24 червня о 18:00Вебінар: Практика створення матеріалів для оформлення та зонування класного приміщення в НУШ

Тестовий контроль знань з теми "Органічні сполуки, їх роль у природі, техніці, побуті"

Додано: 18 червня 2020
Предмет: Хімія, 11 клас
22 запитання
Запитання 1

Укажіть формулу мономеру для синтезу поліетилену


варіанти відповідей

 С2Н6

СН4

С2Н2

С2Н4

Запитання 2

Ступінь полімеризації -це

варіанти відповідей

кількість молекул етену, що брали участь в реакції

кількість молекул мономера, що сполучилися між собою та утворили одну макромолекулу полімеру

 кількість структурних ланок в полімері

Запитання 3

Укажіть неорганічну речовину, що утворюється як результаті спалювання метану:

варіанти відповідей

чадний газ

азот

сульфур (ІV) оксид

карбон (ІV) оксид

Запитання 4

Укажіть формулу органічної сполуки, що виявляє основні властивості

варіанти відповідей

СН3СООН

С6Н5NH2

С2Н5ОН

СН3CНO

Запитання 5

Втрата білками природних властивостей під впливом температури, кислот, лугів називається...

варіанти відповідей

гідроліз

денатурація

розклад

гідрогенізація

Запитання 6

Укажіть назву речовини, яка взаємодіє з натрій гідроксидом.

варіанти відповідей

етаналь

етандіол

метанамін

етанова кислота

Запитання 7

Назвіть речовину

С6Н6

варіанти відповідей

анілін

бензен

нітроанілін

Запитання 8

Виберіть характеристичну групу амінів

варіанти відповідей

NH2

NH3

COOH

COH

NOH

Запитання 9

Зазначте назву спирту, з якого утворюються жири.

варіанти відповідей

метанол

гліцерол

етанол

пропанол

Запитання 10

Яку функціональну групу мають карбонові кислоти?

варіанти відповідей

-С=О

-СОН

-СООН

-ОН

Запитання 11

Жири...

варіанти відповідей

це естери

бувають рідкі і газоподібні

це кислоти

бувають рідкі і тверді

Запитання 12

Вкажіть формулу мила

варіанти відповідей

СН3СООNa

CH3COOK

C17H35COOH

C17H35СООNa

Запитання 13

Вкажіть залишки яких вищих карбонових кислот входять до складу рослинних жирів

варіанти відповідей

ненасичених

насичених

ароматичних

насичених та ненасичених

Запитання 14

Укажіть речовини, що утворюються внаслідок гідролізу естерів

варіанти відповідей

спирти і карбонові кислоти

альдегіди і алкени

карбонові кислоти і алкіни

етери і спирти

Запитання 15

Мила утворюються в результаті реакції

варіанти відповідей

гідрування

гідратації

лужного гідролізу

окиснення

Запитання 16

Яка хімічна формула речовини Х у схемі: жир + NaOH → мило + Х

варіанти відповідей

С2Н4О2

С2Н5ОН

С3Н8О3

С6Н5ОН

Запитання 17

До складу твердих жирів входять залишки

варіанти відповідей

насичених вищих карбонових кислот

альдегідів

ненасичених вищих карбонових кислот

неорганічних кислот

Запитання 18

Вкажіть органічну сполуку, яка є складовою частиною білка:

варіанти відповідей

поліетилен

крохмаль

глюкоза

амінокислота

Запитання 19

Вкажіть вуглеводи

варіанти відповідей

ацетилен

глюкоза

гліцерин

целюлоза

Запитання 20

Первинна структура білка:

варіанти відповідей
Запитання 21

Обери продукти, з яких ми отримуємо вуглеводи.

варіанти відповідей
Запитання 22

Моносахаридами є

варіанти відповідей

крохмаль і глюкоза.

фруктоза і сахароза.

фруктоза і глюкоза.

сахароза і целюлоза.

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест