Тиск рідин та газів.

Додано: 10 квітня 2019
Предмет: Фізика, 7 клас
Тест виконано: 543 рази
8 запитань
Запитання 1

Коли поршень стискає речовину, що знаходиться у циліндрі, тиск на стінки циліндра збільшується лише вздовж напрямку руху поршня. В якому агрегатному стані знаходиться речовина?

варіанти відповідей

В рідкому

В газоподібному

В твердому

В рідкому або газоподібному

Запитання 2

Коли поршень стискає речовину, що знаходиться в циліндрі,тиск на стінки циліндра збільшується в усіх напрямках. В якому агрегатному стані знаходиться речовина?

варіанти відповідей

В рідкому

В газоподібному

В твердому

В рідкому та газоподібному

Запитання 3

Чому м'яч, який винесли із кімнати на вулицю в зимку, виявляється слабо надутим?

варіанти відповідей

Кількість молекул та тиск повітря в м'ячі зменшуються

Кількість молекул та тиск повітря в м'ячі збільшуються

При зменшенні температури зменшується тиск газу

При зменшенні температури збільшується тиск

Запитання 4

Зміна тиску на дно та стінки посудини не залежить від:

варіанти відповідей

густини рідини

висоти стовпа рідини

форми й об'єму посудини

земного тяжіння

Запитання 5

Зміну тиску рідини на дно і стінки посудини при заповненні його рідиною можно розрахувати за формулою:

варіанти відповідей

F = mg

p = ρgh

F = ρgV

ρ = m/V

Запитання 6

На рисунку зображено чотири посудини з водою. В якій посудині тиск на дно найбільший?

варіанти відповідей

в 1

в 2

в 3

в 4

в усіх однаковий

Запитання 7

В посудині з водою розчинили цукор. Як змінився після цього тиск на дно посудини?

варіанти відповідей

Збільшився,так як збільшилася густина рідини

Зменшився, так як збільшилася густина рідини

Зменшився, так як зменшилася густина

Не змінився, так як густина рідини не змінилася

Запитання 8

Який тиск чинить на дно посудини шар гасу завтовшки 0,5 м? Густина гасу 800 кг/м3.

варіанти відповідей

400 Па

1600 Па

4 кПа

625 мкПа

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест