Тривимірна графіка та моделювання. Вступ

Додано: 31 жовтня 2023
Предмет: Інформатика, 11 клас
14 запитань
Запитання 1

Тривимірна графіка - це...

варіанти відповідей

розділ комп'ютерної графіки, який присвячено методам створення зображень або відео шляхом моделювання об'ємних об'єктів у тривимірному просторі

процес створення тривимірної моделі об'єкта

зоровий об'ємний прообраз певного об'єкта

описується сукупністю вершин разом із просторовими координатами

Запитання 2

Тривимірне моделювання - це...

варіанти відповідей

розділ комп'ютерної графіки, який присвячено методам створення зображень або відео шляхом моделювання об'ємних об'єктів у тривимірному просторі

процес створення тривимірної моделі об'єкта

зоровий об'ємний прообраз певного об'єкта

описується сукупністю вершин разом із просторовими координатами

Запитання 3

Тривимірна модель - це...

варіанти відповідей

розділ комп'ютерної графіки, який присвячено методам створення зображень або відео шляхом моделювання об'ємних об'єктів у тривимірному просторі

процес створення тривимірної моделі об'єкта

зоровий об'ємний прообраз певного об'єкта

описується сукупністю вершин разом із просторовими координатами

Запитання 4

Меш-об'єкт

варіанти відповідей

розділ комп'ютерної графіки, який присвячено методам створення зображень або відео шляхом моделювання об'ємних об'єктів у тривимірному просторі

процес створення тривимірної моделі об'єкта

зоровий об'ємний прообраз певного об'єкта

описується сукупністю вершин разом із просторовими координатами

Запитання 5

Сфери застосування тривимірної графіки та тривимірного моделювання

варіанти відповідей

Медицина

Світ розваг

Будівництво

Машинобудування

Харчова промисловість

Освіта

Запитання 6

В 3D-графіці використовують

варіанти відповідей

полярну систему координат

циліндричну систему координат

тривимірну систему координат

сферичну систему координат

двовимірну систему координат

Запитання 7

Обери програми за допомогою яких можна створювати тривимірні моделі.

варіанти відповідей

GIMP

Blender

Maya

3ds Max

Paint

Power Point

Запитання 8

До етапів створення тривимірного зображення відносять рендеринг, текстурування, анімація, моделювання, постобробка або композитинг, налаштування освітлення та камер.Обери правильний варіант послідовності цих етапів.

варіанти відповідей

1-рендеринг 2-текстурування 3-анімація 4-моделювання 5-постобробка або композитинг 6-налаштування освітлення та камер.

1-моделювання 2-текстурування 3-налаштування освітлення та камер 4-анімація 5-рендеринг 6-постобробка або композитинг

1-моделювання 2-налаштування освітлення та камер 3-рендеринг, 4-текстурування, 5-анімація 6-постобробка або композитинг

1-моделювання 2-текстурування 3-постобробка або композитинг 4-рендеринг 5-налаштування освітлення та камер 6-анімація,

Запитання 9

Чи погоджуєтесь Ви з твердженням, що рендеринг - це процес отримання зображення моделі за допомогою відповідного програмного забезпечення?

варіанти відповідей

так

ні

Запитання 10

Елемент полігональної сітки, певний опуклий многокутник (ерикутник, чотирикутник тощо) - це...

варіанти відповідей

ребро

вершина

грань (полігон)

Запитання 11

Візуальні властивості об'єкта, наприклад колір, дзеркальна чи шорстка поверхня тощо задаються

варіанти відповідей

джерелом світла

матеріалами та текстурою

віртуальними камерами

Запитання 12

Джерелом світла може бути..

варіанти відповідей

точкове джерело

джерело-сфера

джерело-область

джерело-сонце

джерело-прожектор

розсіяне джерело

Запитання 13

Чи погоджуєтесь Ви з твердженням, що віртуальна камера може бути використана тільки одна?

варіанти відповідей

Так

Ні

Запитання 14

Тривимірний об'єкт (mesh object)- це...

варіанти відповідей

розділ комп'ютерної графіки, який присвячено методам створення зображень або відео шляхом моделювання об'ємних об'єктів у тривимірному просторі

процес створення тривимірної моделі об'єкта

зоровий об'ємний прообраз певного об'єкта

набір поверхонь, які називаються полігонами й поєднані ребрами та вершинами.

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест