105 урок 9 клас Узагальнення по розділу: Рух і взаємодія. Закони збереження (2 частина).

Додано: 22 травня 2022
Предмет: Фізика, 9 клас
Тест виконано: 32 рази
10 запитань
Запитання 1

... - взаємодія, яка є властивою всім тілам у Всесвіті й виявляється в їхньому взаємному притяганні одне до одного.

варіанти відповідей

взаємодія

гравітація

гравітаційна взаємодія

Запитання 2

Формула закону всесвітнього тяжіння

варіанти відповідей

F=G (m1m2)/r2

F=G(mM)r

F=G(MM)r

Запитання 3

Якою буквою позначають гравітаційну сталу і чому вона дорівнює

варіанти відповідей

G = 6.67*10-11 (Н*м2)/кг2

g=9.8 Н/кг2

R=2 м

Запитання 4

Рух тіла, кинутого вертикально вгору або вниз - це ...

варіанти відповідей

рівноприскорений рух

рівноприскорений прямолінійний рух

рівноприскорений прямолінійний рух із прискоренням, що дорівнює прискоренню вільного падіння

Запитання 5

F=mg

варіанти відповідей

сила тяжіння

сила тертя ковзання

сила пружності

сила Архімеда

Запитання 6

F=μN

варіанти відповідей

сила тяжіння

сила тертя ковзання

сила пружності

сила Архімеда

Запитання 7

F=kx

варіанти відповідей

сила тяжіння

сила тертя ковзання

сила пружності

сила Архімеда

Запитання 8

F=ρgV

варіанти відповідей

сила тяжіння

сила пружності

сила тертя ковзання

сила Архімеда

Запитання 9

Формула імпульсу тіла

варіанти відповідей

p=mV

F=ma

p=ma

m=a

Запитання 10

... - це рух, що виникає внаслідок відділення з деякою швидкістю від тіла якоїсь його частини

варіанти відповідей

реактивний рух

прямолінійний рух

рух

всесвітній рух

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест