1 липня о 18:00Вебінар: Дискусія та дебати в освітньому процесі

Тиск твердих тіл, рідин, газів

Додано: 31 березня
Предмет: Фізика, 7 клас
Тест виконано: 4 рази
20 запитань
Запитання 1

Щоб збільшити тиск тіла на опору, необхідно...

варіанти відповідей

збільшити вагу тіла

зменшити вагу тіла

збільшити площу опори

зменшити площу опори

Запитання 2

Тиск твердого тіла на поверхню визначають за формулою...

варіанти відповідей

 F= ρgV

p = ρgh

p = F/S

p = FS

Запитання 3

Як називається фізична величина, яка характеризує результат дії сили і дорівнює відношенню сили, яка діє перпендикулярно до поверхні, до площі цієї поверхні?

варіанти відповідей

Силою

Тиском

Роботою

Потужністю

Запитання 4

Тиск тіла на опору тим більший, чим:

варіанти відповідей

більша вага тіла і більша площа опори

більша вага тіла і менша площа опори

менша вага тіла і менша площа опори

менша вага тіла і більша площа опори

Запитання 5

Подайте в кілопаскалях тиск 1500 Па

варіанти відповідей

1500 кПа

15 кПа

1,5 кПа

1500000 кПа

інша відповідь

Запитання 6

Як зміниться тиск тіла на поверхню, якщо площа його поверхні збільшиться? 


варіанти відповідей

зменшується

збільшується

не змінюється

Запитання 7

1 кПа =

варіанти відповідей

1000 Па

100 Па

10 Па

1000000 Па

0,001 Па

Запитання 8

Колісний і гусеничний трактори мають однакову вагу. Який з них чинить більший тиск на дорогу?

варіанти відповідей

Гусеничний

Колісний

Тиск обох однаковий

Залежить від площі поверхні дороги

Запитання 9

Одиницею вимірювання тиску в СІ є

варіанти відповідей

кілограм

Ньютон

Паскаль

метр

Запитання 10

Якою латинською буквою позначають тиск?

варіанти відповідей

p

S

F

g

h

V

t

Запитання 11

Чому вістря цвяха роблять гострим?

варіанти відповідей

щоб збільшити тиск

щоб зменшити тиск

для краси

Запитання 12

На рисунку зображена цеглина. В якому положенні вона чинить більший тиск на горизонтальну поверхню?

варіанти відповідей

1

2

тиск однаковий

Запитання 13

Швачка під час шиття надіває на палець наперсток для...


варіанти відповідей

зменшення тиску вушка голки на палець;

зменшення тиску вістря голки на матерію.


збільшення тиску вушка голки на палець;

інша причина

Запитання 14

Який тиск, створює вістря цвяха на дошку, якщо площа вістря цвяха 0,6 мм2 , а сила з якою він діє на дошку, дорівнює 30 Н?

варіанти відповідей

50 МПа

50 Па

0,02 Па

20000 Па

Запитання 15

Визначити тиск тіла масою 50 кг на поверхню площею 5 м2

варіанти відповідей

10 Па

100 Па

 250 Па

2500 Па

Запитання 16

Вкажіть формулу для обчислення тиску рідини на дно посудини:

варіанти відповідей

F=ρgV

p=F/S

р=ρgm

p=ρgh

Запитання 17

Силу, що діє на поверхню збільшили у 2 рази. Як зміниться тиск на поверхню?

варіанти відповідей

Зменшиться у 2 рази

Не зміниться

Збільшиться у 2 рази

Зменшиться у 4 рази

Запитання 18

Три однакові цеглини розмістили так, як показано на рисунку. Яка з цеглин чинить на поверхню найменший тиск,а яка - найбільший?

варіанти відповідей

1-найбільший; 2 - найменший

2-найбільший; 3 - найменший

3-найбільший; 1 - найменший

2-найбільший; 1- найменший

Запитання 19

Вкажіть правильне формулювання закону Паскаля

варіанти відповідей

Тиск, який діє на рідину або газ передається в різних напрямках

Тиск, який діє на рідину або газ, передається ними в усіх напрямках однаково

У сполучених посудинах вільні поверхні однорідної рідини встановлюються на одному рівні

Гідравлічна машина може дати виграш у силі у стільки разів, у скільки площа великого поршня більша за площу малого

Запитання 20

5. Визначте тиск гасу на дно цистерни, якщо рівень гасу в цистерні 2 м. Густина гасу 800 кг/м3.


варіанти відповідей

16 Па

160 Па

16 кПа

інша відповідь

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест