24 червня о 18:00Вебінар: Практика створення матеріалів для оформлення та зонування класного приміщення в НУШ

ТО з теми "Початкові хімічні поняття"

Додано: 1 квітня
Предмет: Хімія, 7 клас
Тест виконано: 102 рази
17 запитань
Запитання 1

Із запропонованих формул оберіть прості речовини

варіанти відповідей

MgO  

Na

N₂

H₂СO3

Запитання 2

Процес випаровування води - це явище:    

варіанти відповідей

фізичне

хімічне

біологічне

соціальне

Запитання 3

Відносна атомна маса натрію дорівнює        

варіанти відповідей

11

22

23

24

Запитання 4

У ІІІ періоді ІV групи знаходиться хімічний елемент

варіанти відповідей

Ga

Sc

Si

P

Запитання 5

Заряджені частинки - це:                      

варіанти відповідей

атоми

молекули

іони

фотони

Запитання 6

Вкажіть чисту речовину 

варіанти відповідей

повітря

сплав

морська вода

алмаз

Запитання 7

Визначте правильне твердження щодо молекули води

варіанти відповідей

містить два атоми Гідрогену і два атоми Оксигену

складається з одного атома Гідрогену і двох атомів Оксигену

складається з двох атомів Гідрогену і одного атома Оксигену

складається з двох атомів одного хімічного елемента

Запитання 8

Визначте валентність Фосфору у сполуці РН3

варіанти відповідей

І

ІІ

ІІІ

ІV

V

VI

Запитання 9

Визначте формулу речовини, яка записана правильно, відповідно до валентностей хімічних елементів

варіанти відповідей

BO3

CaO

Al2O

NaO

Запитання 10

Зазначте рядок утворений лише металами

варіанти відповідей

Al, Zn, Ba, Na                    

B, C, P, O

Ca, Mg, Na, Si

Hg, Cl, Mn, Ba

Запитання 11

У скількі разів атом Оксигена легше за атом Сульфура?

варіанти відповідей

1,5

2

3

4

Запитання 12

Знайти масову частку елемента Кальцій у речовині СаСО₃ (%)

варіанти відповідей

20

30

40

50

60

70

Запитання 13

Вкажіть методи для розділення суміші: крохмаль + цукор + залізні ошурки

варіанти відповідей

дія магніту, + Н2О, фільтрування, випарювання

+ Н2О, дія магніту, фільтрування, випарювання

дія магніту, + Н2О, випарювання, фільтрування

перегонка, дія магніту, випарювання

Запитання 14

Вкажіть суму коефіціентів для рівняння реакції

LiNO3 → LiNO2 + O2

варіанти відповідей

3

4

5

6

7

8

Запитання 15

Вкажіть коефіціент перед киснем у реакції Fe(OH)+ H2O + O2 → Fe(OH)3

варіанти відповідей

1

2

3

4

5

6

Запитання 16

Оберіть ознаки хімічних реакцій

варіанти відповідей

виділення тепла і світла

зміна форми

зміна агрегатного стану

виділення газу

поява запаху

зміна забарвлення

Запитання 17

Масова частка Купруму в сполуці з Оксигеном дорівнює 88,9 %. Відносна молекулярна маса цієї сполуки — 144. Визначте формулу сполуки CuxOy .


варіанти відповідей

CuO

Cu2O

CuO2

Cu2O2

Cu2O3

Cu3O2

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест