Узагальнення та систематизація знань з теми "Неорганічні речовини та їх властивості"

Додано: 22 лютого 2022
Предмет: Хімія, 11 клас
Тест виконано: 274 рази
10 запитань
Запитання 1

1.Позначте назву родини, яку складають елементи головної підгрупи другої групи періодичної системи хімічних елементів:

варіанти відповідей


 А) інертні гази;  

В) галогени;

Б) лужні метали; 

) лужноземельні метали.

Запитання 2

2.Максимальна кількість електронів на третьому енергетичному рівні дорівнює:

варіанти відповідей

А) 18; 


Б) 12;

В) 8;

 Г) 2.

Запитання 3

3.Укажіть характеристику лужних металів.

варіанти відповідей

а) хімічно найактивніші

б) мають найбільші значення електронегативності.

в) плавляться при кімнатній температурі

г) у ряді активності металу розташовані після Гідрогену

Запитання 4

4.укажіть ознаку ,яка характеризує стан металів у природі.

варіанти відповідей

а) перебувають тільки у вільному стані;

б) поширені переважно у вигляді руд;

в) перебувають переважно у вигляді солей;

г) перебувають у вигляді сплавів;

Запитання 5

6.Укажіть пари реагентів взаємодія яких відповідає скороченому йонному рівнянню реакції

Н+ + ОН - = Н2 О

варіанти відповідей

а) NaOH i H2 SO4;

б) KOH i KHSO4;

в) NaOH i NaHSO4;

г) Cu(OH)2 i KHSO4;

Запитання 6

6.6. Установіть відповідність між назвою та формулою солі:

   1) калій сульфат                                          

   2) калій хлорид                                          

   3) калій ортофосфат                                  

   4) калій сульфід                                          

    а) K2SO4;

  б) K3PO4;

    в) KCl;

    г) K2S;

    д) K2SO4.        

варіанти відповідей

а) ) 1) - г); 2) - в); 3) - б); 4) - д)

 Б) 1) - а); 2) - в); 3) - б); 4) - г).

В) 1) - д); 2) - в); 3) - б); 4) - а).

 Г) 1) - в); 2) - а); 3) - б); 4) - г).

Запитання 7

7. Укажіть рівняння реакції нейтралізації:

варіанти відповідей

А) AgN03 + HCl →AgCl + HN03;

б) 2NaOH + С02 → Na2C03 + H20;

в) В) ZnCl2 + Na2C03 → ZnC03 + 2NaCl;

 

г)  NaOH + HCl →NaCl + H20;

Запитання 8

8. Установіть послідовність застосування реагентів та умов реакцій для здійснення перетворення:

        1.            2.           3.           4. 

    Al → Al2O3 → AlCl3 → Al(OH)3 → Al2O3.


    а) НСІ;    б) О2;    в) NaOH;    г) Н2О; д) t 0.


варіанти відповідей

а)  1) - а); 2) - б); 3) - в); 4) - г).

б) 1) - б); 2) - а); 3) - г); 4) - в).

в) 1) - г); 2) - а); 3) - в); 4) - д).

г) 1) - б); 2) - а); 3) - в); 4) - д).

Запитання 9

9.Сума всіх коефіцієнтів у рівнянні реакції Al + O2 = Al2 O3

дорівнює :

варіанти відповідей

а) 2

б) 6

в) 9

г) 5

Запитання 10

10.Двовалентний метал масою 4 г розчинили у воді. При цьому виділився водень об’ємом 2,24 л (н.у.). Визначте цей метал.

варіанти відповідей

а)  Fe.

б) Mg;

в) Ва;

г)Са

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест