Третинний сектор економіки

Додано: 11 травня 2020
Предмет: Географія, 11 клас
Тест виконано: 148 разів
10 запитань
Запитання 1

Назвати галузь,яка належить до третинного сектору економіки

варіанти відповідей

сільське господарство

електроенергетика

машинобудування

транспорт

Запитання 2

Вид транспорту,який є провідним в дорожньо-транспортному комплексу України

варіанти відповідей

автомобільний

залізничий

водний

повітряний

Запитання 3

Міжнародні перевезення в Європі здійснюються через

варіанти відповідей

транспортну систему

транспортну мережу

транспортний коридор

транспортний шлях

Запитання 4

Назвати види експортного вантажу,який переважає у структурі перевезень водним транспортом України (два варіанта відповіді)

варіанти відповідей

продукція сільського госодарства

нафта та нафтородукти

мінеральні добрива

гірничо-металургійна продукція

Запитання 5

Пріоритетним у економічній стратегії України є розиток

варіанти відповідей

машинобудування

ІТ-сектору

сільського господарста

енергетики

Запитання 6

Україна займає за кількістю сертифікованих ІТ-спеціалістів в світі місце

варіанти відповідей

перше

друге

третє

четверте

Запитання 7

Спеціалісти,які виконують будь-яку роботу на відстані через мережу Інтернет

варіанти відповідей

фрілансери

менеджери

аудитори

фридрайзери

Запитання 8

Чинник,який стримує розвиток рекреаційного комплексу в Україні

варіанти відповідей

несприятливі природні явища

географічне положення

рівень розвитку інфраструктури

рекреаційно-туристичний потенціал територій

Запитання 9

Концентрацію на певній території підприємств різних галузей і виробництв,які взаємодіють між собою з метою створення нового продукту чи надання послуг називають

варіанти відповідей

промисловий район

кластер

центр

область

Запитання 10

Сталий розвиток України означає (декілька відовідей)

варіанти відповідей

оздоровлення економіки країни

підвищення рекреаційної цінності регіонів

збереження біологіческого та ландшафтного різноманіття

закономірності територіальної організації суспільства

збалансоване природокористування

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест