12 липня о 18:00Вебінар: Формування історичних уявлень учнів: практичні поради вчителю

Тестові завдання до теми: Екологічні сукцесії, агроценози.

Додано: 18 травня
Предмет: Біологія, 11 клас
Тест виконано: 45 разів
12 запитань
Запитання 1

Процес спрямованого розвитку екосистеми, який відбувається через послідовне заміщення простого угруповання більш складним:

варіанти відповідей

а) заселення

б) відновлення

в) сукцесія

г) агроценоз

Запитання 2

Поява і розвиток угруповань у місцях, де їх раніше не було-це:

варіанти відповідей

а) вторинні сукцесії

б) гетеротрофні сукцесії

в) первинні сукцесії

г) третинні сукцесії

Запитання 3

Сукцесія, що спричиняється природною чи антропогенною катастрофою:

варіанти відповідей

а) автотрофна

б) катастрофічна

в) гетеротрофна

г) первинна

Запитання 4

Системи, створені людиною для отримання сільськогосподарської продукції:

варіанти відповідей

а) поле

б) екосистеми

в) агросистеми

г) виноградники

Запитання 5

Закономірності процесів, що відбуваються у агроценозах, вивчає спеціальна наука:

варіанти відповідей

а) системологія

б) біологія

в) агроценологія

г) біосферологія

Запитання 6

Прикладом агроценозу є:

варіанти відповідей

а) ліс

б) степ

в) поле

г) річка

Запитання 7

Агросистеми, на відміну від природних екосистем, не можуть існувати без...

варіанти відповідей

а) людини

б) редуцентів

в) продуцентів

г) консументів

Запитання 8

Агроценоз це_

варіанти відповідей

а) природна екосистема

б) штучна екосистема

в) природна або штучна екосистема

г) первинна екосистема

Запитання 9

Шляхи підвищення агроценозів:

варіанти відповідей

а) накопичення у верхніх шарах грунту солі

б) сівозміна

в) внесення добрив

г) засолення грунту

Запитання 10

Конкуренти людини зі споживання ресурсів певного агроценозу:

варіанти відповідей

а) шкідники і збудники захворювань

б) продуценти

в) консументи

г) редуценти

Запитання 11

Проблеми сучасного землеробства:

варіанти відповідей

а) засолення грунту

б) заселення ділянки першими видами організмів

в) ерозія грунту

г) зростання біорізноманіття і формування стабільної екосистеми

Запитання 12

Сукупність живих організмів, які мешкають у певному середовищі існування й утворюють з ним одне ціле -це:

варіанти відповідей

а) екосистема

б) агроценоз

в) біогеоценоз

г) популяція

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест