Узагальнення Повторення 11 клас

Додано: 14 вересня 2022
Предмет: Хімія, 11 клас
Тест виконано: 285 разів
27 запитань
Запитання 1

Вкажіть елемент, що лежить в основі всіх органічних сполук:

варіанти відповідей

Оксиген

Карбон

Нітроген

Силіцій

Запитання 2

Оберіть сполуки, до складу яких входять ЛИШЕ молекули Карбону та Гідрогену:

варіанти відповідей

Спирти

Вуглеводи

Вуглеводні

карбонові кислоти

Запитання 3

Оберіть загальну формулу ароматичних вуглеводнів (аренів):

варіанти відповідей

СnH2n

СnH2n-2

CnH2n+2

CnH2n-6

Запитання 4

Вкажіть клас вуглеводнів, молекули яких містять потрійний зв'язок:

варіанти відповідей

алкіни

алкени

алкани

арени

Запитання 5

Оберіть клас сполук, що НЕ належить до нітрогеновмісних:

варіанти відповідей

амінокислоти

аміни

нуклеїнові кислоти

карбонові кислоти

Запитання 6

Вставте пропущене слово:

Органічні сполуки, які містять томи Хлору, називають:

варіанти відповідей

хлоридами

нітропохідними

галогенопохідними

хлорофілами

Запитання 7

Утворіть логічні пари з класів сполук і їхніх представників:


1) алкани А) етилен

2) алкени Б) ацетилен

3) алкіни В) бензен

4) арени Г) метан

варіанти відповідей

1-Г 2-В 3-Б 4-А

1-Г 2-А 3-Б 4-В

1-А 2-Б 3-В 4-Г

1-Г 2-Б 3-А 4-В

Запитання 8

Вкажіть фізичні властивості етанолу:

варіанти відповідей

рідина з характерним запахом  

рідина без запаху

добре розчиняється у воді

погано розчиняється у воді

Запитання 9

Вкажіть сполуки, у яких число атомів Карбону дорівнює 5:


варіанти відповідей

гексан

пентен

пентан 

етан

Запитання 10

Вкажіть суфікс, який входить до назви спирту:


варіанти відповідей

–ол-  

–ен-

–он-   

–аль-

Запитання 11

Виберіть групу елементів, де зібрані лише елементи-органогени:

варіанти відповідей

Na, H, O, N 

C, H, O, N

Cl, Br, I, F 

Se, H, O, Fe

Запитання 12

Вкажіть, як називається функціональна група карбонових кислот:

варіанти відповідей

карбонільна  

карбоксильна  

гідроксильна

аміногрупа

Запитання 13

Вкажіть якісний реактив на крохмаль:

варіанти відповідей

хлор  

йод

бром

лакмус

Запитання 14

Укажіть один із продуктів горіння органічних сполук:

варіанти відповідей

СО

Н2

СО2                

Н2О2

Запитання 15

Вкажіть основний компонент природного газу:


варіанти відповідей

етан 

бутан

метан 

пропан

Запитання 16

Вкажіть тип реакції етину з киснем:

варіанти відповідей

обміну   

заміщення

приєднання 

окиснення

Запитання 17

Вкажіть формулу етанової кислоти:

варіанти відповідей

НСООН   

С2Н5ОН

СН3СООН  

С3Н7СООН

Запитання 18

Вкажіть назву зображеного вуглеводню:

варіанти відповідей

етан

метан

ацетилен

етилен

Запитання 19

Вкажіть ряд речовини, що належать до насичених вуглеводнів (алканів):

варіанти відповідей

СН4, С2Н6, С6Н12

С2Н2, С2Н6, С3Н6

С3Н4, С2Н4, С5Н12

С5Н12, С3Н8, С4Н10

Запитання 20

Розгляньте скорочені структурні формули сполук та вкажіть їх клас:

варіанти відповідей

спирти

карбонові кислоти

алкани

алкіни

етиленові вуглеводні

Запитання 21

Вкажіть типи зв'язків, які властиві ацетилену та його гомологам:

варіанти відповідей

тільки одинарні зв'язки

одинарні та подвійний зв'язок

одинарні та потрійний зв'язок

подвійні та потрійні зв'язки

Запитання 22

Функціональна група для карбонових кислот має назву:

варіанти відповідей

Карбонільна

Карбонатна

Карбоксильна

Гідроксидна

Запитання 23

Реакція приєднання водню до ненасичених вуглеводнів називається:

варіанти відповідей

гідрування

галогенування

гідратація

гідрогалогенування

Запитання 24

Вкажіть назви речовин, що мають однаковий якісний і кількісний склад та молекулярну масу, але різну будову молекул


варіанти відповідей

гомологи


кристали

ізомери

циклоалкани

Запитання 25

Проаналізуйте твердження.

І. У реакції приєднання вступають ненасичені вуглеводні: алкени та алкіни.

ІІ. Четвертим представником гомологічного ряду алканів є бутен

варіанти відповідей

 Правильне лише І твердження

Обидва твердження правильні

   Обидва твердження неправильні

Правильне лише ІІ твердження

Запитання 26

Позначте продукти реакції: C7H14 + 2Cl2 →

варіанти відповідей

C7H14Cl2

C7H12Cl2

C7H16Cl2

C7H15Cl2

Запитання 27

СН≡ С − СН – СН2 − СН − СН3

                ׀                   ׀

                СН3            СН3

 

варіанти відповідей

окт-1-ен

3,5-диметилгексен

3,5-диметилгекс-1-ин

2,4-диметилгекс-5-ин

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест