Трикутник узагальнення

Додано: 18 жовтня 2023
Предмет: Геометрія, 8 клас
32 запитання
Запитання 1

Периметр триктуника це

варіанти відповідей

сума довжин всіх його сторін

Сума всіх кутів

його розмір

Запитання 2

Який вид трикутника зображено на малюнку?

варіанти відповідей

Рівносторонній

Рівнобедрений

Прямокутний

Запитання 3

Трикутники за кутами поділяються на ....

варіанти відповідей

Гострокутні

Прямокутні

Рівнобедрені

Рівносторонні

Тупокутні

Різносторонні

Запитання 4

Теорема синусів застосовується в

варіанти відповідей

прямокутному трикутнику

гострокутному трикутнику

різносторонньому трикутнику

Запитання 5

Теорема Піфагора застосовується в

варіанти відповідей

гострокутному трикутнику

будь-якому трикутнику

прямокутному трикутнику

Запитання 6

Медіана це

варіанти відповідей

Відрізок, який сполучає вершину і протилежну сторону і ділить кут навпіл.

Відрізок, який сполучає вершину і протилежну сторону і ділить сторону навпіл.

ВІдрізоу, що сполучає кут і сторону.

Відрізок, що розділяє трикутник на два рівних триктуники.

Запитання 7

Периметр рівностороннього трикутника АВС 36 см. Яка довжина сторони АВ?

варіанти відповідей

9 см

15 см

12 см

18 см

Запитання 8

Основа рівнобедренного трикутника дорівнює 15 см, а його периметр 65 см. Чому дорівнює бічна сторона?

варіанти відповідей

25 см

30 см

15 см

Запитання 9

Трикутник у яого дві сторони рівні, назиається

варіанти відповідей

Прямокутним

Рівностороннім

Різностороннім

Рівнобедреним

Запитання 10

Тригонометричні функції кута застосовують в ...... трикутнику.

варіанти відповідей

рівнобедреному

прямокутному

гострокутному

Запитання 11

Синусом гострого кута називають

варіанти відповідей

відношення протилежного катета до гіпотенузи.

відношення прилеглого катета до гіпотенузи.

відношення двох катетів.

Запитання 12

Теорема косинусів використовується в...

варіанти відповідей

тільки прямокутному трикутнику.

будь-якому трикутнику.

в гострокутному трикутнику.

Запитання 13

Косинусом гострого кута прямокутного трикутника називають

варіанти відповідей

відношення двої катетів.

відношенням гіпотенузи до прилеглого катета.

відношенням протилежного катета до гіпотенузи.

відношенням прилеглого катета до гіпотенузи.

Запитання 14

Периметр рівнобедренного трикутника дорівнює 39 см. Основа є стороною рівностороннього трикутника з периметром 27 см. Який розмір бічної сторони рівнобедренного трикутниа?

варіанти відповідей

30 см

15 см

9 см

Запитання 15

Знайдіть сторони рівнобедреного трикутника, якщо його периметр 24 см, а бічна сторона відноситься до основи як 2:4.

варіанти відповідей

6 см, 6 см, 12 см

6 см, 9 см, 9 см

14 см, 5 см, 5 см

Запитання 16

Знайдіть сторони рівнобедреного триктуника, периметр якого дорівнює 56 см, а основа в 3 рази менша бічної сторони.

варіанти відповідей

25 см, 6 см

8 см, 24 см

10 см, 23 см

Запитання 17

Сума двох сторін трикутника дорівнює 15 см, а третя сторона на 7см менша. Знайдіть периметр трикутника.

варіанти відповідей

8 см

23 см

20 см

22 см

Запитання 18

У трикутнику АВС: АВ=62 см, ВС=30 см, АС=52 см. Пряма а, паралельна стороні АВ, перетинає сторони ВС і АС у точках М і N відповідно. Обчисліть периметр трикутника MNC, якщо МС=5 см.

варіанти відповідей

24 см

25 см

28, 8 см

Запитання 19

Бічна сторона рівнобедреного трикутника дорівнює 10 см, а висота, опущена на неї, — 8 см. Знайдіть довжину основи трикутника.

варіанти відповідей

6 см

4√5 см

4√2 см

12 см

Запитання 20

На рисунку зображено паралельні прямі a i b та січну CD. Знайдіть відстань між прямими a i b, якщо СК=10 см, KD=4 см, а відстань від точки К до прямої а дорівнює 2 см.

варіанти відповідей

7 см

12 см

6 см

14 см

Запитання 21

На рисунку зображено рівнобедрений трикутник АВС (АВ=ВС). Визначте градусну міру кута ВАС, якщо ∠В=70o.

варіанти відповідей

70⁰

55⁰

40⁰

Запитання 22

У трикутнику АВС: ∠А=58o, ∠В=64o. Із вершин цих кутів проведено висоти, що перетинаються в точці О. Визначте величину кута АОВ.

варіанти відповідей

122⁰

116⁰

120⁰

Запитання 23

На сторонах АВ та АС трикутника АВС задано точки К і М відповідно, КМ||BC (див. рисунок). Визначте довжину відрізка КМ, якщо АК=12 см, КВ=4 см, ВС=20 см.

варіанти відповідей

10 см

15 см

16 см

8 см

Запитання 24

Доберіть таке закінчення речення, щоб утворилося правильне твердження: “Сума квадратів катетів прямокутного трикутника дорівнює...”.

варіанти відповідей

гіпотенузі

квадрату суми катетів

квадрату гіпотенузи

добутку катетів

подвійному добутку катетів

Запитання 25

Відповідні сторони подібних трикутників дорівнюють 14 см і 21 см. Знайти площу меншого трикутника, якщо площа більшого трикутника дорівнює 180 см².

варіанти відповідей

90 см2

120 см2

60 см2

80 см2

Запитання 26

Одна зі сторін трикутника дорівнює 7 см. Знайти висоту, проведену до цієї сторони, якщо площа трикутника дорівнює 35 см2.

варіанти відповідей

12,5 см

7,5 см

5 см

10 см

Запитання 27

Катети прямокутного трикутника відносяться як 2:1, а гіпотенуза дорівнює 5√ 5 см. Знайти у сантиметрах більший катет.

варіанти відповідей

10 см

8 см

5 см

6 см

Запитання 28

У прямокутному трикутнику катет дорівнює 12 см, а тангенс прилеглого кута дорівнює 5/6.Знайти квадрат довжини гіпотенузи.

варіанти відповідей

266

144

244

100

Запитання 29

Проекції катетів прямокутного трикутника на гіпотенузу дорівнюють 4 см і 21 см. Знайти у сантиметрах менший катет.

варіанти відповідей

17 см

21 см

10 см

Запитання 30

Від високої тополі падає тінь завдовжки 9 м, а від вертикальної жердини завдовжки 2 м - тінь завдовжки 1,2 м. Знайти висоту тополі.

варіанти відповідей

7 м.

15 м.

5,4 м.

Запитання 31

У прямокутному трикутнику гіпотенуза дорівнює 12 см, а снус одного з гострих кутів 8/12. Який розмір меншого катета?

варіанти відповідей

8 см

4√5 см

4√2 см

12 см

Запитання 32

У трикутнику АВС відомо, що кут С=90⁰. Знайдіть сторону ВС, якщо АВ = 12 см, а sin А = 3/4.

варіанти відповідей

16 см

12 см

9 см

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест