1 липня о 18:00Вебінар: Дискусія та дебати в освітньому процесі

Узагальнення та систематизація знань з теми "Оксигеновмісні органічні сполуки"

12 запитань
Запитання 1

1. Визначте схему рівняння реакції, в результаті якої утвориться етанол

варіанти відповідей

C2H6+Br2→;

C2H5OH + HBr→;

 C2H4+H2O→; 

C2H2+H2O→.

Запитання 2

2. Вкажіть органічну сполуку, що взаємодіє із хлоридною кислотою


варіанти відповідей

 2-метилпропан-2-ол; 

пропаналь;

пропанова кислота;

фенол.

Запитання 3

3. Вода змішується з етанолом без обмежень, але не змішується із бензеном, тому що…


варіанти відповідей

Вода, етанол і бензен мають неполярні молекули.

Вода й етанол мають полярні молекули, бензен – неполярний розчинник.

 Вода й етанол мають неполярні молекули, бензен – полярний розчинник.

Вода є неполярною речовиною, а етанол і бензен мають полярні молекули.

Запитання 4

4. Позначте назву карбонової кислоти, для якої характерна реакція «срібного дзеркала»


варіанти відповідей

етанова

пропанова 

метанова 

бутанова

Запитання 5

5.  Загальна формула насичених одноосновних карбонових кислот

А      Б   

В       Г  

варіанти відповідей

СnН2nСООН

СnН2n-1CООН

CnH2n+1COOH

CnH2n+1C(O)H

Запитання 6

6. Визначте речовини, із якими може взаємодіяти оцтова кислота

1 калій гідроксид

2 гідрогенхлорид

3 золото

4 натрій карбонат

5 бутанол

6 карбон (IV) оксид


варіанти відповідей

 1, 2, 4 

2, 3, 4 

1, 4, 5

 1, 3, 5

Запитання 7

7. Нашатирний спирт − це засіб від мурашиних і бджолиних укусів, що спричиняють опіки на шкірі. Якщо ушкоджені місця змочити нашатирним спиртом, стає набагато легше. Визначте хімізм такого лікування, вказавши тип хімічної реакції.

варіанти відповідей

розкладу

нейтралізації

сполучення

заміщення

Запитання 8

8.Тваринний жир містить у своєму складі значну кількість залишків стеаринової кислоти. Яка її формула?

варіанти відповідей

С15Н31СООН

С15Н35СООН

С17Н33СООН

С17Н31СООН

Запитання 9

9. Яка хімічна формула речовини Х у схемі: жир + NaOH → мило + Х


варіанти відповідей

С2Н4О2 

С2Н5ОН  

С3Н8О3  

С6Н5ОН

Запитання 10

Вкажіть реакції заміщення:

варіанти відповідей

Са+СН3СООН=

К2О+СН3СООН=

К+СН3СООН=

КОН+СН3СООН=

Запитання 11

Складіть рівняння з попереднього завдання. Розташуйте суми коефіцієнтів у порядку зростання.

варіанти відповідей

4, 5, 7, 8

5, 6, 7, 8

4, 6, 7,8

4, 5, 6, 7

Запитання 12

При взаємодії спирту масою 7,4 г з магнієм виділився водень об'ємом 1,12 л. Який це спирт? Вкажіть кількість атомів у його молекулі.

варіанти відповідей

пропанол, 12

бутанол, 14

бутанол, 15

пропанол, 13

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест