14 квітня о 18:00Вебінар: Як урізноманітнити вивчення французької мови в класі та дистанційно

Українська СРР в умовах «нової економічної політики». Голодомор 1921-1923 рр.

Додано: 8 грудня 2020
Предмет: Історія України, 10 клас
Тест виконано: 157 разів
10 запитань
Запитання 1

Тверда норма обсягів натурального відрахування державі частки продукції, виробленої селянськими господарствами - це

варіанти відповідей

госпрозрахунок

продподаток

продрозверстка

податок на додану вартість

Запитання 2

У роки нової економічної політики у сфері трудових відносин

варіанти відповідей

упроваджувалося прикріплення робітників до підприємств.

здійснювалася примусова трудова мобілізація.

застосовувався вільний найм робочої сили.

масово створювалися трудові армії та трудові табори.

Запитання 3

Зростання обсягів промислового виробництва в Україні в період НЕПу було забезпечено завдяки

варіанти відповідей

скасуванню заборон на приватне підприємництво, упровадженню оренди, економічних методів господарювання.

залученню значних іноземних інвестицій, розширенню сфери товарно-грошових відносин, централізації управління.

зниженню цін як на промислові товари для селянства, так і на сільськогосподарську продукцію для робітників.

проведенню націоналізації підприємств промисловості, транспорту, уведенню загальної трудової повинності.

Запитання 4

Укажіть три наслідки впровадження в Україні нової економічної політики (1921–1928 рр.).

варіанти відповідей

зростання безробіття

ліквідація економічних стимулів розвитку виробництва

періодичні хлібозаготівельні кризи

перетворення УРСР на могутню індустріальну республіку

ліквідація куркульства

розширення мережі селянських збутових, споживчих кооперативів і кредитних товариств

Запитання 5

«Нова економічна політика» — це комплекс заходів, якими передбачалося

варіанти відповідей

встановлення державної монополії на хліб, націоналізація промислових підприємств, поміщицьких маєтків, торговельних закладів.

уведення продрозверстки на продукцію сільського господарства, розподіл товарів за картками, заборону торгівлі, натуралізація оплати праці.

підпорядкування інтересів суспільства державним потребам, прискорений перехід до соціалізму шляхом одержавлення власності.

запровадження продподатку, госпрозрахунку, відновлення товарно-грошових відносин, формування ринку праці, кооперування виробників.

Запитання 6

Які три заходи здійснювалися партійно-державним керівництвом УСРР у галузі сільського господарства республіки впродовж 1921—1928 рр.?

варіанти відповідей

Запровадження єдиного продовольчого податку.

Створення агроміст із розгалуженою переробною інфраструктурою.

Розвиток мережі сільськогосподарських кооперативів і споживчих товариств.

Упровадження продрозверстки на всю сільськогосподарську продукцію.

Звільнення від сплати податків господарств незаможних селян.

Створення мережі МТС для технічного обслуговування селянських господарств.

Запитання 7

Однією з причин упровадження в Україні НЕПу як нової моделі господарювання було

варіанти відповідей

продовження бойових дій, що ускладнювали відбудову народного господарства.

невдоволення селянства продрозкладкою, що виливалося у збройні виступи проти влади.

здійснення республікою дипломатичного прориву й виходу з дипломатичної ізоляції.

піднесення європейського та світового революційного руху, здійснення світової революції.

Запитання 8

Вкажіть три причини голодомору 1921-1923 рр.:

варіанти відповідей

високі норми xлібозаготівлі

посуxа і неврожаі

насильницька колективізація

"Закон про пять колосків"

політтика "воєнного комунізму"

Запитання 9

В якому році була започаткована нова економічна політика в СРСР?

варіанти відповідей

1921 р.

1922 р.

1923 р.

1924 р.

Запитання 10

Вкажіть валюту, запроваджену у 1922 р. в СРСР

варіанти відповідей

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест