12 серпня о 18:00Вебінар: Краще раз побачити: універсальні інтернет-ресурси для унаочнення навчального матеріалу

Узагальнення "Екологія"

Додано: 16 березня
Предмет: Біологія, 11 клас
Тест виконано: 292 рази
10 запитань
Запитання 1

Які розділи входять в науку "Біоекологію"?

варіанти відповідей

аутекологія

демекологія

зоологія

синекологія

Запитання 2

Екологія- це

варіанти відповідей

наука про популяції

наука про взаємодію живих організмів та їхніх угрупувань один з одним і з навколишнім середовищем

наука про рослини, їх життєві форми

Запитання 3

Які екологічні закони ви знаєте?

варіанти відповідей

закони термодинаміки

закон оптимуму

закон Лібіха

закон Шелфорда

Запитання 4

Які фактори називаються екологічні?

варіанти відповідей

біотичні

абіотичні

ресурсні

антропічні

Запитання 5

Виберіть фактори, що відносяться до абіотичних:

варіанти відповідей

хімічні

едафічні

гідрографічні

фітогенні

Запитання 6

Які чинники відносяться до біотичних?

варіанти відповідей

вплив грибів

вплив тварин

орографічні

вплив мікроорганізмів

Запитання 7

Павуки- комахи, вовки, лисиці, орли - дрібні ссавці. Як називається співіснування організмів?

варіанти відповідей

коменсалізм

хижацтво

мутуалізм

Запитання 8

Форми існування організмів

варіанти відповідей

Аменсалізм

конкуренція

полювання

протокооперація

нейтралізм

коменсалізм

осушення боліт

Запитання 9

Організми з широким діапазоном толерантності називаються:

варіанти відповідей

стенобіонти

еврибіонти

стенотермні

стенофаги

Запитання 10

Адаптації на рівні біосистем

варіанти відповідей

енергетична адаптованість

ізольована адаптованість

речовинна адаптованість

інформаційна адаптованість

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест