Умови виникнення та припинення горіння

Додано: 24 березня 2022
Предмет: Технології, 11 клас
Тест виконано: 3 рази
10 запитань
Запитання 1

Повітря - це суміш газів. Який газ із цієї суміші підтримує горіння?

варіанти відповідей

Кисень  

Азот

Вуглекислий газ

Усі складові повітря підтримують горіння

Запитання 2

Що таке реакції окиснення?

варіанти відповідей

Реакції взаємодії з киснем

Реакції, під час яких утворюється кисень

Реакції взаємодії з воднем

Реакції взаємодії з водою

Запитання 3

Контакт горючої речовини із киснем - це умова ...

варіанти відповідей

припинення горіння

виникнення горіння

будь-якої хімічної реакції

всі варіанти вірні

Запитання 4

Вкажіть умови припинення горіння?

варіанти відповідей

Усунути контакт горючої речовини із киснем

Речовина має бути нагрітою до температури займання

Знизити температуру

Забезпечити контакт горючої речовини з киснем

Запитання 5

Горіння-це

варіанти відповідей

реакції окиснення, що супроводжується виділенням тепла    

це реакції сполучення або заміщення

реакції окиснення, що супроводжуються виділенням тепла і світла

Запитання 6

Реакція горіння відбувається:

варіанти відповідей

дуже швидко

повільно

поетапно

Запитання 7

Для горіння має значення площа зіткнення речовин з повітрям (подрібнення). Горіння відбувається швидше при:

варіанти відповідей

при більшому подрібненні. 

при меншому подрібненні

Запитання 8

Для виникнення горіння необхідні умови:

варіанти відповідей

нагрівання речовин до температури займання

доступ кисню

наявність горючої речовини

Запитання 9

Для припинення доступу повітря при гасінні пожежі НЕ використовують:

варіанти відповідей

пісок чи грунт.

воду

важкі ковдри і тканини

мазут або нафту

вуглекислий газ в вогнегасниках у вигляді піни

Запитання 10

Умови припинення реакціїї горіння

варіанти відповідей

Припинити доступ повітря

Різке охолодження матеріалу

 Застосування каталізатора

Доступ кисню

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест