Тригонометричні функції. Вступ.Тест1

Додано: 7 грудня 2020
Предмет: Алгебра, 10 клас
Тест виконано: 297 разів
12 запитань
Запитання 1

Виразити у радіанах кут 150°

варіанти відповідей

3π/4

2π/3

5π/6

π/6

Запитання 2

Виразити у радіанах кут 240°

варіанти відповідей

3π/4

4π/3

5π/6

π/6

Запитання 3

Кутом якої чверті є кут -2π/3?

варіанти відповідей

І

ІІ

ІіІ

Iv

Запитання 4

Кутом якої чверті є кут 4π/3?

варіанти відповідей

І

ІІ

ІіІ

Iv

Запитання 5

Чи існує кут -1, 2?

варіанти відповідей

Так

Ні

Неможливо встановити

Запитання 6

Вкажіть найбільше значення виразу

2+cos α

варіанти відповідей

1

2

3

Неможливо вказати

Запитання 7

Чи існує кут, синус якого - 2/3 ? Якщо так, то оберіть чверть, якій він належить.

варіанти відповідей

Ні

І

ІІ

ІІІ

IV

Запитання 8

Подайте в градусах кут, РАДІАННА міра якого 5π/9

варіанти відповідей

30°

140°

40°

100°

120°

Запитання 9

Центральний кут, довжина дуги якого дорівнює радіусу кола -це...

варіанти відповідей

π рад

2 рад

1 рад

60°

Запитання 10

Визначте знак добутку

sin40°•cos140°•tg100°

варіанти відповідей

добуток від'ємний

добуток додатний

добуток дорівнює нулю

Неможливо визначити

Запитання 11

Обчислити sin2 π/4 + sin2 π/3

варіанти відповідей

1

1,5

1,25

2,25

Запитання 12

Який кут за величиною більший:

-3π /4 чи 2π/3 ?

варіанти відповідей

-3π /4

2π/3 ?

Вони рівні

Неможливо визначити

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест