тригонометричні функції числового аргументу

Додано: 11 листопада 2019
Предмет: Алгебра, 10 клас
Тест виконано: 99 разів
15 запитань
Запитання 1

В яких чвертях значення cosx додатні

варіанти відповідей

1

1 і 2

1 і 3

1 і 4

Запитання 2

Точка Р (-0,8; 0,6) на одиничному колі утворює з додатнім напрямком осі Ох кут α. Знайти значення сінуса кута α, 

варіанти відповідей

0,6

0,8

-0,6

-0,8

Запитання 3

Порівняти з нулем значення виразу

sin 5π/7 * ctg6

варіанти відповідей

+

-

Запитання 4

Знайти значення tg 210o

варіанти відповідей

√3/3

√2/2

1

-1

Запитання 5

Спростити вираз sin (6π + x)

 tg (π+x)

варіанти відповідей

cosx

-cosx

sinx

-sinx

Запитання 6

Градусна міра кута в 7π/3 радіан дорівнює...

варіанти відповідей

1500

3300

2100

4200

Запитання 7

Скільки чисел на проміжку [ 0; 5π ] відповідають точці тригонометричного кола з абсцисою 1?

варіанти відповідей

5

4

3

2

Запитання 8

Синус числа може дорівнювати...

варіанти відповідей

π/3

√5/2

-1/0,98

√7/3

Запитання 9

Розташуйте числа за спаданням

а=sin π

b=sin 7π/6

c=sin π/8

варіанти відповідей

b>c>a

c>a>b

c>b>a

a>b>c

Запитання 10

Обчисліть sin 3000 + cos 3300

варіанти відповідей

0

√3

1

(√3 - 1)/2

Запитання 11

Число π є періодом функції

варіанти відповідей

у = tg (x/2 + π/4)

у = sin (3x +2π/3 )

y = cos (2x - π/6)

e = cos (x +π/4 )

Запитання 12

Найменшим додатнім періодом функції у = sin 2x + sin 3x є число ...

варіанти відповідей

π 

4π 

2π 

3π 

Запитання 13

Найменше значення функції у = cos(sinx) дорівнює...

варіанти відповідей

cos 1

0

1

-1

Запитання 14

укажіть усі значення х, при яких функція y = 1/tgx не визначена

варіанти відповідей

πn, nєZ

π/2 +π n, nєZ

πn/2, nєZ

±π/2 + π n, nєZ

Запитання 15

Cиметричним ідносно осі абсцис є графік рівняння...

варіанти відповідей

y =  |  sin x |  

y =  sin|  x |  

 |  y  |  = sin x

y =  |  sin |  x | |  

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест