Українська революція

Додано: 29 жовтня 2020
Предмет: Історія України, 10 клас
Тест виконано: 1 раз
24 запитання
Запитання 1

Коли російський імператор Микола ІІ офіційно відрікся від престолу?

варіанти відповідей

23 лютого 1917 року

7 лютого 1917 року

2 березня 1917 року

3 березня 1917 року

Запитання 2

Хто очолив Жовтневий переворот 1917 року?

варіанти відповідей

Г. Львов

О. Керенський

Микола ІІ

В. Ленін

Запитання 3

Яку назву носив більшовицький уряд?

варіанти відповідей

Тимчасовий уряд

Рада народних комісарів

Рада робітничих і солдатських депутатів

Рада більшовиків Росії

Запитання 4

Як називались військові сили, які вели громадянську війну 1918 - 1921 рр.?

варіанти відповідей

комуністична і буржуазна армії

червона і біла армії

республіканська і монархічна армії

російська і українська армії

Запитання 5

Коли було створено у Києві Українську Центральну Раду?

варіанти відповідей

2 березня 1917 року

23 лютого 1917 року

6-8 квітня 1917 року

3-4 березня 1917 року

Запитання 6

Коли відбувся Всеукраїнський національний конгрес?

варіанти відповідей

3-4 березня 1917 року

6-8 квітня 1917 року

10 червня 1917 року

24-25 жовтня 1917 року

Запитання 7

Хто очолив Українську Центральну Раду (УЦР)?

варіанти відповідей

В. Винниченко

М. Грушевський

В. Ленін

С. Єфремов

Запитання 8

Коли було підписано І Універсал УЦР?

варіанти відповідей

10 червня 1917 року

3 липня 1917 року

7 листопада 1917 року

9 січня 1917 року

Запитання 9

Коли було підписано ІІ Універсал УЦР?

варіанти відповідей

9 січня 1918 року

10 червня 1917 року

3 липня 1917 року

7 листопада 1917 року

Запитання 10

Коли було підписано ІІІ Універсал УЦР?

варіанти відповідей

7 листопада 1917 року

10 червня 1917 року

9 січня 1917 року

3 липня 1917 року

Запитання 11

Коли було підписано ІV Універсал УЦР?

варіанти відповідей

10 червня 1917 року

3 липня 1917 року

7 листопада 1917 року

9 січня 1918 року

Запитання 12

Який Універсал проголошував утворення Української народної республіки (УНР)?

варіанти відповідей

І

ІІ

ІІІ

ІV

Запитання 13

Хто зображений на даній фотографії?

варіанти відповідей

Микола ІІ Романов

В. Ленін

М. Грушевський

В. Винниченко

Запитання 14

Хто зображений на даній фотографії?

варіанти відповідей

Микола ІІ Романов

В. Ленін

М. Грушевський

В. Винниченко

Запитання 15

Вкажіть документ, звідки подано цитату: "Хай буде Україна вільною. Не одділяючись від всієї Росії, не розриваючи з державою Російською, хай народ українській на своїй землі має право сам порядкувати своїм життям. Хай порядок і лад на Вкраїні дають вибрані вселюдним, рівним, прямим і тайним голосуванням Всенародні Українські Збори (Сойм)".

варіанти відповідей

І Універсал

ІІІ Універсал

Закон про ліквідацію Російської імперії

Указ про відновлення незалежності України

Запитання 16

Вкажіть, звідки подано цитату: "Представники Временного Правительства повідомили нас про ті певні заходи, яких Временне Правительство має вжити в справі Управління на Україні до Учредительного Зібрання. Временне правительство, стоючи на сторожі завойованої революційним народом волі, визнаючи за кожним народом право на самоозначіння і відносячи остаточне встановлення форми його до Учредительного Зібрання, - простягає руку представникам Української демократії - Центральній Раді, - і закликає, в згоді з ним, творити нове життя України на добро всієї революційної Росії".

варіанти відповідей

І Універсал

ІІ Універсал

ІІІ Універсал

ІV Універсал

Запитання 17

Вкажіть, звідки подано цитату: "Однині Україна стає Українською Народньою Республікою.

Не відділяючись від республіки Російської і зберігаючи єдність її, ми твердо станемо на нашій землі, щоб силами нашими помогти всій Росії, щоб уся Республіка Російська стала федерацією рівних і вільних народів".

варіанти відповідей

І Універсал

ІІ Універсал

ІІІ Універсал

IV Універсал

Запитання 18

Вкажіть, звідки подано цитату: "Однині Українська Народня Республіка стає самостійною, ні від нікого незалежною, вільною, суверенною державою українського народу.

Зо всіма сусідніми державами, як то: Россія, Польща, Австрія, Румунія, Туреччина та инші, ми хочемо жити в згоді й приязні, але ні одна з них не може втручатися в життя Самостійної Української Республіки".

варіанти відповідей

І Універсал

ІІ Універсал

ІІІ Універсал

ІV Універсал

Запитання 19

Хто був ініціатором заснування "Українського військового клубу імені гетьмана Павла Полуботка"?

варіанти відповідей

М.Грушевський

М.Міхновський

С.Єфремов

В.Винниченко

Запитання 20

Яку назву мав перший уряд автономії України, сформований після проголошення І Універсалу УЦР?

варіанти відповідей

Народний Секретаріат

Рада Народних Міністрів

Рада Народних Комісарів

Генеральний Секретаріат

Запитання 21

Де було проголошено створення радянської Української Народної Республіки?

варіанти відповідей

Київ

Одеса

Миколаїв

Харків

Запитання 22

Яка подія відбулась у день бою під Крутами?

варіанти відповідей

захоплення Києва більшовицькими військами М. Муравйова

більшовицький заколот у Києві

проголошення радянської УНР

Раднарком Росії висунув ультиматум УЦР

Запитання 23

Хто очолював українські частини під час Кримської операції 1918 року?

варіанти відповідей

П.Болобачан

Є.Коновалець

В.Винниченко

С.Петлюра

Запитання 24

Створення Генерального Секретаріату, загострення відносин з Тимчасовим урядом:

варіанти відповідей

І Універсал

ІІ Універсал

ІІІ Універсал

IV Універсал

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест