Тригонометричні тотожності. Синус , косинус , тангенс кутів від 0 до 180

Додано: 10 жовтня 2022
Предмет: Геометрія, 9 клас
Тест виконано: 105 разів
16 запитань
Запитання 1

Оберіть правильний варіант формули


варіанти відповідей

sin2 α + cos2 α = 0


sin2α + cos2α = 1

sinα + cosα = 1

sinα + cosα = 0

Запитання 2

Який із записів правильний?

варіанти відповідей

sin 135° = –cos 45°

sin 135° = cos 45°

sin 135° = –sin 45°

sin 135° = sin 45°

Запитання 3

Який із записів правильний?

варіанти відповідей

cos 112° = –cos 68°

cos 112° = cos 68°

 cos 112° = –sin 68°

 cos 112° = sin 68°

Запитання 4

Спростіть вираз

cos2 α – 1


варіанти відповідей

cos2α

 sin2α


-cos2α

-sin2α

Запитання 5

Знайдіть sin α, якщо cos α = 0,8.


варіанти відповідей

 –0,36


0,6

 0,36

-0,6

Запитання 6

4 cos 90° + cos 180° - tg 180°

варіанти відповідей

2

5

-2

1

Запитання 7

Обчисліть sin150°

варіанти відповідей

- 1/√3

1/√2

- 1/2

1/2

Запитання 8

Порівняйте добуток sin68°cos130°tg90° з нулем

варіанти відповідей

<    

 >   

=

не можливо визначити

Запитання 9

Знайти sinα, якщо cosα = 2/3, 180°< α < 90°

варіанти відповідей

- √5/3

√5/3

- √5/3 , √5/3

5/3

- 5/3

Запитання 10

cos120° =

варіанти відповідей

1

- 1

1/2

- 1/2

Запитання 11

tg(180-α) =

варіанти відповідей

tgα

-tgα

ctgα

-ctgα

Запитання 12

Знайдіть значення виразу 2sin90° + 3cos0°

варіанти відповідей

0

1

5

2

Запитання 13

Виразити через тригонометричні функції гострих кутів sin 95°:

варіанти відповідей

sin 5°

cos5°

-cos105°

sin85°

Запитання 14

Спростити: (1-cos x)(1+cos x)

варіанти відповідей

sin x

cos x

sin 2x

Немає розв’язку

Запитання 15

Спростити:

варіанти відповідей

2cos2

Sin2

cos2

Немає розв’язку

Запитання 16

Спростити:

варіанти відповідей

sin2

cos2

-cos2

-sin2

tg2

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест