тригонометричні рівняння

Додано: 18 квітня
Предмет: Алгебра, 11 клас
Тест виконано: 99 разів
16 запитань
Запитання 1

Чи правильно, що arcctg (√2/2)=3π/4?

варіанти відповідей

Так

Ні

Запитання 2

Укажіть період для функції y=tg (x)

варіанти відповідей

п/2

п

п/4

2п

Запитання 3

Вибрати правильні рівності

варіанти відповідей

sin2α + cos2α = 1

sin2 α - cos2 α = cos 2α

1- cos2α = sin2α

cos2α - sin2α = cos 2α

Запитання 4

Знайти вираз, тотожньо рівний виразу sin α⋅ctg α

варіанти відповідей

tg2α

cos α

 cos2α

ctg2α

Запитання 5

Розв’язати рівняння sin 3x - sin x = 0.

варіанти відповідей

x=πn,n∊Z

x=2πn,n∊Z

x=π/4 + πk/2,k∊ Z

x=π/6 + 3πk/2,k∊ Z

Запитання 6

Укажіть рисунок, на якому зображено графік функції y=cos x/2

варіанти відповідей
Запитання 7

Синусом гострого кута прямокутного трикутника називається відношення...

варіанти відповідей

прилеглого катета до гіпотенузи

протилеглого катета до гіпотенузи

прилеглого катета до протилеглого катета

протилеглого катета до прилеглого катету

Запитання 8

Порівняйте значення виразів arcctg 1 і arcctg 1,2

варіанти відповідей

arcctg 1 = arctg 1,2

arcctg 1 < arctg 1,2

arcctg 1 > arctg 1,2

arcctg 1 arctg 1,2

Запитання 9

Знайти нулі функції y=arccos (x2+3x+3)

варіанти відповідей

2;3

-1;1

-1;-2

2;-1

Запитання 10

Знайти ctg (arcctg 5)

варіанти відповідей

0,5

-0,3

1,5

0,2

Запитання 11

Розв'яжіть рівняння arccos (x-4) = π/3

варіанти відповідей

4,5

-4

0,5

2

Запитання 12

sin2x - 11 sin x cos x + 10 cos2x = 0

варіанти відповідей

arctg 20 + πk, k∊Z, π/6 + 2πk, k∊Z.

- arctg 2 + πk, k∊Z, π/4 + πk, k∊Z.

arctg 10 + πk, k∊Z, π/4 + πk, k∊Z.

arctg 10 + 2πk, k∊Z, π/2 + πk, k∊Z.

Запитання 13

Розв'язати рівняння (x2 - 9) arcsin (x-3)=0

варіанти відповідей

0

3

-3

-9

Запитання 14

Спростити (1 + сtg2α + 1/cos2α) * 3 sin2α cos2α

варіанти відповідей

3

-1

-3

15

Запитання 15

Розв'язвти рівняння cos 9x - cos 7x + cos 3x - cos x = 0

варіанти відповідей

πk/5, k∊Z; ± π/6 + πm/3,m∊Z

π/3 + πk, k∊Z; π/6 + πm,m∊Z

πk/5, k∊Z; ± π/3 + 2πm,m∊Z

πk/5, k∊Z; π/6 + πm/3,m∊Z

Запитання 16

Розв'язати рівняння sin 3x + sin 5x = sin 4x

варіанти відповідей

2πn/3; π/6+2πk, n,k∈Z

πn/4; ±π/3+2πk, n,k∈Z

πn/6; ±π/2+πk, n,k∈Z

πn/4; π/3+πk, n,k∈Z

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест