Траєкторія руху. Шлях. Переміщення

Додано: 10 жовтня 2023
Предмет: Фізика, 7 клас
17 запитань
Запитання 1

Шлях це......

варіанти відповідей

Довжина траекторії

Переміщення

Матеріальна точка

Рухоме тіло

Запитання 2

Видиму чи невидиму лінію, по якій рухається тіло, називають:

варіанти відповідей

планом руху

схемою руху

траєкторією руху

Запитання 3

Відстань, яку тіло долає під час механічного руху - це:

варіанти відповідей

дорога

шлях

стежка

Запитання 4

Які показники характеризують механічний рух?

варіанти відповідей

швидкість

густина

шлях

час

агрегатний стан

Запитання 5

Виберіть означення траєкторії:варіанти відповідей

переміщення тіла за певний час.

напрямлений відрізок прямої, який з’єднує початкове та кінцеве положення тіла;

уявна лінія, яку описує в просторі точка, що рухається;

довжина лінії, по якій рухається тіло;

Запитання 6

Шлях позначається символом:


варіанти відповідей

t

l

s

s- зі стрілкою у горі

Запитання 7

Оберіть означення пройденого шляху:варіанти відповідей

довжина траєкторії;

уявна лінія, яку описує в просторі точка, що рухається;

напрямлений відрізок прямої, який з’єднує початкове та кінцеве положення тіла;

зміна положення тіла відносно інших тіл.

Запитання 8

 Переміщення позначається символом:


варіанти відповідей

s - зі стрілкою у горі

s

t

l

Запитання 9

Довжина траєкторії руху - це:

варіанти відповідей

Час

Шлях

Швидкість

Запитання 10

Траєкторія - це...

варіанти відповідей

лінія, вздовж якої рухається тіло

відрізок, що з'єднує початкове та кінцеве положення тіла

довжина лінії, вздовж якої рухається тіло

відстань, яку проходить тіло

Запитання 11

Напрямлений відрізок, що з'єднує початкове та наступне положення тіла називається...

варіанти відповідей

траєкторія

шлях

переміщення

швидкість

Запитання 12

Оберіть одиницю вимірювання шляху в СІ

варіанти відповідей

метр

кілометр

сантиметр

міліметр

Запитання 13

Уявна лінія, в кожній точці якої послідовно перебувала матеріальна точка під час руху.

варіанти відповідей

Шлях

Переміщення

Відносність механічного руху

Траєкторія

Запитання 14

Що показує лічильник на спідометрі автомобіля (одометр)?варіанти відповідей

напрямок руху.

траєкторію руху;   

пройдений шлях;

пройдене переміщення;  

Запитання 15

Які з тверджень є істинними? (знайдіть декілька варіантів)


варіанти відповідей

колону при обчисленні її тиску на підлогу можна вважати матеріальною точкою;

переміщення завжди менше, ніж шлях;

переміщення – це векторна величина;

траєкторія руху молекул газу – ламана лінія.

Переміщення може дорівнювати пройденому шляху

переміщення завжди більше за пройдений шлях

Запитання 16

За що ми платимо в таксі

варіанти відповідей

за шлях

за переміщення

за траєкторію

за швидкість

за час

Запитання 17

За що ми сплачуємо, купуючи білет на літак

варіанти відповідей

за шлях

за переміщення

за відносність руху

за швидкість

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест