

Скільки всього обов'язків у здобувачів освіти?


варіанти відповідей

3

5

4

6

Запитання 59

Ніхто не може бути заарештованим або триматися під вартою інакше як


варіанти відповідей

За рішенням поліції

За вмотивованим рішенням суду

За рішенням прокуратупи

За рішенням слідчого

Запитання 60

Які основні групи прав і свобод людини?


варіанти відповідей

Особисті, культурні, політичні

Особисті, економічні, соціальні

Особисті, культурні, політичні, соціальні, екологічні

Особисті, політичні, культурні, соціальні, економічні

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест