27 травня о 18:00Вебінар: Цифрові технології для формувального оцінювання в НУШ

"Україна, Європа, Світ."

Додано: 23 травня
Предмет: Громадянська освіта, 10 клас
Тест виконано: 96 разів
40 запитань
Запитання 1

1. Який із перелічених термінів позначає дедалі глибшу взаємозалежність людей і країн в усьому світі?

варіанти відповідей

індустріалізація;

глобалізація;

інтеграція;

міграція;

Запитання 2

2. Що або хто виступає головними учасниками міжнародних відносин?

варіанти відповідей

народи;

дипломати;

суспільства;

держави;

Запитання 3

3. Засобом здійснення міжнародних відносин є:

варіанти відповідей

дипломатія;

переговори;

торгівля;

війна;

Запитання 4

4. Діяльність ООН поширюється на:

варіанти відповідей

Європу;

країни "третього світу";

країни з перехідною та ринковою економікою;

весь світ;

Запитання 5

5. Верховенство держави на своїй території та її незалежність у міжнародних відносинах охоплює поняття:

варіанти відповідей

міжнародні відносини;

державна юрисдикція;

державний суверенітет;

міжнародна організація

Запитання 6

7. Коли розпочався процес сучасної європейської інтеграції?

варіанти відповідей

наприкінці ХІХ ст.;

у першій половині ХХ ст.;

у другій половині ХХ ст.;

на початку ХХІ ст.;

Запитання 7

8. Як називається розділ міжнародного права, що застосовується під час збройних конфліктів, забезпечуючи захист жертв конфлікту та визначаючи відповідальність за порушення його норм?

варіанти відповідей

міжнародне право;

гуманітарне право;

військове право;

право конфліктів;

Запитання 8

9. Геополітика - це наука, що вивчає

варіанти відповідей

міжнародну політику в усьому світі;

дипломатію як засіб вирішення конфліктів;

світову політику відносно принципу "балансу сил";

взаємодію різних країн з урахуванням географічних чинників

Запитання 9

10. До якої із цих організацій НЕ належить Україна?

варіанти відповідей

ОБСЄ;

СОТ;

ООН;

ЄС

Запитання 10

11. Співробітництво з якою міжнародною організацією дає законні підстави для участі України у миротворчих місіях?

варіанти відповідей

ООН;

СОТ;

ЄС;

РЄ

Запитання 11

12. Який найуспішніший інтеграційний проект у світі?

варіанти відповідей

НАФТА;

ЄС;

СНД;

АНЗЮС;

Запитання 12

Чи є Україна членом НАТО?

варіанти відповідей

Так

Ні

Запитання 13

Україна на європейському континенті займає ...

варіанти відповідей

четверте місце за кількістю населення, друге - за розмірами території

п'яте місце за кількістю населення, друге - за розмірами території

п'яте місце за кількістю населення, перше - за розмірами території

третє місце місце за кількістю населення, четверте - за розмірами території

Запитання 14

У якому році Україна стала членом Ради Європи?

варіанти відповідей

Вересень 1995р.

Жовтень 1995р.

Листопад 1995р.

Вересень 1996р.

Запитання 15

Уповноважений напис (відмітка/позначка) в паспорті, оформлений уповноваженими державними органами, що є дозволом на в'їзд особи на територію держави на зазначений у ній строк або на транзитний проїзд через територію держави протягом відповідного строку, - це:

варіанти відповідей

 віза

печатка

гриф

резолюція

Запитання 16

 Юрисдикційний орган, що розглядає заяви (скарги) фізичних осіб і груп людей стосовно порушення державами Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод, називається:

варіанти відповідей

Гаазький трибунал

 Міжнародний арбітраж

Парламентська асамблея Ради Європи

 Європейський суд з прав людини

Запитання 17

У якому році у громадян України з′явилася можливість без віз мандрувати до більшості країн ЄС?

варіанти відповідей

2014

2016

2017

2018

Запитання 18

Угода між Україною і Європейським Союзом про асоціацію передбачає:

варіанти відповідей

політичну асоціацію та економічну інтеграцію;

політичну інтеграцію;

широкомаштабне економічне співробітництво;

запровадження безвізового перетину кордонів. 

Запитання 19

Коли було укладено угоду про Асоціацію з ЄС?

варіанти відповідей

2014

2015

2017

2018

Запитання 20

Яка насьогодення є найбільш глобальна проблема, що повя'зана відносинами людини з природою?

варіанти відповідей

енергетична

політична

демографічна

екологічна 

Запитання 21

Зазначте три групи глобальних проблем сучасності.(декілька варіантів)

варіанти відповідей

пов′язані з міжнародними відносинами;

пов′язані із взаєминами людини та державотворчих процесів; 

пов′язані із взаєминами людини та суспільства;

пов′язані із взаєминами людини й природи.

Запитання 22

Оберіть плакат, який підтримує глобалізаційні процеси

варіанти відповідей
Запитання 23

У якому місті розміщено Європейський суд з прав людини?

варіанти відповідей

Варшава

 Брюссель

Страсбург

Нью-Йорк.

Запитання 24

Яке поняття відповідає визначенню: система юридичних приписів і норм, що регулює стосунки між державами та іншими суб'єктами міжнародних відносин у політичній, економічній, культурній та інших галузях?

варіанти відповідей

міжнародна політика

міжнародний порядок

міжнародна система

міжнародне право  

Запитання 25

Добровільне об'єднання окремих частин в єдине ціле:

варіанти відповідей

централізація

інтеграція

інкорпорація

цивілізація

Запитання 26

Україна є членом ООН з:варіанти відповідей

1917 р.

1945 р.

1991 р.

1995 р.

Запитання 27

Громадянам України дає змогу вільно перетинати міждержавні кордони держав Європейського Союзу без попереднього звернення до посольства цих держав:


варіанти відповідей

внутрішній паспорт

митна свобода

безвізовий режим

шенгенська угода

Запитання 28

Учинювані бойовиками та військовими Російської Федерації злочини на сході України виявляє:

варіанти відповідей

спостережна рада НАТО

спеціальний представник ЮНІСЕФ

спеціальна моніторингова місія ОБСЄ

постійний представник Ради Європи

Запитання 29

"Якою сильною не була б держава,вона повинна передусім керуватися різноманітними міжнародними угодами, конвенціями,правилами організацій, до яких вона приєдналась." Про який принцип міжнародних відносин йдеться?

варіанти відповідей

принцип сили

принцип права

Запитання 30

Вкажіть принципи міжнародного права


варіанти відповідей

Співробітництво держав

Рівноправ’я та самовизначення народів

Можливість зміни та корекції державних кордонів

Можливість втручання у внутрішні справи

Можливість застосування сили або загрози силою у особливих випадках

Розв’язання міжнародних суперечок воєнним та мирним способом

Суверенна рівність держав

Запитання 31

Декларацію про державний суверенітет України було прийнято...

варіанти відповідей

28.06. 1990

16.07. 1990

28.06.1996

Запитання 32

Надзвичайно важливим питанням було визнання України державами світу. Першими незалежність України визнали:

варіанти відповідей

Канада та США

Латвія і Литва

Польща і Канада

Запитання 33

Основна мета ООН - ...

варіанти відповідей

підтримання міжнародного миру і безпеки

міжнародне співробітництво

здешевлення товарів і послуг

Запитання 34

Згідно із засадами зовнішньої політики у відносинах з НАТО Україна

варіанти відповідей

є позаблоковою державою

виконує вимоги відповідно до плану дій щодо членства в НАТО

будує свої відносини з метою набуття членства в цій організації

є повноправним членом цієї організації

Запитання 35

Організація, що розробляє правові норми міжнародної торгівлі та здійснює контроль за їх дотриманням, називається

варіанти відповідей

СОТ

МОП

МОК

МВФ

Запитання 36

Політику Європейського Союзу як продовження європейської політики сусідства, що має на меті зміцнення відносин зі східними сусідами, називають

варіанти відповідей

Східним партнерством

Шенгенською зоною

безвізовим режимом

міжрегіональною співпрацею держав Східної Європи

Запитання 37

Оберіть прапор Європейського Союзу:

варіанти відповідей
Запитання 38

В’їзд населення в країну - це:

варіанти відповідей

еміграція

імміграція

сальдо міграції

депопуляція

Запитання 39

Громадянин Німеччини Фрідріх Еберт постійно проживає на законних підставах та працює в Україні з 2011 року. Для нашого суспільства він є:

варіанти відповідей

іммігрантом

тимчасово переміщеною особою

біженцем

емігрантом

Запитання 40

Яких країн стосується Політика східного партнерства Європейського Союзу ( 6 правильних відповідей)

варіанти відповідей

Вірменія

Азейбарджан

Білорусь

Грузія

Молдова

Україна

Росія

Литва

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест