Українські землі у складі Польщі

Додано: 14 січня
Предмет: Історія України, 10 клас
Тест виконано: 6 разів
12 запитань
Запитання 1

До 1938 року західно-українські землі входили до складу ...

варіанти відповідей

Польщі, Чехословаччини, Угорщини

Угорщини, СРСР, Румунії

СРСР, Румунії, Польщі

Польщі, Чехословаччини, Румунії

Запитання 2Пацифікація це,,,,варіанти відповідей

політика усмирення українського населення в Польщі

спроба порозуміння між лідерами українського руху в Польщі та польськими урядовцями

повернення українців на етнічні території

поділ великих масивів землі на дрібні ділянки з метою продажупацифікація це


Запитання 3

Дайте визначення поняттю "осадництво"

варіанти відповідей

Придушення корінного населення в Польщі

Політика, спрямована на заселення західноукраїнських земель польськими колоністами

Насильницьке приєднання території однієї держави іншою

Новітня форма геноциду

Запитання 4

Найвпливовішим серед української громадськості Галичини вважалося.....

варіанти відповідей

УВО

ОУН

УНДО

СВУ

Запитання 5

В ідеологічну основу українського націоналістичного руху покладені ідеї

варіанти відповідей

Д.Левицького

  

Л.Бачинського

Д.Донцова

Й.Клірика

Запитання 6

ОУН була створена у...

варіанти відповідей

1920р

1917р.

1900р.

1929

Запитання 7

Оберіть вірне твердження:

варіанти відповідей

Польща "А" складалася з корінних польських земель

Польща" Б " складалася з корінних польських земель

Кооперативний рух на Галичині сприяв політиці пацифікації

У сільському господарстві домінувало дрібне селянське землеволодіння

Запитання 8

Оберіть вірне твердження:

варіанти відповідей

Осадники мали сприяти асиміляції українського населенняі виконували каральні функції

Західна Волинь відійшла до Польщі в 1921 р.і отримала статус Чернівецького князівства,

У 1925р. в Польщі взагалі не було українських політичних партій

Більшість західноукраїнських земель ,з населенням понад 10 млн. осіб, у міжвоєнний період опинилися у складі СРСР

Запитання 9

Оберіть правильне твердження:

варіанти відповідей

Лідером КПЗУ був А.Шептицький

О. Крілик, В. Кузьма- лідери СВУ

Лідерами УНДО були : Д. Левицький, В. Мудрий

Євген Коновалець створив УПА

Запитання 10

Українські землі увійшли до...

варіанти відповідей

Польщі "А"

Польщі "Б"

Польщі "В"

Польщі "У"

Запитання 11

Яка політична партія, що діяла на Західній Україні в 1930-х рр., використовувала терористичні методи боротьби?

варіанти відповідей

Українське національно-демократичне об’єднання (УНДО)

Українська соціалістично-радикальна партія (УСРП)

Організація українських націоналістів (ОУН)

Українська національна партія (УНП)

Запитання 12

До складу Польщі належали землі

варіанти відповідей

Північної Буковини

Східної Галичини

Закарпаття

Наддніпрянщини

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест