Україна в роки Другої світової (2)

Додано: 14 травня 2020
Предмет: Історія України, 10 клас
Тест виконано: 30 разів
24 запитання
Запитання 1

Які терміни й поняття слід використовувати для характеристики процесу радянізації на західноукраїнських землях у 1939-1941 рр.?

варіанти відповідей

націоналізація, депортація, українізація, репресії

 індустріалізація, суцільна колективізація, "червоний терор"

 "культурна революція", кооперація, евакуація, депопуляція

відбудова, інкорпорація, мілітаризація, мобілізація

Запитання 2

Унаслідок включення в 1940 р. Північної Буковини та Бессарабії до складу СРСР:

варіанти відповідей

 Північна Буковина та Бессарабія увійшли до складу Української РСР

  Північна Буковина та Бессарабія утворили союзну республіку - Молдавську РСР

Північна Буковина увійшла до складу УРСР, а Бессарабія - до складу Молдавської Автономної РСР

 Північна Буковина увійшла до складу УРСР, а Бессарабію було поділено між УРСР та новоутвореною Молдавською РСР

Запитання 3

До складу якого адміністративного утворення входили окуповані гітлерівцями та їхніми союзниками Одещина, південні райони Вінницької та західні райони Миколаївської обл.?

варіанти відповідей

Дистрикт "Галичина"

 Рейхскомісаріат "Україна"

 губернаторство "Трансністрія"

 прифронтова область, підпорядкована безпосередньо військовому командуванню

Запитання 4

Воєнна операція з оборони Києва влітку-восени 1941 року завершилась:


варіанти відповідей

 катастрофою Південно-Західного фронту

  переходом Червоної армії у контрнаступ

 стабілізацією фронту і переходом до позиційної війни

  перемогою Червоної армії у битві за Дніпро

Запитання 5

Улітку-восени 1941 р. Червона армія на території УРСР вела:


варіанти відповідей

 оборонні бої, відступаючи на Схід

 широкомасштабні наступальні операції

 "позиційну війну", стримуючи наступ ворога

 успішні наступальні дії на окремих ділянках фронту

Запитання 6

Яким терміном можна охарактеризувати участь українців у створеній нацистами дивізії СС"Галичина"?

 

варіанти відповідей

  Голокост

  остарбайтер

 космополітизм

колабораціонізм

Запитання 7

Який елемент радянської командно-адміністративної системи було збережено нацистами на окупованій в роки Другої світової війни території УРСР?


варіанти відповідей

 піонерські організації

райкоми партії

колгоспи

 народні комісаріати

Запитання 8

Зображений знак у роки Другої світової війни є проявом...

варіанти відповідей

 Голокосту

 "нового порядку"

випаленої землі

  колабораціонізму

Запитання 9

Бабин Яр є символом...

варіанти відповідей

 сталінських репресій

 голокосту єврейського народу

голодомору

 "розстріляного відродження" 

Запитання 10

Якого поняття стосується німецький агітаційний плакат?

варіанти відповідей

  остарбайтери

фольксдойчі

  репатріанти

колабораціоністи

Запитання 11

Прізвища та явища (митрополит А. Шептицький, порятунок євреїв, О. Вітер) використовуємо в розповіді про...

варіанти відповідей

організацію діяльності "похідних груп" ОУН

 вивезення населення на примусові роботи до Німеччини

  втілення гасла "Все для фронту, все для перемоги"

  діяльність Праведників народів світу

Запитання 12

У якому місті знаходиться Бабин Яр, який нацисти претворили на місце масового знищення євреїв, військовополонених, циган, підпільників та інших, кого вважали зайвими на цьому світі?

варіанти відповідей

Житомир

Вінниця

  Київ

 Харків

Запитання 13

Якому поняттю відповідає дане визначення: "загибель значної частини єврейського населення Європи в ході систематичного переслідування і знищення його нацистами та їхніми пособниками в Німеччині й на захоплених територіях у 1939-1945 рр"?

варіанти відповідей


Голодомор

  Терор

Депортація

  Голокост

Запитання 14

Як називався план, розроблений нацистами, передбачав колонізацію загарбаних земель, винищення мирного населення, пограбування матеріальних цінностей, експлуатацію природних і людських ресурсів тощо?

варіанти відповідей

варіанти відповідей


"Вайс"

 "Барбаросса"

 "Ост"

 "Новий порядок"

Запитання 15

Кого називають "Праведниками народів світу"

варіанти відповідей

померлих солдатів Червоної армії у Другій світовій війні  

осіб, які в роки Другої світової війни рятували євреїв від Голокосту

розстріляних під час Голокосту євреїв

мирне населення, що загинуло у роки Другої світової війни

Запитання 16

Прочитайте твердження та укажіть поняття, яке відповідає його змісту:

"Офіційна назва осіб, вивезених на примусові роботи до Німеччини та інших країн з окупованих у 1941-1944 рр. районів СРСР"

варіанти відповідей

остарбайтери

колонізатори

  осадники

 гастарбайтери

Запитання 17

Укажіть заходи, які передбачав здійснити нацистський окупаційний "новий порядок" в Україні: (три відповіді)

варіанти відповідей

відновлення демократичних прав і свобод корінного населення

 економічне пограбування України, перетворення її в аграрно-сировинний придаток Німеччини

 масове винищення передусім єврейського населення - голокост

поліпшення умов розвитку української економіки та культури

створення допоміжних українських збройних сил

 утворення автономної Української держави у складі Німецького рейху

 

 фізичне винищення значної частини українців і перетворення решти на рабів

Запитання 18

Які землі належали до складу Рейхкомісаріату Україна?

варіанти відповідей

Львівська, Дрогобицька, Станіславська й Тернопільська області

  Правобережжя, частина Лівобережжя й Південні райони, та Кримський півострів

  Східні райони України аж до узбережжя азовського моря

Одеська область, Південні райони Вінницької та Західні райони Миколаївської областей

Запитання 19

Який з наведених нижче варіантів правильно тлумачить поняття "Колаборацірнізм"?

варіанти відповідей

повернення громадян певної країни (бранців, інтернованих цивільних осіб, в'язнів концентраційних таборів, депортованих, евакуйованих) додому

особливий статус, захист та матеріальна допомога окупаційних адміністративних органів етнічним німцям

 примусове переселення людей до іншого регіону країни або їх вислання за межі держави, переважно з політичних міркувань, на підставі рішень, адміністративної влади

добровільна співпраця (на противагу вимушеній праці) окремих груп чи прошарків населення окупованих територій з окупантами

Запитання 20

Укажіть частини, на які поділили нацистські окупанти Україну в 1941 р.


 

варіанти відповідей

Волинь

 дистрикт Галичина

Поділля

Придніпров'я

 рейхкомісаріат Остлянд

райхкомісаріат Україна

  Трансністрія

Запитання 21

Установіть послідовність подій .

А - "Нема більше Севастополя з його акаціями і каштанами, чистенькими вулицями, парками, невеличкими світлими будинками. Він зруйнований."

Б - На смертний бій ... піднялася вся Україна ..., почалася наша велика священна Вітчизняна війна..."

В - "У багатьох селах Галичини, куди вступала більшовицька армія, якась частина населення нерідко зустрічала їх квітами"

Г - "До останнього дня наше радіо запевняло: "Київ був, є і буде радянським. Ворог не пройде!" І раптом наші війська відходять"

варіанти відповідей

 

 


 

варіанти відповідей

В,Б,Г,А

 Б,В,Г,А

  Г,А,В,Б

 А,В,Б,Г

Запитання 22

Групи осіб(загальна кількість 5 тис. осіб),які мали рухатися слідом за німецькою армією й здійснювати пропаганду та агітацію, а також формувати місцеві органи влади, громадські організації, щоб поставити Німеччину перед фактом відновлення Української держави

варіанти відповідей

 Мобільні групи

 Похідні групи

  Пішохідні групи

  Підпільні групи

Запитання 23

Приведіть у відповідність події і дати

А)Оборона Києва

Б)Повна окупація України

Г)Оборона Одеси

В)Оборона Севастополя

1. 5 липня 1941р. – 19 вересня 1941р.

2. 22 липня 1942р.

3. 5 серпня 1941р. – 16 жовтня 1941р.

4. 30 жовтня 1941р – 4 липня 1942р.

варіанти відповідей


1а2б3в4г

1а2б3г4в

1б2а3г4в

 3а4б1в2г

Запитання 24

Організація людських і матеріальних ресурсів на військові цілі називається?варіанти відповідей

Окупація

  Інтеграція

Модернізація

 Мобілізація

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест