Товар (тема 3)

Додано: 1 лютого
Предмет: Технології, 11 клас
15 запитань
Запитання 1

Товар у маркетингу це:

варіанти відповідей

продукт праці для обміну


все, що може бути запропоновано на ринку для продажу-покупки


результат виробничої діяльності

сукупність споживчих властивостей, які здатні задовольнити потреби споживачів


Запитання 2

За характером споживчої поведінки товари поділяються на:

варіанти відповідей

товари постійного попиту, товари попереднього вибору, товари особливого попиту, товари пасивного попиту


матеріальний товар, послуги

товари повсякденного попиту, товари імпульсної покупки, товари екстреної покупки, послуги

товари виробничого призначення, ділові послуги, споживчі товари, послуги

Запитання 3

Товари, які споживач у процесі вибору і покупки порівнює за показниками якості, ціни є товарами:

варіанти відповідей

постійного попиту

попереднього вибору

особливого попиту

пасивного попиту

Запитання 4

Товари, які купуються на основі раптового виникнення бажання — це:

варіанти відповідей

основні товари постійного попиту


товари особливого попиту

товари імпульсної покупки

товари екстреного попиту

Запитання 5

Товари престижні та ті, що мають унікальні властивості, для покупки яких споживач, як правило, готовий приложити додаткові зусилля, це товари:

варіанти відповідей

повсякденного попиту

попереднього вибору

особливого попиту

пасивного попиту

Запитання 6

До якої класифікаційної групи товарів слід віднести кухонний комбайн?

варіанти відповідей

основний товар постійного попиту


товар особливого попиту

товар пасивного попиту


товар попереднього вибору

Запитання 7

До якої класифікаційної групи товарів слід віднести зубну пасту?


варіанти відповідей

основний товар постійного попиту

товар попереднього вибору

товар особливого попиту

товар пасивного попиту

Запитання 8

До якої класифікаційної групи товарів слід віднести колекційні речі?


варіанти відповідей

товар постійного попиту


товар імпульсної купівлі

товар особливого попиту

товар попереднього вибору

Запитання 9

До якої класифікаційної групи товарів слід віднести макарони:


варіанти відповідей

товар імпульсної купівлі

основний товар постійного попиту

товар особливого попиту

товар попереднього вибору

Запитання 10

Товари, про які споживач не знає, або не задумується про їх покупку, є товарами:

варіанти відповідей

постійного попиту


попереднього вибору

особливого попиту

пасивного попиту

Запитання 11

Загальна кількість товарних одиниць у номенклатурі продукції — це:


варіанти відповідей

ширина


глибина

насиченість

гармонійність

Запитання 12

Ступінь однорідності номенклатури продукції характеризує показник:


варіанти відповідей

ширина                                                                                                                    

глибина

насиченість

гармонійність

Запитання 13

Група однойменної продукції — це:


варіанти відповідей

товарна номенклатура

товарний асортимент

товарна одиниця

ширина номенклатури

Запитання 14

Гарантія відноситься до:

варіанти відповідей

товару за задумом


товару в реальному виконанні

товару з підкріпленням

товару з додатком

Запитання 15

Яка з наведених характеристик не належить до послуг?

А)

Б)

В)

Г)


варіанти відповідей

невіддільність від джерела

вага

невідчутність

неможливість збереження

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест