Уведення, пошук і редагування даних у таблиці бази даних. Сортування та фільтрація записів у таблицях бази даних

Додано: 22 вересня 2020
Предмет: Інформатика, 11 клас
Тест виконано: 19 разів
18 запитань
Запитання 1

Як можна вводити дані у таблиці?

варіанти відповідей

за допомогою форм

безпосереднє введення даних у таблиці

Запитання 2

В процесі введення даних автоматично перевіряються такі типи даних ...

варіанти відповідей

а) числові

б) грошові

в) дати й часу

г) логічні

Запитання 3

В процесі введення даних автоматично перевіряються такі типи даних ...

варіанти відповідей

числові

грошові

дати й часу

логічні

Запитання 4

В якій групі на вкладці Основне розташовані елементи, за допомогою яких можна змінити розмір шрифту тексту й інші його параметри?

варіанти відповідей

а) в групі Сортування й фільтри

б) в групі Форматування тексту

в) в групі Буфер обміну

г) в групі Подання

Запитання 5

В якій групі на вкладці Основне розташовані елементи, за допомогою яких можна змінити розмір шрифту тексту й інші його параметри?

варіанти відповідей

в групі Сортування й фільтри

в групі Форматування тексту

в групі Буфер обміну

в групі Подання

Запитання 6

Якщо на екрані не поміщаються всі записи?

варіанти відповідей

слід скористатися вертикальною смугою прокручування

слід скористатися горизонтальною смугою прокручування

Запитання 7

Ця кнопка навігаціїї, що розміщена у нижній частині вікна таблиці, допомогає...

варіанти відповідей

перемістити курсора в перший запис

перемістити курсора в сусідній запис

перемістити курсора в останній запис

Запитання 8

Ця кнопка на панелі навігації називається...

варіанти відповідей

Наступний запис

Створити запис

Дублювати запис

Запитання 9

Навігацію в таблиці можна також здійснювати за допомогою...

варіанти відповідей

миші

смуг прокручування

сполученням деяких клавіш

Запитання 10

Для сортування за значенням одного поля слід його виділити й натиснути кнопку...

варіанти відповідей
Запитання 11


Чи можна скористатися контекстним меню поля, у якому слід виконати сортування за значенням?

варіанти відповідей

Так

Ні

Запитання 12

Для сортування за кількома полями необхідно ..

варіанти відповідей

виділити ці поля й натиснути кнопку За зростанням чи За спаданням

виділити ці поля й скористатися контекстним меню поля, у якому слід виконати аналогічні команди

виділити ці поля й натиснути кнопку За зростанням чи За спаданням або скористатися контекстним меню поля, у якому слід виконати аналогічні команди

Запитання 13

Унаслідок сортування записів За зростанням за значенням полів Освіта й Стаж таблиці КАДРИ...

варіанти відповідей

виконується спочатку сортування за значенням поля Освіта, а потім впорядкуються записи поля Стаж в межах значень лівого поля, що збігаються

виконується сортування за значенням поля Освіта, а потім впорядкуються записи поля Стаж в межах значень свого поля

Запитання 14

Відбір із таблиці записів, які містять задане значення в обраних полях - це ...

варіанти відповідей

Сортування

Фільтрація

Запитання 15

Якщо здійснити фільтрацію записів таблиці КАДРИ більше або дорівнює 1970 у полі Рік народження, то отримаємо записи з Справа...

варіанти відповідей

120, 105

120, 111

109, 111

Запитання 16

Відбір записів на основі значень поточного поля - це...

варіанти відповідей

Фільтрація за формою

Фільтрація за виділенням

Запитання 17

До відфільтрованих записів можна застосовувати ще кілька фільтрів?

варіанти відповідей

Ні

Так

Запитання 18


Над таблицями в середовищі Access 2016 можна виконувати такі операції...

варіанти відповідей

перейменовувати

видаляти

копіювати

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест