Глобальні проблеми людства

Додано: 21 травня 2020
Предмет: Географія, 9 клас
Тест виконано: 458 разів
18 запитань
Запитання 1

Вивчає глобальні проблеми

варіанти відповідей

Екологія

Філософія

Глобалістика

Валеологія

Запитання 2

Теоретичні основи глобалістики заклав

варіанти відповідей

О. Бутлеров

В. Вернадський

В Тімірязєв

Ч.Дарвін

Запитання 3

Вкажіть ознаки глобальних проблем

варіанти відповідей

Мають планетарний характер

Загрожують усьому людству

Вирішуються в межах невеликих територій

Торкаються інтересів усіх народів і держав

Потребують невідкладних рішень

Мають локальний характер

Запитання 4

В чому полягає зміст проблеми війни і миру?

варіанти відповідей

Знищення зброї

Зміцнення всесвітньої безпеки

Збільшення обсягу виробництва військової техніки

Поширення ядерної зброї

Запитання 5

Так званий "ядерний клуб" це

варіанти відповідей

Заклад, де збираються спортсмени-товкачі ядра

Сховище ядерної енергії

Держави, які володіють ядерною зброєю

Запитання 6

До терористичних організацій належить

варіанти відповідей

ООО

ОБСЄ

ІДІЛ

ЮНЕСКО

Запитання 7

Першопричиною глобального поширення та загострення екологічної проблеми в другій половині ХХ ст. міжнародні експерти вважають

варіанти відповідей

Збільшення обсягів використання природних ресурсів

Дуже швидке зростання кількості населення планети

Зміни клімату

Збільшення концентрації вуглекислого газу в атмосфері

Запитання 8

Найбільше втрат грунтового покриву припадає на країни

варіанти відповідей

США, Канада, Мексика

Індія, Китай, США

Польща, Україна, Білорусь

Росія,Франція, Єгипет

Запитання 9

Вибух на Чорнобильській АЕС стався

варіанти відповідей

26 квітня 1996 р.

26 листопада 1986 р.

26 квітня 1986 р.

26 квітня 2006 р.

Запитання 10

Які позитивні кроки на шляху подолання глобальної екологічної кризи вже зроблено

варіанти відповідей

Сформульовано наукові основи раціональної екологічної політики

Досягнуто міжнародних домовленостей із ряду екологічних проблем.

Рамкова конвенція ООН про зміну клімату

Конвенція про права дитини

Празька угода про скорочення споживання енергоресурсів

Конвенція ООН про права людини

Запитання 11

Найнебезпечнішими складовими екологічної поблеми є

варіанти відповідей

Забруднення навколишнього середовища

Глобальне потепління

Руйнування озонового шару

Деградація земельного ресурсу

Всі вказані складові

Запитання 12

Чим зумовлений глобальний характеренергетичної та сировинної проблем?

варіанти відповідей

У зв′язку з обмеженістю запасів паливних і мінерально-сировинних ресурсів

У зв′язку з дороговизною паливних і мінерально-сировинних ресурсів

У зв′язку з нерівномірним розміщенням на Землі паливних і мінерально-сировинних ресурсів

У зв′язку з великою різноманітністю паливних і мінерально-сировинних ресурсів

Запитання 13

Вкажіть альтернативні джерела енергії

варіанти відповідей

Сонячна

Теплова (що виробляють ТЕС)

Вітрова

Внутрішнього тепла Землі

Запитання 14

У високорозвинених країнах відбувається

варіанти відповідей

Демографічна криза

Демографічний вибух

Демографічна ситуація

Еміграція населення

Запитання 15

У країнах, що розвиваються, відбувається

варіанти відповідей

Демографічна криза

Демографічна ситуація

Демографічний вибух

Імміграція населення

Запитання 16

Першочергове завдання, що стоїть перед Україною

варіанти відповідей

Допомога країнам Африки

Досягнення миру і врегулювання конфлікту на сході країни

Збереження територіальної цілісності

Ремонт доріг

Відновлення економіки постраждалих територій

Запитання 17

Демографічна проблема в Україні обумовлена насамперед

варіанти відповідей

Перевищенням народжуваності над смертністю

Перевищенням смертності над народжуваністю

Іміграцією населення

Урбанізацією

Запитання 18

Альтернативою сучасному незбалансованому розвитку суспільства є

варіанти відповідей

Міжнародна інтеграція

Спеціалізація територій

Концепція сталого розвитку

Міжнародний поділ праці

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест