Трикутник і його елементи. Перша та друга ознака рівності трикутників.

Додано: 24 грудня 2021
Предмет: Геометрія, 7 клас
Тест виконано: 134 рази
11 запитань
Запитання 1

Назвіть сторону, яка лежить проти кута А.

варіанти відповідей

АС

АВ

ВС

не можливо визначити

Запитання 2

Назвіть кут, який лежить проти сторони АС.

варіанти відповідей

∠А

∠В

∠С

не можна визначити

Запитання 3

За якою ознакою ΔАВС=ΔМКС?

варіанти відповідей

за І ознакою

за ІІ ознакою

за ІІІ ознакою

за трьома кутами

Запитання 4

Суму довжин усіх сторін трикутника називають його ...

варіанти відповідей

периметром

бісектрисою

медіаною

площею

Запитання 5

За другою ознакою рівності трикутників, трикутники рівні, якщо:


варіанти відповідей

рівні відповідні сторони та кут між ними;

 рівна відповідна сторона та прилеглі кути;

три сторони одного трикутника дорівнюють трьом сторонам другого    трикутника. 

рівні сторони та кути.

Запитання 6

Дві фігури називаються рівними, якщо вони

варіанти відповідей

мають рівні периметри

мають рівні площі

суміщаються при накладанні

мають одинакову форму

Запитання 7

Вказати правильні твердження

варіанти відповідей

ΔАСМ = ΔАВС

ΔМАС = ΔВАС

СМ = АВ

ΔСМА = ΔСВА ( АМ = АВ і ∠МАС = ∠ВАС, АС - спільна)

Запитання 8

Вказати правильне твердження:

варіанти відповідей

ΔСОА = ΔВОD за першою ознакою рівності трикутників

ΔАСО = ΔВDО за першою ознакою рівності трикутників

 СО = ОВ як відповідні сторони рівних трикутників

 ∠СОА = ∠DОВ як внутрішні різносторонні кути

Запитання 9

Рівними називають трикутники, якщо ...

варіанти відповідей

в них відповідні сторони рівні  і відповідні кути рівні

  відповідні кути рівні

якщо їх можна вписати у коло

рівні тільки їх сторони

Запитання 10

Які з трикутників на малюнку рівні?

варіанти відповідей

 ΔАDC = ΔABC

 ΔAOC = ΔВOA

 ΔAOD = ΔCOB

 Δ ABC = ΔCDA

Запитання 11

Вказати умови, з яких два трикутники будуть рівними.

варіанти відповідей

Якщо два кути одного трикутника дорівнюють відповідно двом кутам другого трикутника.

Якщо три кути одного трикутника відповідно дорівнюють трьом кутам другого трикутника.

Якщо сума кутів одного трикутника дорівнюють сумі кутів другого трикутника.

Якщо сторона і прилеглі до неї кути одного трикутника дорівнюють відповідно стороні й прилеглим до неї кутам другого трикутника.

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест