18 травня о 18:00Вебінар: Інтерактивний урок математики: алгоритми та приклади створення дидактичних матеріалів

тестування з теми: " реакції йонного обміну"

Додано: 20 березня 2020
Предмет: Хімія, 11 клас
Тест виконано: 8 разів
10 запитань
Запитання 1

В якій із зазначених груп йонів знаходяться лише аніони

варіанти відповідей

К+, Сl¯, Mg2+, H+;

ОН¯, SO42¯, Cl¯, PO43¯;

Аl3+, Na+, Ca2+, Zn2+.

Запитання 2

Яка з речовин у водному розчині дисоціює з утворенням йону Мg2+

варіанти відповідей

MgCl2

MgCO3

MgO

Запитання 3

Серед запропонованих речовин виберіть формулу електроліту

варіанти відповідей

Na2O

NaOH

H2

Запитання 4

Вкажіть формулу слабкого електроліту

варіанти відповідей

Н2СО3

КОН

NaCl

Запитання 5

Вкажіть йон, який завжди утворюється при дисоціації кислот

варіанти відповідей

гідроген-йон

гідроксид-йон

йон металу

Запитання 6

Позначте символ та одиниці вимірювання масової частки

варіанти відповідей

%

г

ω

α

Запитання 7

В результаті дисоціації натрій сульфату утворились йони

варіанти відповідей

Н+

Na+;

SO42-;

ОН-.

Запитання 8

Які із зазначених нижче пар йонів не можуть одночасно перебувати в розчині? 

варіанти відповідей

Zn2+і Сl-;

Сu2+ і РО43- 

Мg2+ і ОН

Мg2+ і NО3-

Запитання 9

В результаті дисоціації кальцій нітрату утворились йони:

варіанти відповідей

Са2+;

Н+

ОН

NO3─-.

Запитання 10

Позначте символ та одиниці вимірювання  ступеня дисоціації:

варіанти відповідей

м3

%

V

α

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест