Україна в роки Другої світової війни. Початок Другої світової війни. Німецько-радянські договори 1939 р. (за матеріалами тестового контролю В.С.Власова)

Додано: 20 квітня 2020
Предмет: Історія України, 10 клас
Тест виконано: 638 разів
12 запитань
Запитання 1

Яку подію вважають початком Другої світової війни?


варіанти відповідей

А. загарбання Угорщиною Карпатської України

Б. напад Німеччини на Польщу

В. вторгнення Червоної армії на територію Західної України

Г. напад Німеччини на СРСР.

Запитання 2

На якому з портретів зображено С. Бандеру?


варіанти відповідей
Запитання 3

Які регіони було включено до складу УРСР 2 серпня 1940 р.?


варіанти відповідей

Закарпаття

Південна Бессарабія

Північна Бессарабія

Східна Галичина

Західна Волинь

Північна Буковина

Запитання 4

У яких варіантах указано області УРСР, утворені в грудні 1939 р.?


варіанти відповідей

Чернівецька, Ізмаїльська

Кам’янець-Подільська, Житомирська.

Рівненська, Львівська

Аккерманська, Закарпатська

Волинська, Тернопільська

Станіславська, Дрогобицька

Запитання 5

Що передбачала ухвала народних зборів у Львові 26 – 28 жовтня 1939 р.?


варіанти відповідей

виселення польського населення із Західної України

встановлення радянської влади в Західній Україні

приєднання до складу Галичини Північної Буковини, Південної та Північної Бессарабії.

конфіскацію поміщицьких земель і націоналізацію банків та великої промисловості

входження Західної України до складу УРСР

відновлення державної незалежності України та формування національного уряду

Запитання 6

Що визначало становище Західної України після «золотого вересня» 1939 р. до початку війни з Німеччиною?

 

варіанти відповідей

українізація та розбудова системи освіти

активізація діяльності політичних партій

сприяння діяльності греко-католицької церкви

зростання безробіття міського населення

експропріація польських землевласників

репресії та депортації «неблагонадійних елементів»

Запитання 7

Установіть відповідність між іменами історичних діячів та дотичними до них поняттями.

 

1. С. Бандера

2. А. Мельник

3. С. Тимошенко

4. В. Молотов

 

А. «революційний провод» ОУН, крайовики

Б. наркомат закордонних справ СРСР, пакт

В. «визвольний похід» Українського фронту, «золотий вересень»

Г. старше покоління УВО-ОУН, Провід українських націоналістів.

варіанти відповідей

1а 2г 3в 4б

1г 2а 3в 4б

1г 2а 3б 4в

1а 2г 3б 4в

Запитання 8

Установіть відповідність

А. Радянізація

Б. «Визвольний похід»

В. Експропріація

Г. Націоналізація

 

1. вилучення з приватної власності осіб у власність держави землі, промислових і транспортних підприємств або цілих галузей економіки

2. примусове (без відшкодування чи оплачуване) позбавлення власності

3. силове насадження норм суспільно-політичного, економічного, культурного життя, характерних для тоталітарного ладу в Радянському Союзі.

4. примусове безоплатне вилучення у власність держави всього або частини майна, яке є власністю особи, під різними приводами; в якості санкції за злочин чи за адміністративне або цивільне правопорушення та ін.

5. радянська військова операція у ході Другої світової війни, яка почалася 17 вересня 1939 року та завершилася 06 жовтня 1939 р.

варіанти відповідей

а5 б3 в2 г4

а3 б5 в2 г1

а3 б4 в2 г1

а4 б3 в1 г2

Запитання 9

Установіть хронологічну послідовність подій.

А. захоплення військами Українського фронту території Західної України

Б. Напад Німеччини на Польщу

В. передача Румунією Північної Буковини і Бессарабії СРСР

Г. підписання пакту Ріббентропа – Молотова

варіанти відповідей

ГБАВ

АБВГ

ГАБВ

БАГВ

Запитання 10

Наслідок анексії СРСР українських земель у 1939 – 1940 рр.:


варіанти відповідей

А. більшість українських земель увійшла до складу СРСР, лише Закарпатська Україна залишалася у складі Угорщини.

Б. уперше в новітній історії всі українські землі були об’єднані у складі однієї держави – УРСР.

В. значна частина українських земель увійшла до складу СРСР, лише Буковина залишалася в складі Румунії

Г. створення ще двох українських радянських республік, крім УРСР – Західноукраїнської Радянської Республіки та Карпатської Радянської Республіки, які увійшли до складу СРСР.

Запитання 11

Дайте відповідь на запитання до джерела.

« … У разі територіально-політичних змін в областях, що належать Польській державі, сфери інтересів Німеччини та СРСР будуть розмежовуваться по лінії рік Нарев, Вісла, Сян. Питання про те, чи відповідає обопільним інтересам Німеччини та СРСР збереження незалежної Польської держави і якими будуть кардони цієї держави, може бути остаточно з’ясовано лише в ході подальшого політичного розвитку. У будь-якому випадку обидва уряди розв’язуватимуть це питання в дусі дружньої обопільної згоди. Щодо Південно-Східної Європи радянська сторона підкреслює свою зацікавленість у Бессарабії. Німецька сторона заявляє про її повну незацікавленість у цих областях. Цей прокол буде зберігатися обома сторонами у цілковитій таємниці».

З якого документа наведено фрагмент?


варіанти відповідей

Угода про ненапад

Таємний додатковий протокол до «пакту Молотова-Ріббентропа»

«Договір про дружбу та державний кордон»

Німецько-радянській торговельний договір.

Запитання 12

Дайте відповідь на запитання до джерела.

« … У разі територіально-політичних змін в областях, що належать Польській державі, сфери інтересів Німеччини та СРСР будуть розмежовуваться по лінії рік Нарев, Вісла, Сян. Питання про те, чи відповідає обопільним інтересам Німеччини та СРСР збереження незалежної Польської держави і якими будуть кардони цієї держави, може бути остаточно з’ясовано лише в ході подальшого політичного розвитку. У будь-якому випадку обидва уряди розв’язуватимуть це питання в дусі дружньої обопільної згоди. Щодо Південно-Східної Європи радянська сторона підкреслює свою зацікавленість у Бессарабії. Німецька сторона заявляє про її повну незацікавленість у цих областях. Цей прокол буде зберігатися обома сторонами у цілковитій таємниці».

Коли було укладено документ?


варіанти відповідей

19 серпня 1939 р.

23 серпня 1939 р.

26 вересня 1939 р.

28 вересня 1939 р.

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест