Тотожності. Степінь з натуральним показником. Властивості степеня з натуральним показником.

Додано: 4 грудня 2020
Предмет: Алгебра, 7 клас
Тест виконано: 4 рази
6 запитань
Запитання 1

Два вирази, відповідні значення яких рівні між собою при будь-яких значеннях змінних, називаються ...

варіанти відповідей

тотожністю

тотожними

тотожньо рівними

схожими

Запитання 2

Скільки існують способів доведення тотожностей?

варіанти відповідей

1

2

3

5

Запитання 3

Степенем числа а з натуральним показником n називається ...

варіанти відповідей

сума n доданків, кожен з яких рівний а

добуток n множників, кожен з яких рівний а

різниця n зменшуваних, кожен з яких рівний а

Запитання 4

Якщо число а (a<0) піднести до показника рівному числу 3, то який знак степеня отримаємо?

варіанти відповідей

an>0

an<0

an=0

an не існує

Запитання 5

Чи є правильним такий вираз: a2b3=ab2+3?

варіанти відповідей

Так

Ні

Запитання 6

Чи є правильним такий вираз: x2*x6=x12?

варіанти відповідей

Так

Ні

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест