18 травня о 18:00Вебінар: Інтерактивний урок математики: алгоритми та приклади створення дидактичних матеріалів

Закономірності мінливості організмів

Додано: 23 травня 2020
Предмет: Біологія, 9 клас
Тест виконано: 10 разів
24 запитання
Запитання 1

Вкажіть яка зі змін є модифікацією:

варіанти відповідей

жовті очі дрозофіли

гемофілія людини

куряча сліпота людини

довга шия у жирафи

Запитання 2

На рисунку зображено рослини одного виду. Вони помітно відрізняються за своїми розмірами. Яку мінливість ілюструє цей приклад?

варіанти відповідей

модифікаційну

мутаційну

комбінативну

спадкову

Запитання 3

Як називається графічне вираження характеру модифікаційної мінливості?

варіанти відповідей

вибірка

варіаційний ряд

варіаційна крива

норма реакції

Запитання 4

Причиною фенотипових відмінностей між монозиготними близнюками є....

варіанти відповідей

спадкові хвороби

мутаційна мінливість

комбінатимвна мінливість

модифікаційна мінливість

Запитання 5

Яка причина комбінативної мінливості?

варіанти відповідей

вплив іонів Плюмбуму та вірусів

вплив радіації та ультрафіолетових променів

порушення процесу клітинного поділу

рекомбінація генів унаслідок кросинговеру

Запитання 6

Виберіть хворобу, що виникає внаслідок мутацій

варіанти відповідей

рахіт

гемофілія

грип

ангіна

Запитання 7

Назвіть властивість мутацій

варіанти відповідей

масовість

визначенність

неспрямованність

пристосувальний характер

Запитання 8

Яке еволюційне значення мутацій?

варіанти відповідей

поява нових комбінацій ознак

зникнення шкідливих ознак

пристосування до умов середовища

поява нових ознак

Запитання 9

На які групи класифікують мутації за характером спадкових змін?

варіанти відповідей

спонтанні та індуковані

домінантні та рецесивні

соматичні та генеративні

хромосомні та геномні

Запитання 10

Наведіть приклад мутацій

варіанти відповідей

засмага людини

меланізм леопардів

рахіт

бері-бері

Запитання 11

Під дією якого чинника відбувається біологічний мутагенез?

варіанти відповідей

радіація

колхіцин

віруси

температура

Запитання 12

Яке проміння, що має значну хімічну активність, у великих дозах шкідливе, а в невеликих - необхідне людині для синтезу вітаміну Д?

варіанти відповідей

гамма-промені

видиме світло

ультрафіолетове випромінення

інфрачервоне випромінення

Запитання 13

Фізичним мутагенним чинником може бути вплив:

варіанти відповідей

вірусів

складників мийних засобів

радіаційного випромінення

бензопірену тютюнового диму

Запитання 14

Що визначає діапазон модифікаційної мінливості ознак?

варіанти відповідей

фенотип

генотип

мутації

трансляція

Запитання 15

Чим зумовлена модифікаційна мінливість?

варіанти відповідей

впливом мутацій

рекомбінацією генетичного матеріалу

кросинговером

впливом умов середовища

Запитання 16

Назвіть властивість модифікаційної мінливості

варіанти відповідей

індивідуальність

масовість

невизначенність

успадковуванність

Запитання 17

У 10 новонароджених дітей маса тіла (у кг): 3,1; 2,8; 2,7; 3,0; 3,2; 4,0; 3,3; 3,4; 4,1; 3,2. Яка норма реакції цієї ознаки?

варіанти відповідей

3,4 кг

2,7 - 4,1 кг

2,7 кг

2,7 +, - 0,2 кг

Запитання 18

У рачка-артемії ступінь опушеності задньої частини черевця залежить від солоності води: вона більша, що нижча концентрація солей у воді. Про яку форму мінливості йдеться?

варіанти відповідей

модифікаційну

комбінативну

мутаційну

спадкову

Запитання 19

Виберіть ознаки, що характеризують тварину.

варіанти відповідей

гемофілія

рекомбінація

альбінізм

модифікація

дальтонізм

мутація

Запитання 20

Виберіть ознаки для зображеної мутації

варіанти відповідей

альбінізм

генна мутація

втрата хромосоми

меланізм

хромосомна мутація

зміна гена

геномна мутація

зміна кількості хромосом

Запитання 21

У дрозофіл до числа поширених відносять мутації «жовте тіло» і «закручені крила». Їх можна спостерігати в природі й створити в лабораторії. Як називаються мутації, що виникають у лабораторних умовах?

варіанти відповідей

спонтанні

індуковані

самочинні

модельні

Запитання 22

Дуже стійкими до впливу опромінення виявилися дорослі комахи. Так, тарган рудий може витримувати опромінення у кілька сотень рентгенів, тоді як для людини критичними є дози на рівні 50 рентгенів. Чому?

варіанти відповідей

хітиновий покрив надійно захищає від проникаючої радіації

у комах на стадії імаго повністю припиняється клітинний поділ

у комах на стадії імаго клітинний поділ стає інтенсивнішим

жирове тіло комах поглинає дози опромінення

Запитання 23

С. М. Гершензон та його учні вирощували дрозофіл на середовищі, насиченому ДНК. Виявилося, що в таких колоніях масово виникають мутації, тоді як у пробірках, середовище яких містило різноманітні білки, мутації не спостерігалися. Який висновок було зроблено?

варіанти відповідей

ДНК є «чистим аркушем» для виникнення мутантних генів

ДНК є слабким джерелом енергії для дрозофіл

чиста ДНК є сильним біологічним мутагеном

білки захищають клітини від мутацій

Запитання 24

У людини радіація насамперед уражає клітини епітеліальної тканини і кістковий мозок. Чому?

варіанти відповідей

клітини цих тканин дрібні

повторюваність генів в ядрі цих клітин відсутня

у клітин цих тканин відсутня здатність до відновлення

постіно відбувається регенерація в цих тканинах і молоді клітини не мають захисту

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест