Тригонометричні функції кута

Додано: 15 січня
Предмет: Алгебра, 10 клас
Тест виконано: 102 рази
12 запитань
Запитання 1

Ординату точки Рα (х; у) одиничного кола називають ...

варіанти відповідей

косинусом кута α

синусом кута α

тангенсом кута α

котангенсом кута α

Запитання 2

Абсцису точки Рα (х; у) одиничного кола називають ...

варіанти відповідей

косинусом кута α

синусом кута α

тангенсом кута α

котангенсом кута α

Запитання 3

Тангенсом кута α називають ...

варіанти відповідей

добуток синуса цього кута на його косинус

відношення косинуса цього кута до його синуса

відношення синуса цього кута до його косинуса

добуток косинуса цього кута на його синус

Запитання 4

Котангенсом кута β називають ...

варіанти відповідей

добуток синуса цього кута на його косинус

відношення косинуса цього кута до його синуса

відношення синуса цього кута до його косинуса

добуток косинуса цього кута на його синус

Запитання 5

Серед вказаних кутів повороту вкажіть ті, у яких початковий радіус прийматиме те саме положення, що й при повороті на кут 50⁰.

варіанти відповідей

520⁰

440⁰

-310⁰

220⁰

770⁰

-560⁰

Запитання 6

Кутом якої чверті є кут α = -280⁰?

варіанти відповідей

першої

другої

третьої

четвертої

Запитання 7

Які з кутів є кутами другої чверті?

варіанти відповідей

487⁰

-168⁰

-570⁰

1236⁰

-538⁰

Запитання 8

Значення яких виразів є додатним числом?

варіанти відповідей

sin(-15⁰)

cos(-60⁰)

tg185⁰

ctg(-100⁰)

sin112⁰⋅tg(-25⁰)

Запитання 9

Кутом якої чверті є кут α, якщо cosα > 0 i tgα < 0?

варіанти відповідей

першої

другої

третьої

четвертої

неможливо встановити

Запитання 10

Кутом якої чверті є кут α, якщо ∣cosα = - cosα?

варіанти відповідей

першої або четвертої

другої

третьої

другої або третьої

неможливо встановити

Запитання 11

На який кут треба повернути точку Рₒ (1; 0), щоб отримати точку Р1 (-1/2; √3/2) ?

варіанти відповідей

60⁰

- 60⁰

- 30⁰

120⁰

- 120⁰

Запитання 12

Знайдіть значення виразу: √2⋅sin45⁰+ 2√2⋅cos45⁰

варіанти відповідей

1.5

2

3

4

3√2

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест