Трикутник і його елементи. Перша та друга ознака рівності трикутників.

Додано: 14 жовтня 2020
Предмет: Геометрія, 7 клас
Тест виконано: 6579 разів
18 запитань
Запитання 1

Назвіть сторону, яка лежить проти кута А.

варіанти відповідей

АС

АВ

ВС

не можливо визначити

Запитання 2

Назвіть кут, який лежить проти сторони АС.

варіанти відповідей

∠А

∠В

∠С

не можна визначити

Запитання 3

Скільки бісектрис має трикутник?

варіанти відповідей

1

2

3

6

Запитання 4

На рисунку відрізок АD - бісектриса трикутника АВС. ∠ВАС = 760. Знайдіть ∠ВАD.

варіанти відповідей

720

1520

380

420

Запитання 5

Скільки медіан має трикутник?

варіанти відповідей

1

2

3

6

Запитання 6

На рисунку АМ = 5 см. Знайти АС

варіанти відповідей

5 см

10 см

15см

2,5см

Запитання 7

Відрізок, що сполучає вершину трикутника із серединою протилежної сторони, називається …

варіанти відповідей

висота

медіана

бісектриса

промінь

Запитання 8

За якою ознакою ΔАВС=ΔМКС?

варіанти відповідей

1

2

3

4

Запитання 9

Суму довжин усіх сторін трикутника називають його ...

варіанти відповідей

периметром

бісектрисою

медіаною

площею

Запитання 10

За другою ознакою рівності трикутників, трикутники рівні, якщо:


варіанти відповідей

рівні відповідні сторони та кут між ними;

 рівна відповідна сторона та прилеглі кути;

три сторони одного трикутника дорівнюють трьом сторонам другого    трикутника. 

рівні сторони та кути.

Запитання 11

Дві фігури називаються рівними, якщо вони

варіанти відповідей

мають рівні периметри

мають рівні площі

суміщаються при накладанні

мають одинакову форму

Запитання 12

Чому дорівнює кут, який утворює висота трикутника зі стороною, до якої вона проведена, або її продовженням?

варіанти відповідей

350

1800

750

900

Запитання 13

Вказати правильні твердження

варіанти відповідей

ΔАСМ = ΔАВС

ΔМАС = ΔВАС

СМ = СВ як відповідні сторони рівних трикутників

ΔСМА = ΔСВА, бо за умовою є дві пари рівних елементів: АМ = АВ і ∠МАС = ∠ВАС і цього достатньо.

Запитання 14

Вказати правильне твердження:

варіанти відповідей

ΔСОА = ΔВОD за першою ознакою рівності трикутників

ΔАСО = ΔВDО за першою ознакою рівності трикутників

 СА = DВ як відповідні сторони рівних трикутників

 ∠СОА = ∠DОВ як вертикальні кути

Запитання 15

Рівними називають трикутники, якщо ...

варіанти відповідей

в них відповідні сторони рівні

 і відповідні кути рівні

якщо їх можна вписати у коло

рівні тільки їх сторони

Запитання 16

Які з трикутників на малюнку рівні?

варіанти відповідей

 ΔАDC = ΔABC

 ΔAOC = ΔCOA

 ΔAOD = ΔCOB

 Δ ABC = ΔCDA

Запитання 17

Які з трикутників на малюнку рівні за І ознакою рівності трикутників?

варіанти відповідей

 ΔАDC = ΔABC

 ΔAOD = ΔBOC

ΔAOD = ΔCOB

 Δ ABC = ΔCDA

Запитання 18

Вказати умови, з яких два трикутники будуть рівними.

варіанти відповідей

Якщо два кути одного трикутника дорівнюють відповідно двом кутам другого трикутника.

Якщо три кути одного трикутника відповідно дорівнюють трьом кутам другого трикутника.

Якщо сума кутів одного трикутника дорівнюють сумі кутів другого трикутника.

Якщо сторона і прилеглі до неї кути одного трикутника дорівнюють відповідно стороні й прилеглим до неї кутам другого трикутника.

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест