*Контрольна робота на тему:"Третинний сектор господарства"

Додано: 20 травня 2020
Предмет: Географія, 9 клас
Тест виконано: 266 разів
37 запитань
Запитання 1

Основний принцип аутсорсингу :

варіанти відповідей

Залишаю за своєю фірмою тільки, що можу зробити краще від інших. Зовнішнім компаніям віддаю те, що вони можуть зробити краще від мене.

Залишаю за своєю фірмою тільки, що можу зробити краще від інших

Зовнішнім компаніям віддаю те, що вони можуть зробити краще від мене.

передача однією компанією на підставі договору певних бізнес-процесів

Запитання 2

Внесок ІТ- підприємств у ВВП України постійно

варіанти відповідей

збільшується

зменшується

не змінюється

Запитання 3

Світовими фінансовими центрами є:

варіанти відповідей

Нью-Йорк

Лондон

Гонконг

Сингапур

Токіо

всі відповіді вірні

Запитання 4

Території з максимально сприятливими умовами для надання фінансових послуг це:

варіанти відповідей

аутсорсинг

офшор

рурбанізація 

кредитування

Запитання 5

Міжнародні організації, які регулюють міжнародні фінансові відносини:

варіанти відповідей

 ООН

СОТ

  МВФ

  Світовий банк

Запитання 6

Банківська система України

варіанти відповідей

однорівнева

дворівнева

трьохрівнева

Запитання 7

Організаційно оформлений, постійно діючий ринок, на якому створюються сприятливі умови для вільної купівлі-продажу цінних паперів за ринковими цінами, це:

варіанти відповідей

банк

фондова біржа

інвестиційний фонд

фінансовий центр

Запитання 8

Головна перевага українського ІТ - бізнесу

варіанти відповідей

швидкість

висококваліфіковані фахівці

дешевизна

географічне положення

Запитання 9

Нині на цей вид транспорту припадає 70% усієї довжини світової транспортної мережі, а кількість транспортних засобів неухильно зростає. Якщо 20 років

тому їх було на усій планеті близько 500 млн, то нині – понад 1,15 млрд. Цей транспорт є першим у світі за пасажирообігом та четвертим – за вантажообігом. Назвіть цей транспорт.

варіанти відповідей

Авіаційний

Автомобільний

Залізничний

Міський

Запитання 10

Перевагами залізничного транспорту є

варіанти відповідей

висока маневреність

забезпечення найкоротших термінів доставки вантажів і пасажирів

 низька вартість прокладання шляхів

забезпечення регулярного руху незалежно від пори року та погоди

порівняно екологічно чистий

Запитання 11

62% пасажиропотоку в Україні припадає на аеропорт

варіанти відповідей

 " Дніпро"

 " Харків"

 "Львів"

 "Бориспіль

Жуляни

Запитання 12

Який вид транспорту займає перше місце в Україні за пасажирообігом?

варіанти відповідей

 залізничний

  

морський

 автомобільний

   

трубопровідний

 

Запитання 13

В транспортній системі України провідна роль у належить

варіанти відповідей

водному транспорту

  


залізничному транспорту

 повітряному транспорту

Трубопровідний

Запитання 14

Цей транспорт найдорожчий, має найбільшу швидкість руху, може перевозити товари й людей на великі відстані. Це

варіанти відповідей

Автомобільний транспорт

Трубопровідний транспорт

Залізничний транспорт

Авіаційний транспорт

Запитання 15

Полімагістралі, які забезпечують міждержавні перевезення за напрямками їх найбільшої концентрації?

варіанти відповідей

транспортний вузол

транспортна система

транспортна мережа

міжнародний транспортний коридор

Запитання 16

“Вантажообігˮ це

варіанти відповідей

кількість перевезених вантажів  транспортом протягом року; в тоннах

добуток кількості перевезених вантажів та відстані; в тоннокілометрах

різниця кількості перевезених вантажів та відстані; в кілометрах

сума кількості перевезених вантажів та відстані; в тоннах

Запитання 17

Який чинник стримує розвиток туризму в Україні? варіанти відповідей

 несприятливі природні явища

геополітична ситуація

 рівень розвитку інфраструктури

  рекреаційно-туристичний потенціал території

Запитання 18

Укажіть область, територією якої пролягає туристичний маршрут «Білгород-Дністровська (Аккерманська) фортеця - порт Ізмаїл - рисові чеки на околицях Кілії - єрики «Української Венеції» (м. Вилково) - Центр культури вина «Шабо»:

варіанти відповідей

Запорізька

  Херсонська

Миколаївська

 Одеська

Запитання 19

Види туризму

варіанти відповідей

внутрішній і міжнародний

 пляжний і сухопутний

 велотуризм

 гірський

Запитання 20

За метою здійснення подорожі 52% припадає на ... 


варіанти відповідей

 релігійний туризм

  діловий туризм

 відпочинок та розваги

  оздоровчий туризм

Запитання 21

За кількістю іноземних гостей світова першість належить...  

  

варіанти відповідей

 Франції, Туреччині, Швеції

США, Італії, Нідерландам

Франції, США, Іспанії

Запитання 22

Цей регіон є безперечним світовим лідером за обсягами туристичних потоків..

  

 

 

варіанти відповідей

Азійсько-Тихоокеанський

Американський

 Африканський

 Європейський

Запитання 23

Тимчасовий виїзд особи з місця постійного проживання в оздоровчих, пізнавальних, професійно-ділових чи інших цілях без здійснення оплачуваної діяльності в місці перебування. 

 

варіанти відповідей

 Рекреація

 Туризм

 Відпочинок

Запитання 24

Торгівля однієї країни з іншими країнами це:

варіанти відповідей

внутрішня

зовнішня

роздрібна

гуртова

Запитання 25

Який туристичний регіон світу є лідером за відвідуваністю іноземними туристами?

варіанти відповідей

Америка

Африка

Азійсько-Тихоокеанський

Європа

Запитання 26

Який об'єкт культурної спадщини ЮНЕСКО зображено на фото:

варіанти відповідей

Софія Київська

Резиденція Буковинських митрополитів

Андріївська церква

Собор святого Юра

Запитання 27

Країна-лідер за відвідуваністю міжнародними туристами?

варіанти відповідей

США

Китай

Таїланд

Франція

Запитання 28

Який ВНЗ України стоїть в рейтингу першим:

варіанти відповідей

Львівський національний університет імені Івана Франка

Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут"

Харківський національний університет імені В.Н.Каразіна

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Запитання 29

Рекреаційні ресурси використовуються для …

варіанти відповідей

Експорту й імпорту товарів та послуг

Розвитку наукової та освітньої діяльності

Розвитку транспортної інфраструктури

Відпочинку, туризму та охорони здоров'я

Запитання 30

Виберіть три відповіді з семи. Які сучасні тенденції в розвитку торгівлі спостерігаються на світовому ринку?

варіанти відповідей

Зростає частка торгівлі готовими товарами й зменшується частка торгівлі сировиною

У зв’язку з глобальною продовольчою проблемою, зростає значення торгівлі продовольчими товарами

На світовому ринку готових товарів та послуг домінують країни, що розвиваються

Зростає роль торгівлі технологіями: продаж патентів, ліцензій, технічного досвіду

На світовому ринку сировини та напівфабрикатів переважають економічно розвинені країни

Зростає роль міжнародної торгівлі послугами

Головними осередками світової торгівлі є багаті на природні ресурси країни, що розвиваються

Запитання 31

Забруднення природного середовища тарою і відпрацьованими матеріалами називається:

варіанти відповідей

хімічним

біологічним

механічним

Запитання 32

Забруднення природи нафтопродуктами належить до забруднення:

варіанти відповідей

хімічного

фізичного

механічного

Запитання 33

Основними забруднювачами довкілля є:

варіанти відповідей

сільське господарство

промисловість

транспорт

військові об'єкти

Запитання 34

Що найбільше забруднює повітря

варіанти відповідей

викидні гази транспорту

пожежі та спалювання сміття

аварії на нафтоперевезниках

сміттєзвалища

Запитання 35

Що найбільше забруднює воду

варіанти відповідей

Лісові та степові пожежі

сміттєзвалища

аварії на нафтоперевезниках

стічні води

Запитання 36

Оберіть правильне твердження: Екологічні проблеми - це зміни стану довкілля, які...

варіанти відповідей

Можуть погіршити умови життя лише тварин

Можуть погіршити умови життя лише рослин

Можуть погіршити умови життєдіяльності людини

Можуть погіршити умови життя рослин і тварин

Запитання 37

Виберіть основні забруднювачі довкілля(2 відповіді)

варіанти відповідей

Сільське господарство

Промисловість

Транспорт

Військові об"єкти

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест