8 липня о 18:00Вебінар: Проєктне навчання: розвиваємо логічне, критичне та креативне мислення школярів

Тренажер-словник наголосів 2020 (ІІ частина)

Букви З, І, К, Л


Перелік слів з нормативним наголосом, які треба вивчити для успішного складання зовнішнього незалежного оцінювання з української мови та літератури 2020 року. Зазначений перелік визначений програмою ЗНО з української мови та літератури, затвердженою наказом Міністерства освіти і науки України №696 від 26.06.2018 року.

Додано: 19 березня
Предмет: Українська мова, 11 клас
Тест виконано: 249 разів
50 запитань
Запитання 1

Обери варіант з правильним наголосом у слові ЗАВДАННЯ


варіанти відповідей

завдАння

зАвдання

завданнЯ

Запитання 2

Обери варіант з правильним наголосом у слові ЗАВЕЗТИ


варіанти відповідей

зАвезти

завезтИ

завЕзти

Запитання 3

Обери варіант з правильним наголосом у слові ЗАВЕСТИ


варіанти відповідей

зАвести

завЕсти

завестИ

Запитання 4

Обери варіант з правильним наголосом у слові ЗАВЖДИ


варіанти відповідей

зАвжди

завждИ

завжди

Запитання 5

Обери варіант з правильним наголосом у слові ЗАВЧАСУ


варіанти відповідей

зАвчасу

завчасУ

завчАсу

Запитання 6

Обери варіант з правильним наголосом у слові ЗАГАДКА


варіанти відповідей

загАдка

загадкА

зАгадка

Запитання 7

Обери варіант з правильним наголосом у слові ЗАІРЖАВІЛИЙ


варіанти відповідей

заіржавІлий

зАіржавілий

заІржавілий

заіржАвілий

заіржавілИй

Запитання 8

Обери варіант з правильним наголосом у слові ЗАІРЖАВІТИ


варіанти відповідей

зАіржавіти

заІржавіти

заіржавІти

заіржавітИ

заіржАвіти

Запитання 9

Обери варіант з правильним наголосом у слові ЗАКІНЧИТИ


варіанти відповідей

закінчИти

зАкінчити

закІнчити

закінчитИ

Запитання 10

Обери варіант з правильним наголосом у слові ЗАКЛАДКА (у книзі)


варіанти відповідей

заклАдка

зАкладка

закладкА

Запитання 11

Обери варіант з правильним наголосом у слові ЗАКРУТКА


варіанти відповідей

зАкрутка

закрУтка

закруткА

Запитання 12

Обери варіант з правильним наголосом у слові ЗАЛИШИТИ


варіанти відповідей

зАлишити

залИшити

залишИти

залишитИ

Запитання 13

Обери варіант з правильним наголосом у слові ЗАМІЖНЯ


варіанти відповідей

зАміжня

замІжня

заміжнЯ

Запитання 14

Обери варіант з правильним наголосом у слові ЗАНЕСТИ


варіанти відповідей

занЕсти

зАнести

занестИ

Запитання 15

Обери варіант з правильним наголосом у слові ЗАПОНКА


варіанти відповідей

зАпонка

запОнка

запонкА

Запитання 16

Обери варіант з правильним наголосом у слові ЗАРОБІТОК


варіанти відповідей

зАробіток

зарОбіток

заробітОк

заробІток

Запитання 17

Обери варіант з правильним наголосом у слові ЗАСТАВКА


варіанти відповідей

заставкА

зАставка

застАвка

Запитання 18

Обери варіант з правильним наголосом у слові ЗАСТІБКА


варіанти відповідей

застІбка

зАстібка

застібкА

Запитання 19

Обери варіант з правильним наголосом у слові ЗАСТОПОРИТИ


варіанти відповідей

зАстопорити

застопОрити

застОпорити

застопорИти

Запитання 20

Обери варіант з правильним наголосом у слові ЗВИСОКА


варіанти відповідей

звИсока

звисОка

звисокА

Запитання 21

Обери варіант з правильним наголосом у слові ЗДАЛЕКА


варіанти відповідей

здалЕка

здАлека

здалекА

Запитання 22

Обери варіант з правильним наголосом у слові ЗІБРАННЯ


варіанти відповідей

зІбрання

зібраннЯ

зібрАння

Запитання 23

Обери варіант з правильним наголосом у слові ЗОБРАЗИТИ


варіанти відповідей

зОбразити

зобразИти

зобрАзити

зобразитИ

Запитання 24

Обери варіант з правильним наголосом у слові ЗОЗЛА


варіанти відповідей

зОзла

зозлА

Запитання 25

Обери варіант з правильним наголосом у слові ЗРАННЯ

варіанти відповідей

зраннЯ

зрАння

Запитання 26

Обери варіант з правильним наголосом у слові ЗРУЧНИЙ


варіанти відповідей

зрУчний

зручнИй

Запитання 27

Обери варіант з правильним наголосом у слові ЗУБОЖІННЯ


варіанти відповідей

зУбожіння

зубожІння

зубожіннЯ

зубОжіння

Запитання 28

Обери варіант з правильним наголосом у слові ІНДУСТРІЯ


варіанти відповідей

Індустрія

індустрІя

індУстрія

індустріЯ

Запитання 29

Обери варіант з правильним наголосом у слові КАМБАЛА


варіанти відповідей

кАмбала

камбАла

камбалА

Запитання 30

Обери варіант з правильним наголосом у слові КАТАЛОГ


варіанти відповідей

кАталог

каталОг

катАлог

Запитання 31

Обери варіант з правильним наголосом у слові КВАРТАЛ


варіанти відповідей

квАртал

квартАл

Запитання 32

Обери варіант з правильним наголосом у слові КИШКА


варіанти відповідей

кишкА

кишка

кИшка

Запитання 33

Обери варіант з правильним наголосом у слові КІЛОМЕТР


варіанти відповідей

кіломЕтр

кІлометр

кілОметр

Запитання 34

Обери варіант з правильним наголосом у слові КІНЧИТИ


варіанти відповідей

кІнчити

кінчитИ

кінчИти

Запитання 35

Обери варіант з правильним наголосом у слові КОЛЕСО


варіанти відповідей

колЕсо

кОлесо

колесО

Запитання 36

Обери варіант з правильним наголосом у слові КОЛІЯ


варіанти відповідей

колІя

коліЯ

кОлія

Запитання 37

Обери варіант з правильним наголосом у слові КОПЧЕНИЙ (дієприкметник)


варіанти відповідей

копчЕний

кОпчений

копченИй

Запитання 38

Обери варіант з правильним наголосом у слові КОПЧЕНИЙ (прикметник)


варіанти відповідей

кОпчений

копченИй

копчЕний

Запитання 39

Обери варіант з правильним наголосом у слові КОРИСНИЙ


варіанти відповідей

корИсний

кОристний

кориснИй

Запитання 40

Обери варіант з правильним наголосом у слові КОСИЙ


варіанти відповідей

косИй

кОсий

Запитання 41

Обери варіант з правильним наголосом у слові КОТРИЙ


варіанти відповідей

котрИй

кОтрий

Запитання 42

Обери варіант з правильним наголосом у слові КРОЇТИ


варіанти відповідей

кроїтИ

кроЇти

крОїти

Запитання 43

Обери варіант з правильним наголосом у слові КРОПИВА


варіанти відповідей

кропИва

крОпива

кропивА

Запитання 44

Обери варіант з правильним наголосом у слові КУЛІНАРІЯ


варіанти відповідей

кУлінарія

кулІнарія

кулінарІя

кулінаріЯ

кулінАрія

Запитання 45

Обери варіант з правильним наголосом у слові КУРЯТИНА


варіанти відповідей

курятинА

курятИна

курЯтина

кУрятина

Запитання 46

Обери варіант з правильним наголосом у слові ЛАТЕ


варіанти відповідей

лАте

латЕ

Запитання 47

Обери варіант з правильним наголосом у слові ЛИСТОПАД


варіанти відповідей

листОпад

листопАд

лИстопад

Запитання 48

Обери варіант з правильним наголосом у слові ЛІТОПИС


варіанти відповідей

літопИс

лІтопис

літОпис

Запитання 49

Обери варіант з правильним наголосом у слові ЛЮСТРО


варіанти відповідей

люстрО

лЮстро

Запитання 50

Обери варіант з правильним наголосом у слові ЛАВРОВИЙ


варіанти відповідей

лаврОвий

лАвровий

лавровИй

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест