Тести від «На Урок»: Організація дистанційної роботи під час карантину

Україна, Європа, світ

Додано: 11 травня 2019
Предмет: Громадянська освіта, 10 клас
Тест виконано: 236 разів
20 запитань
Запитання 1

Виберіть правильне твердження. 

варіанти відповідей

 окрема особа за жодних умов не може бути суб’єктом міжнародних відносин 

 гуманітарне право не передбачає можливості обміну військовополоненими 

 Україна є членом Північно-Атлантичного альянсу з 1991 р. 

глобалізація має як позитивні, так і негативні наслідки для світу 

Запитання 2

Співробітництво з якою міжнародною організацією дає законні підстави для участі України в миротворчих місіях? 

варіанти відповідей

 РЄ 

 ЄС 

ООН

СОТ

Запитання 3

Яке поняття означає дедалі глибшу взаємозалежність людей і країн у всьому світі? 

варіанти відповідей

міграція 

 інтеграція 

індустріалізація

 глобалізація 

Запитання 4

Характерною рисою сучасних міжнародних відносин є

варіанти відповідей

обмеження масштабних міграцій населення 

активне використання воєнних дій для вирішення конфліктів 

прагнення гарантувати всім країнам однаковий рівень безпеки

політичний поділ країн світу на два великі ворожі «табори» 

Запитання 5

Виберіть із переліку три міжнародні організації, до яких входить Україна. 

варіанти відповідей

ЄС

Рада Європи

Митний союз 

НАТО 

 ООН 

ОПЕК

 СОТ

Запитання 6

Виберіть правильне твердження. 

варіанти відповідей

інтеграція є причиною масових міграцій населення 

 корупція виключно негативно впливає на суспільство та державу 

 держава не має жодних функцій у межах існування ринкової економіки 

 посада людини завжди відповідає її професії 

Запитання 7

Що з наведеного представляє ланцюжок задоволення потреб людини економічними засобами? 

варіанти відповідей

виробництво, розподіл, обмін, споживання 

 ринкова економіка, ресурси, економічні блага 

 праця, капітал, підприємницькі здібності 

соціальна держава, прямі податки, домогосподарство 

Запитання 8

Який розділ права опікується правами людини? 

варіанти відповідей

 міжнародне право 

гуманітарне право 

цивільне право

інформаційне право 

Запитання 9

У сфері мас-медіа маніпулювання — це 

варіанти відповідей

поширення неправдивої інформації через мас-медіа 

 розміщення прихованої реклами серед аналітичних матеріалів

 здійснення непомітного впливу на думки та поведінку людей з певною метою 

поширення інформації, що розпалює ненависть до певної категорії населення

Запитання 10

Цензура - це

варіанти відповідей

твердження, яке можна довести

незаконне використання службовцем свого становища заради отримання вигоди

вид трудової діяльності, що вимагає певної підготовки

маніпулювання інформацією заради виконання вказівок державної влади

Запитання 11

Корупція - це

варіанти відповідей

трудова діяльність, яка вимагає спеціальної підготовки

незаконне використання службовцем свого становища заради отримання вигоди

добровільне об'єднання окремих частин в єдине ціле

ухиляння від сплати податків

Запитання 12

Плюралізм - це

варіанти відповідей

зіткнення інтересів 

самостійна господарська діяльність, що здійснюється з метою отримання прибутку

багатоманітність думок, культур, організацій тощо в суспільстві 

терпимість і повага до інакшості 

Запитання 13

Раціональним вважається споживач, який 

варіанти відповідей

 може задовольнити свої потреби, витрачаючи мінімум коштів

 здатен задовольнити свої потреби в максимально ефективний спосіб 

 має можливість 10 % свого доходу відкладати як заощадження 

 отримує найякісніші з доступних товарів та послуг 

Запитання 14

Що гуманізм визначає як найвищу цінність? 

варіанти відповідей

людину та державу 

людину і громаду 

людство загалом 

 людину та її гідність 

Запитання 15

Виберіть правильне твердження. 

варіанти відповідей

 розвиток критичного мислення допомагає боротися з упередженнями 

 завданням сучасної міжнародної політики є забезпечення інтересів «Великих держав» 

дія Загальної декларації прав людини поширюється на осіб, що досягли 18-річного віку

 самореалізація людини можлива й поза межами суспільства 

Запитання 16

У процесі самореалізації людина 

варіанти відповідей

 виховує в собі активну громадянську позицію 

 використовує свої здібності на користь громади 

 реалізує свій потенціал у суспільстві 

засвоює цінності та норми поведінки, притаманні цьому суспільству 

Запитання 17

До якої із цих міжнародних організацій не належить Україна?

варіанти відповідей

ООН

СОТ

ОБСЄ

НАТО

Запитання 18

Система юридичних приписів і норм, що регулює стосунки між державами та іншими суб’єктами міжнародних відносин у політичній, економічній, культурній та інших галузях.

варіанти відповідей

Конституція

право

міжнарожне право

закон

Запитання 19

Це система юридичних норм і приписів, що регламентують дії під час збройних

конфліктів, забороняють або обмежують використання певних методів і засобів ведення бойових дій, забезпечують дотримання прав людини в цей час і встановлюють відповідальність за їх порушення.

варіанти відповідей

міжнародне право

міжнародне гуманітарне право

міжнародна безпека

міжнародні відносини

Запитання 20

Організація Об’єднаних Націй з питань освіти, науки і культури — намагається вкоренити в людській свідомості ідеї захисту миру на осеві освіти, культури й комунікацій, опікується відбудовою шкіл у країнах, розорених війною, та захистом пам’яток культури. Позначте назву організації

варіанти відповідей

ООН

ЮНЕСКО

МАГАТЕ

МВФ

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест