Українська революція

Додано: 21 жовтня
Предмет: Історія України, 10 клас
Тест виконано: 181 раз
17 запитань
Запитання 1

Діяльність Центральної Ради на початковому етапі була зосереджена здебільшого на

варіанти відповідей

розв’язанні національного питання, досягненні автономії України

ідеї відокремлення України від Росії та створенні власної незалежної держави

вирішенні соціально-економічних питань

досягненнях у галузі української культури

Запитання 2

Яка характеристика пов’язана із зображеним на ілюстрації діячем?

варіанти відповідей

Голова Української Центральної Ради, організатор української науки, багаторічний голова Наукового товариства ім. Т. Шевченка, автор багатотомної «Історії України-Руси»

голова Генерального секретаріату, прозаїк, драматург, художник

політичний і громадський діяч, адвокат, лідер самостійників, організатор українського війська, автор брошури «Самостійна Україна»

заступник голови УЦР, секретар міжнаціональних справ у складі Генерального секретаріату, історик літератури, учасник розробки концепції української державності, національної культури й освіти

Запитання 3

Визначте найважливішу подію початкового етапу Української революції, яка відбулася 6—8 квітня 1917 р., перший представницький форум українського руху, що перетворив Українську Центральну Раду на загальноукраїнську організацію

варіанти відповідей

Всеросійські установчі збори

Всеукраїнський з’їзд рад у Києві

Всеукраїнський Національний конгрес

Перший військовий з’їзд

Запитання 4

Проголошення І Універсалу УЦР стало наслідком

варіанти відповідей

приходу до влади більшовиків в Росії

відмови Тимчасового уряду надати Україні автономію

початку прямої агресії Росії проти УНР

корнілівського заколоту

Запитання 5

Укажіть документ, основні положення якого викладено в цитованому уривку.«...Хай Україна буде вільною. Не обділяючись від усієї Росії.., хай народ український на своїй землі мас право сам порядкувати своїм життям... Од сього часу кожне село, кожна управа... повинні мати найтісніші організаційні зносини з Центральною Радою... У городах і тих місцях, де українська людність живе всуміж з іншими національностями, приписуємо нашим громадянам негайно прийти до згоди й порозуміння з демократією тих національностей... Ми... приписуємо, накласти на людність особливий податок на рідну справу і... пересилати його в скарбницю Української Центральної Ради...»

варіанти відповідей

Праця М. Махновського «Самостійна Україна»

І Універсал УЦР

Статут Генерального секретаріату

IV Універсал УЦР

Запитання 6

Установіть і вкажіть прізвище історичної постаті, співвіднісши фото з текстом історичного джерела.«Він залишався романтиком, навіть очолюючи перший український уряд — Генеральний секретаріат, він жив більше емоціями та образами, ніж реаліями повсякденного життя. Риторикою, пафосом, його революційним ідеалізмом були просякнуті навіть акти державної ваги — Універсали Центральної Ради, до творення яких він мав безпосереднє відношення».

варіанти відповідей

М. Грушевський

В. Винниченко

С. Єфремов

М. Міхновський

Запитання 7

Ухваливши II Універсал, Українська Центральна Рада

варіанти відповідей

включила до складу Генерального секретаріату представників Тимчасового уряду

відмовилася від самочинного проголошення автономії до скликання Всеросійських установчих зборів

призупинила конфіскацію та передання поміщицьких земель селянам

проголосила створення Української Народної Республіки

Запитання 8

У якому документі було оприлюднено наведене рішення УЦР?«Однині Україна стає Українською Народною Республікою. Не відділяючись від республіки Російської і зберігаючи єдність її, ми твердо станемо на нашій землі, щоб силами нашими помогти, щоб уся Республіка Російська стала федерацією рівних і вільних народів».

варіанти відповідей

У І Універсалі УЦР

у II Універсалі УЦР

у III Універсалі УЦР

у IV Універсалі УЦР

Запитання 9

У якому документі УЦР проголосила широку програму соціально-економічних перетворень?

варіанти відповідей

І Універсал УЦР

Статут Генерального секретаріату

III Універсал УЦР

Тимчасова інструкція для Генерального секретаріату

Запитання 10

Коли і де відбулася описана в джерелі подія:«Влада на території Української республіки віднині належить виключно радам робітничих, солдатських і селянських депутатів; ...у центрі — Всеукраїнському з’їзду рад.., його Центральному виконавчому комітету... Україна проголошується республікою рад»?

варіанти відповідей

8 вересня 1917 р. у Києві

4 грудня 1917 р. у Києві

12 грудня 1917 р. у Харкові

9 лютого 1918 р. у Брест-Литовську

Запитання 11

З якого джерела наведено уривок?«Неможливо одночасно визнавати право на самовизначення і водночас робити грубий замах на це право, накидаючи свої форми політичного ладу, як це робить Рада Народних Комісарів Великоросії щодо Народної Української Республіки...»

варіанти відповідей

Тимчасова інструкція Генеральному Секретаріатові Тимчасового уряду на Україні

відповідь Генерального секретаріату на маніфест з ультимативними вимогами Раднаркому радянської Росії

І Універсал УЦР

ІІІ Універсал УЦР

Запитання 12

Якій події Павло Тичина присвятив цитовані рядки з вірша «Пам’яті тридцяти»?На Аскольдовій могилі

Поховали їх —

Тридцять мучнів українців,

Славних, молодих...

На Аскольдовій могилі

Український цвіт! —

По кривавій по дорозі

Нам іти у світ.

варіанти відповідей

Проголошенню Української Народної Республіки

проголошенню радянської влади в Україні на з’їзді рад у Харкові

підписанню Брест-Литовського мирного договору

бою під Крутами

Запитання 13

Установіть хронологічну послідовність подій.А Проголошення автономії України

Б утворення Народного секретаріату

В утворення Української Центральної Ради

Г створення Української Народної Республіки

варіанти відповідей

БАВГ

АГВБ

ВАГБ

ВАБГ

Запитання 14

Що спричинило Українську революцію 1917—1918 рр.?

варіанти відповідей

Повалення Гетьманату П. Скоропадського

невирішені земельне, робітниче та національне питання

утворення Директорії УНР

послаблення Російської імперії внаслідок Першої світової війни

розв’язання II війни Радянської Росії проти УНР

піднесення українського національно-визвольного руху

більшовицьке повстання на заводі «Арсенал» у Києві

Запитання 15

Які були результати першої війни Радянської Росії проти УНР?

варіанти відповідей

Відмова від автономії України до скликання Всеросійських Установчих зборів

перемога армії УНР над більшовицькими військами Радянської Росії

втрата УЦР контролю над територією Лівобережжя й Півдня України

видання УЦР IV Універсалу, який проголосив незалежність УНР

прихід до влади Директорії

проголошення автономії України

проголошення з’їздом Рад у Харкові радянської влади в Україні

Запитання 16

Установіть відповідність між прізвищем історичного діяча та його характеристикою.Прізвище діяча

1 М. Грушевський

2 С. Єфремов

3 М. Міхновський

4 В. Винниченко

Характеристика

А голова Генерального секретаріату

Б голова Народного секретаріату

В заступник голови УЦР, секретар міжнаціональних справ у складі Генерального секретаріату

Г голова Української Центральної Ради

Д організатор виступу самостійників, невдоволених умовами II Універсалу УЦР

варіанти відповідей

1-А 2-Б 3-В 4-Г

1-Г 2-В 3-Д 4-А

1-Г 2-В 3-Д 4-Б

1-Г 2-Д 3-В 4-А

Запитання 17

Розташуйте події в хронологічній послідовності.

А Проголошення незалежності УНР

Б проголошення радянської влади в Україні на Всеукраїнському з’їзді Рад у Харкові

В утворення Генерального секретаріату

Г скликання Всеукраїнського Національного конгресу

варіанти відповідей

в г б а

б г а в

г в б а

г в а б

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест