5 липня о 18:00Вебінар: «Щоденні-3» та «Щоденні-5»: незамінна частина уроку в Новій українській школі

Україна в період кризи радянської системи (1964-1985)

Додано: 10 червня
Предмет: Історія України, 11 клас
Тест виконано: 81 раз
14 запитань
Запитання 1

Яке поняття є зайвим в логічному ланцюжку: «відлига – застій – дисидентство – перебудова»? 

варіанти відповідей

застій

 перебудова

відлига

 дисидентство

Запитання 2

Що було однією з ознак дисидентського руху в Україні в другій половині 1960 – першій половині 1980-х років? 

варіанти відповідей

Координація масових антиурядових акцій із московськими групами

 Поширення руху лише в західних областях України

Мирний, ненасильницький характер боротьби

Домінування релігійної течії, її підтримка православною церквою

Запитання 3

Головне завдання діяльності Української Гельсінської групи 

варіанти відповідей

 здійснення структурної перебудови економіки України на ринкових засадах

ознайомлення світового співтовариства з фактами порушення прав людини в Україні

ліквідація монополії КПРС на владу та демократизація суспільного життя в Україні

 реалізація Україною конституційного права на вихід зі складу СРСР

Запитання 4

Визначте, яка п’ятирічка мала найкращі темпи приросту виробництва й була названа «золотою»:

варіанти відповідей

 VІІІ

VІІ

 Х

 ІХ

Запитання 5

Оберіть відомого українського поета-дисидента, який помер у 1985 р. у російській в’язниці:

варіанти відповідей

 І.Світличний

 І.Драч

 В.Симоненко

В.Стус

Запитання 6

Основна причина піднесення економіки під час восьмої («золотої») п’ятирічки:

варіанти відповідей

 економічна реформа

 зростання експорту

ножиці цін

 науково-технічна революція

Запитання 7

Вкажіть характеристики діяльності радянських дисидентів:

варіанти відповідей

підготовка до збройного повстання

 критика недоліків радянської системи

 депутатська недоторканість

відстоювання прав людини

постійні переслідування з боку владних структур

 регулярні виїзди за кордон

Запитання 8

Піднесення опозиційного руху в Україні в другій половині 1970-х рр. було передусім спричинено:

варіанти відповідей

подіями в Чехословаччині, які отримали назву «Празька весна»

 інтервенцією СРСР в Афганістан

підписанням СРСР Гельсінського заключного акта

 придушення революції в Угорщині

Запитання 9

Який із наведених фактів свідчить про наслідки політики русифікації УРСР?

варіанти відповідей

швидке скорочення кількості українських шкіл в УРСР

 підпорядкування підприємств на території УРСР союзному керівництву

 переведення спеціалістів з України у віддалені райони СРСР

охорона західних кордонів УРСР прикордонними військами СРСР

Запитання 10

Як Конституція УРСР 1978 р. визначала соціально-економічний лад, що існував у республіці?

варіанти відповідей

база для побудови соціалізму

реальний соціалізм

комуністичне суспільство

 розвинутий соціалізм

Запитання 11

Що з названого належало до підсумків проведення у другій половині 1960-х рр. економічної реформи під керівництвом О. Косигіна?

варіанти відповідей

 зростання обсягу промислового виробництва

приватизація дрібних підприємств торгівлі

передача функцій міністерства раднаргоспам

акціонування промислових підприємств

Запитання 12

Хто з керівників УРСР найбільшою мірою сприяв процесу русифікації республіки?

варіанти відповідей

О. Кириченко

М. Підгорний

 В. Щербицький

П. Шелест

Запитання 13

Що належить до характерних рис політичного життя СРСР в 1970-ті — середині 1980-х рр.?

варіанти відповідей

відмова від критики культу особи Й. Сталіна

скасування положення про керівну роль КПРС

прискорена реабілітація політичних в’язнів

 скорочення кількісного складу партійного апарату

Запитання 14

Які причини зумовили фактичний розгром дисидентського руху в Україні на початку 1980-х рр.?

варіанти відповідей

 їхні ідеї були неактуальними й несвоєчасними

 перехід дисидентів до терористичних методів боротьби

нечисленність дисидентів, відсутність підтримки їх діяльності з боку населення

відсутність належної організованості, підпільної мережі

оперативність і жорстокість каральних органів

 створення системи ГУЛАГу


Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест